zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plošné likvidaci stromů v Ostravě zabrání pouze změna zákona

05.10.2008
Příroda
Plošné likvidaci stromů v Ostravě zabrání pouze změna zákona

OSTRAVA – Požadavek na změnu právních předpisů chránících zeleň před nesmyslným kácením, zazní i na setkání s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem, které se koná tuto sobotu v Ostravě (1). „Jsme tu už mnoho let svědky toho, že se kácejí plošně desítky zdravých stromů, přitom náhradní výsadba není vždy dostatečná,“ uvádí Helena Váňová z ostravské pobočky sdružení Arnika. „Například nyní hrozí, že budou postupně vykáceny dvě stovky stromů v ulicích Kopeckého, Čs. exilu, G. Klimenta, Budovatelské, Urxově a Alšově kvůli rekonstrukci těchto ulic. Přestože jde převážně o zdravé stromy, úřady vše povolily navzdory protestům místních obyvatel, kteří proti kácení podali petici.  Bohužel úřady nejsou vždy na straně ochrany zeleně“, dodává.

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou vláda 1. října poslala do Parlamentu, zlepšuje ochranu silničních stromořadí. „Nijak ovšem nezlepší přístup ke kácení stromů ve městech. Požádáme proto poslance, aby novelu vylepšili o povinné dendrologické posudky. Do doby přijetí legislativních změn by mělo Ministerstvo životního prostředí alespoň metodicky sjednotit postup úřadů. To jsou způsoby, jak předejít kácení zdravých stromů a jak docílit spravedlivé náhradní výsadby ve všech českých městech, Ostravu nevyjímaje“, říká právník Arniky Lukáš Matějka. „Ministra rovněž požádáme o vypracování návrhu zákona o odvodech za kácení dřevin. Tento zákon nebyl nikdy přijat, ačkoliv to právní řád již 16 let předpokládá (2),“ dodává Matějka.

„Plošné kácení v Ostravě, extrémně zatížené znečištěním životního prostředí, je neobhajitelné. V Ostravě je nejhorší ovzduší v České republice i v rámci Evropské unie. Zákonem stanovené limity pro škodlivé imise jsou dlouhodobě překračovány. Jsou to právě stromy, které dokáží zachycovat zdraví nebezpečné prachové mikročástice“, připomíná Helena Váňová. „Problém je však zapotřebí řešit již na úrovni územního plánování a zpracování programů snižování emisí. Již v této fázi musí úřady za účasti veřejnosti zajistit místo pro zeleň ve městě,“ připomíná ostravská zástupkyně Arniky.

V Ostravě – Porubě padlo v posledních letech již mnoho desítek stromů v rámci „estetizace a humanizace zeleně“, nyní jsou požadavky na kácení v řadě případů zdůvodňovány také rozšířením nabídky parkovacích míst. „Soustavně napadáme  neplatnost takového argumentu (3) – budování parkovišť není závažným důvodem umožňujícím pokácení stromu. Proto bychom uvítali takové legislativní změny, které městskou zeleň lépe ochrání,“ dodává Váňová.

Poznámky:

(1) Beseda se uskuteční v sobotu 4. října 2008 od 16 hodin v Kulturním domě Poklad v Ostravě-Porubě. Kromě ministra životního prostředí Martina Bursíka a organizátorů z Českého svazu ochránců přírody vystoupí například i doc. Petr Jančík z Vysoké školy báňské.

(2) Zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992 stanovil dvě možnosti kompenzace ekologické újmy, která vzniká, když se kácí strom. Úřad může buď uložit náhradní výsadbu k přiměřené kompenzaci, anebo se stanoví peněžní částka, kterou ten, kdo kácí z důvodu výstavby, odvede do rozpočtu obce za účelem zlepšení životního prostředí. Problém ovšem je, že způsob stanovení odvodů je vázán na přijetí zvláštního zákona, ke kterému nikdy nedošlo.

 V praxi je tak možné stanovit náhradní výsadbu, která je ovšem obec od obce velmi rozlišná – od pečlivého výpočtu ekologické újmy a poměrné investice do sazenic k nulové náhradní výsadbě. Tak například argumentuje Magistrát města Ostravy, když za poškozené topoly nepožaduje žádnou náhradní výsadbu s odůvodněním, že kompenzace není povinná a že uvedené stromy stejně nemají žádnou hodnotu. To je v příkrém rozporu s metodikou oceňování dřevin, kterou doporučuje Agentura ochrany přírody a krajiny, zřízená Ministerstvem životního prostředí.

(3) Viz tisková zpráva Arniky k podání žaloby týkající se pokácení několika desítek zdravých stromů v ulici Budovatelské: arnika.org

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí