zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co projedná ve středu vláda

30.09.2008
Obecné
Co projedná ve středu vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 1. října 2008 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou: 

 3.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
č.j. 1100/08 - bod 2 schůze vlády 17.9.2008  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy: 

 13.  
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2007  
č.j. 1426/08  
Předkládá: ministr zdravotnictví 

19.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,pro RNDr. Jiřího Šebestiána pro vjezd a setrvávání s motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Šumava  
č.j. 1429/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 20.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví, pro použití chemického posypu při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1430/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 21.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 34 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Černá louka, a to v souvislosti s realizací akce „Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v Přírodní rezervaci Černá louka – dokončení“  
č.j. 1438/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Přírodní památka (PP) Jalový dvůr - akce "Obecní rybník Heršpice - odstranění havarijního stavu" v k.ú. Heršpice, žadatel Obec Heršpice č. 91, 684 01 Slavkov u Brna  
č.j. 1439/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 23.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří pro stavbu RD a staveb souvisejících na ppč. 1031/2 v k.ú. Lbín, v části zasahující do I. zóny CHKO  
č.j. 1440/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Pluhův bor a Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les za účelem provádění opatření proti kůrovcům ve vybraných lesních porostech  
č.j. 1441/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 25.  
Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43 a 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales, a to za účelem pořádání odborné exkurze v rámci konference "170 let ochrany a výzkumu Žofínského pralesa"  
č.j. 1442/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 26.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Břehyně - Pecopala - povolení vstupu, vjezdu a sběru rostlin za účelem odběru 50 jedinců semenáčů leknínu bělostného, žadatel Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Křižánky", Na jihu 532, 506 01 Jičín  
č.j. 1450/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona pro společnost GNOSIS, s.r.o., za účelem vjezdu motorových vozidel, zabezpečující dokončovací práce na objektu Bučina č.p. 149, na účelové komunikace na území NP Šumava  
č.j. 1451/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 28.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Ing. Vratislavu Kutílkovou, bytem Slunečná 1912, 252 28 Černošice za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Strážné - Chalupa na Rozcestí - Klínové Boudy vedoucí k objektu č.p. 80 v k.ú. Přední Labská, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1452/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí