zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hotely, které myslí dopředu

01.10.2008
EMS
Hotely, které myslí dopředu

Ecolabeling prožívá ve světě již několik let velký boom. Zákazníci se při nákupu orientují na výrobky a služby, které zatěžují životní prostředí co nejméně. A hotely se jim i v tomto směru snaží vyjít co nejvíce vstříc.


Po Ekologicky šetrném výrobku si začíná své místo pod sluncem získávat i Ekologicky šetrná služba. Ta je určena především firmám poskytujícím ubytování a obchodní služby a je udělována celkem ve čtyřech kategoriích - Turistické ubytovací služby, Služby kempů, Ob-chody a Školy a vzdělávací zařízení. Poskytovatelé těchto služeb mají možnost získat ekoznačku, pokud splní předepsaná kritéria v oblastech nakládání s odpady, energiemi a vodou či informování zaměstnanců a klientů. Hodnocení je dosti přísné a každým rokem se opakuje. Kritéria pro udílení této značky jsou v ubytovacích službách shodná s kritérii pro udělení evropské značky Květina.

Jak ale funguje takové ekologicky šetrné ubytovací zařízení v praxi? Je tento provoz spojen s náročnými investicemi do vybavení i lidského kapitálu a mají tyto investice vůbec šanci na návratnost? Odpověď vám mohou poskytnout dvě z devíti takto označených provozoven, jimiž se v současné době může pyšnit Česká republika.

SPORTHOTEL ZÁTOŇ

Ivo Jedlička

ředitel hotelu

Rodinný Sporthotel Zátoň byl založen v roce 1997 a od té doby se v několika etapách rozvíjel do dnešní podoby moderního wellness hotelu. Jelikož rodina Jedličkových pochází přímo z obce, kde se Sporthotel nachází, měla vždy k okolní přírodě velmi kladný vztah. Při plánování hotelu tak přirozeně vznikla potřeba nebýt zátěží pro okolí a přirozeně splynout s krajinou. Během realizace byla použita moderní technologie, odrážející se v zateplení budov a použití dvojitých oken s izolačními skly.

V současnosti je již třetím rokem celý areál vytápěn tepelným čerpadlem, které získává energii ze zemních kolektorů. "Teplou vodu předehříváme také tepelným čerpadlem. V měsících, kdy není potřeba vytápět objekt hotelu, část tepla směrujeme do venkovního bazénu o teplotě 27 stupňů, jenž je v provozu od dubna do konce listopadu, a také do vnitřního bazénu s celoročním provozem," vysvětluje chod majitel ekologického hotelu Ivo Jedlička. Hotel disponuje vlastní moderní čistírnou odpadních vod.

Třídit odpad je v současnosti pro hotel a celý jeho kolektiv standardní záležitostí. Uvnitř hotelu jsou v prostorách chodeb nainstalována čidla pro rozsvěcování světel, u většiny ostatního osvětlení figurují úsporné žárovky. V koupelnách funguje regulovaný přívod vody, aniž by tím byl dotčen komfort hosta. V současnosti se chystá rekonstrukce koupelen, ve kterých do budoucna nebudou chybět dávkovače na šampon a na mýdlo. Ručníky se mění dle již zavedeného systému, kdy je host odloží na podlahu.

"Zařazení našeho hotelu do ekologicky šetrných zařízení pro nás znamenalo především ocenění našeho snažení. Přidanou hodnotou je nám pak zviditelnění na různých akcích s tematikou ekologických služeb," hodnotí Jedlička přínosy takového provozu. Hosté podle něj do Sporthotelu nejezdí primárně z důvodu ekoznačky, ale velice pozitivně ji vnímají a v mnoha případech se i aktivně zajímají o podrobnosti provozování ekohotelu. "Informujeme nenásilně naše hosty o šetrném provozu a o možnostech jejich zapojení. Při současném zvyšování cen energií je pro nás velmi významná úspora provozních nákladů. Nemalé pořizovací náklady na výstav-bu a technologie se tak v relativně krátké době vrátí," dodává závěrem. Nutné je také zapojit celý kolektiv pracovníků a kolegů, kteří svým přístupem přispívají k bezproblémovému fungování ekohotelu.

HOTEL IRIDA

Marek Audes

ředitel hotelu

Proces získání značky Ekologicky šetrná služba odstartoval v hotelu IridA především na základě životních postojů majitelky hotelu, které jsou ekologicky šetrné procesy velmi blízké. Snaha implementovat je do vlastního podnikání byla oceněna zelenou visačkou, již hotel získal jako vůbec první v Plzeňském kraji. "Jelikož je hotel teprve na začátku své zelené cesty, lze ho právem nazvat ekozelenáčem," pohrává si se slovíčky ředitel hotelu Marek Audes. Cesta k ekoznačce však nebyla podle jeho slov vůbec snadná. Po získání informací od agentury Cenia proběhlo období zjišťování, jak náročná je aplikace požadavků na stávající provoz, jaké budou nutné změny a zda je vůbec možnost ekohotelnictví s oficiálním certifikátem reálná. Po těchto konzultacích došlo vedení hotelu k závěru, že většinu požadavků je schopno splnit volbou jiných dodavatelů, změnou vnitřních postupů, případně technologickými zásahy či investicemi.

Při výběru dodavatelů v oblasti gastronomie byl kladen důraz na regionální podnikatele, v případě, kde to bylo možné, přišli na řadu pěstitelé a chovatelé bioproduktů, které jsou v hotelu zatím nabízeny pouze při snídaních a postupně jsou zabudovávány i do stálého jídelního lístku. S dodavatelem čisticích prostředků a kosmetiky byl konzultován výběr prostředků s maximální možnou odbouratelnou složkou, nový papírový program z recyklovatelných materiálů a odstranění jednotlivě balených kosmetických přípravků. V případě elektrických spotřebičů je inventář průběžně vyměňován za spotřebiče s nižší spotřebou energie.

Nejsložitějším procesem se i v současnosti zdá být přizpůsobení lidské složky na straně personálu a akceptování pravidel fungování ekologicky šetrné služby na straně některých hostů. "Pro zaměstnance připravujeme motivační program, který by je přinutil se chovat ekologicky především doma, což by dále přesvědčilo jejich okolí o správnosti takového chování. To by jim pak v práci připadalo běžné a přirozené," popisuje Audes. Hostům je třeba naservírovat ekologický provoz systémem "ekologie hrou" nebo pomocí bonusů a výhod při dodržování ekologických zásad. Není však možné je k takovému chování nutit. Proces to musí být absolutně přirozený.


AUTOR: Klára Chromá

ZDROJ: HOTEL&SPA MANAGEMENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí