zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová kultura městské nákladní dopravy

09.10.2008
Obecné
Nová kultura městské nákladní dopravy
V roce 2050 budou dva ze tří obyvatel žít ve městech, která se ve velmi krátké době stanou základním životním prostředím pro velkou většinu populace
Francouzský výrobce užitkových vozidel Renault Trucks, člen skupiny AB Volvo Group, byl přizván k účasti na druhém Evropském dopravním fóru (European Transport Forum), které se konalo 16. září v Bruselu, aby se podělil o svoji představu o přepravě zboží a nákladů v městských oblastech a zároveň předložil své návrhy dopravy v tomto sektoru. Renault Trucks přednesl svůj příspěvek k debatě, která se otevřela na konci roku 2007 uveřejněním Zelené knihy Evropské komise, která vyzývá k "nové kultuře v městské dopravě".

Urbanizace je bezpochyby jednou z hlavních výzev 21. století. V roce 2050 budou dva ze tří obyvatel žít ve městech, která se ve velmi krátké době stanou základním životním prostředím pro velkou většinu populace a otázka logistiky ve městech se tak dostane do popředí zájmu.

Renault Trucks propaguje vizi městské přepravy, která bere v úvahu rozvoj společnosti a přetváření městské krajiny. Výrobce chce nabídnout řešení místním samosprávám, které potřebují zabránit hromadnému stěhování obyvatel z městských center a tak uchovat v městských oblastech výraznou různorodost života. Řešení se odvíjí od potřeby zajistit optimální přepravu nákladů tak, aby tato dokonale splynula s přepravou osob.

Přepravu nákladů je potřeba provádět s minimálním narušením prostředí a brát v potaz hrozbu klimatických změn spojených s emisemi CO2 a rostoucí nedostatek fosilních zdrojů energie, což se v posledních letech stalo ekonomickým dilematem nezměrných proporcí. Situace je kritická a její rychlý růst vyžaduje zavedení krátkodobých řešení v městských oblastech, které čelí dalším omezením a přizpůsobují se nově vytvořeným obrysům.

Městský prostor již není definován tradičními zeměpisnými hranicemi, ale spíše hustotou obyvatelstva a ekonomickou aktivitou. Městská oblast jako taková může být velmi různorodá a rozsáhlá. S ohledem na dopravu můžeme předpokládat, že vstupní body do takové oblasti se skládají z intermodálních hrdel, do kterých je náklad přesunován ve velkých objemech dálkovou silniční dopravou, železniční přepravou, leteckou nákladní dopravou a dokonce i vodní dopravou. Renault Trucks nahlédnul za tyto bezpečné vstupní body a nabízí nový systém s řešením celého rozsahu městské dopravy.

MEZITITULEK: TENDENCE KRÁTKODOBÉHO ROZVOJE

Systém se opírá o zavedení několika směrnic:

Zavést do měst velkoobjemovou nákladní dopravu založenou na službách hromadné přepravy osob. Při přepravě 6 tun nákladu můžeme efektivně nahradit 12 lehkých užitkových vozidel jedním vozidlem se střední tonáží. Tak 3krát snížíme plochu, kterou zabírají nákladní vozidla, 6krát snížíme hluk, 4krát snížíme emise CO2 a škodlivin a 3,5krát snížíme spotřebu energie.

Optimalizovat používání stávajících technologií. Protože zázračné řešení s ohledem na současný stav nouze neexistuje, jako nejlepší se jeví zkombinovat v současnosti dostupná energetická řešení pro maximalizaci produktivity a vytvořit příhodné podmínky pro ekonomicky realizovatelnou implementaci. Je nutné usilovat o nalezení alternativních náhrad za ropu a zároveň podporovat používání nafty, která bude při uspokojování našich požadavků na dopravu ještě dlouho nenahraditelná.

Vytvořit příhodné podmínky pro zavedení "inteligentních" dopravních systémů. Veškeré systémy řízení dopravy musí mít schopnost navzájem komunikovat v reálném čase tak, aby docházelo k optimalizaci využívání dopravních prostorů. To si žádá zapojení všech hráčů v odvětví, včetně výrobců. Renault Trucks nyní umí navrhovat vozidla, která komunikují navzájem stejně tak jako se svými základnami a infrastrukturami. Jejich cíle a výkon lze upravovat tak, aby se podřizovala různým podmínkám a je možné je řídit v rámci komplexního systému.

Stanovit za dopravu přiměřenou cenu: přiměřenou cenu za paliva a náhradní zdroje energie a přiměřenou cenu za nové technologie.

MEZITITULEK: PLÁN ZJEDNODUŠENÍ DOPRAVY

Tyto směrnice pobídly Renault Trucks předložit klíčový plán dopravy, který je "čistý", jednoduchý, efektivní a organizovaný.

Návrh spočívá v sestavení kombinované silniční jednotky (tahač návěs) s maximálním užitečným zatížením a velmi malou spotřebou nafty, která bude umístěna do intermodálního hrdla na okraji přebudované městské zóny. Toto velkoobjemové vozidlo by vyjíždělo ke zdokonalené sběrné a distribuční platformě umístěné v bodě, který bude vhodný z hlediska místní topografie a průměrné hustoty dopravy. Z tohoto bodu by pokračovala distribuční vozidla se střední tonáží a používala by buď stlačený zemní plyn - což je technologie již dostupná - anebo hybridní diesel-elektrický motor. Tato vozidla by doručovala náklad do středu města. Protože rozvržení center evropských měst neumožní těmto vozidlům vjezd, tato vozidla se střední tonáží lze doplnit lehkými vozidly poháněnými systémy hybridního pohonu nebo elektrickými motory. A konečně pomocí telematiky - poloha, umístění, sledovatelnost, interaktivní komunikace - lze vozidla efektivně řídit v rámci skutečně organizovaného a kooperujícího dopravního systému.

MEZITITULEK: ROZMANITÁ ŘEŠENÍ DOPRAVY

Renault Trucks v Bruselu představil proveditelná technická řešení, která budou odpovídat různým fázím systému:

Optifuel Solutions Concept generation 2010 - Evropské dopravní fórum bylo příležitostí pro představení vozidla Optifuel Solutions Concept generation 2010, které splňuje stanovené požadavky a je schopné přepravovat náklad v okrajových zónách městského prostoru. Toto zkušební vozidlo podporuje výzkumný program, který směřuje ke snížení spotřeby nafty a snížení emisí CO2 o více než 10 % v porovnání se stávajícím srovnatelným vozidlem. Klíčová hlediska těchto úspor budou plynout z velmi důkladné práce na aerodynamických vlastnostech soupravy. Uvedení takového vozidla předpokládá úpravu evropských předpisů týkajících se souprav nákladních vozidel. Z důvodů přídavných aerodynamických prvků tahače a přívěsu bude nutné zvýšit celkovou délku soupravy o přibližně 1 m tak, aby byla zachováno celkové užitečné zatížení i objemová kapacita.

Předváděcí model Hybrys-Tech - Pro pokračování dopravního řetězce po změně nákladu doporučujeme používat 12tunová a 26tunová vozidla poháněná hybridními diesel-elektrickými motory. V Bruselu byl představen předváděcí model vozidla s nástavbou na domovní odpad, který bude testován ve skutečných provozních podmínkách během října přímo v Lyonu. Technologie předpokládá okamžité úspory ve spotřebě nafty přibližně 30 % nebo roční pokles v emisích CO2 o 16 t. Úřady by měly usilovat o harmonizaci národní legislativy a vytvořit takovou politiku, aby bylo možné rychlé zavádění této technologie. Provozovatelé by tak počítali rentabilitu produktu na základě životnosti namísto na základě samotné pořizovací ceny.

Premium Distribution CNG - Pro tento typ distribučního vozidla se jako funkční alternativa nafty jeví zemní plyn. Toto je ekonomicky výhodné řešení, které je lákavé zejména pro země s těžbou zemního plynu, a je to zároveň řešení, které prokázalo vynikající výsledky z hlediska lokálního znečištění. Renault Trucks nyní dodává na trh řadu vozidel s užitečným zatížením 12 až 26 t pro dodávkové aplikace a pro služby. Tato vozidla byla navržena ve spolupráci s PVI. Při této příležitosti je v Bruselu vystaveno jedno z těchto nákladních vozidel - Premium Distribution CNG - s výkonem 280 k a užitečným zatížením 26 t.

Elektrický koncept Maxity - Renault Trucks ve spolupráci s PVI vyvíjí elektrické lehké užitkové vozidlo, které bude splňovat přísná omezení, týkající se životního prostředí a rozměrů, velmi často ukládaná v centrech evropských měst. Koncept tohoto vozidla je založen na základě modelu Renault Maxity a poprvé bude představen rovněž během Evropského dopravního fóra (European Transport Forum). Cílem společnosti Renault Trucks pro nejbližší období je uvést na trh vozidlo s užitečným zatížením 1,8 t, maximální rychlostí 80 km/h, výkonem odpovídajícím 70 k a zaručeným dojezdem na 60 km. Toto řešení je pak ideálním vozidlem pro městská centra díky nulovým emisím všech běžných škodlivin, CO2 a hluku.

Předváděcí vozidlo FIDEUS - Renault Trucks se svým vozidlem střední řady se podílí na projektu FIDEUS (Freight Innovative Delivery in European Urban Space - Inovativní přeprava nákladu v evropském městském prostoru), který má za úkol vytvořit neotřelé řešení dodavatelského řetězce. Midlum prokázal pozoruhodné výkony týkající se ochrany životního prostředí se zřetelným úbytkem hluku o 6 dB(A), což umožnilo zkušební noční dodávky v Barceloně. Vozidlo se osvědčilo s ohledem na interaktivní komunikační systém, který umožňuje efektivnější řízení dodávek pomocí geo-polohy i s ohledem na navigační pomůcky, pomůcky pro optimalizaci trasy, nepřetržitý dialog s řídícím střediskem, infrastrukturu a životní prostředí .

Předváděcí vozidlo CVIS/SAFESPOT - Renault Trucks je součástí evropského výzkumných programů CVIS a Safespot, které mají za úkol ověřit komunikaci mezi samotnými vozidly a mezi vozidly a infrastrukturou. Technika zapojuje toto vozidlo do systému navrženého pro plynulý provoz a bezpečnost, stejně jako pro zdokonalení řízení, využití městského prostoru a efektivity dodávek.

Potřebujeme vůli ke změnám - Renault Trucks ze skupiny AB Volvo Group se zaměřuje na vývoj vozidel pro sektor dodávek a distribuce. Konkrétní řešení, která prezentuje, jsou výsledkem týmové práce. Výrobce je připraven tato řešení převést z výzkumné fáze do fáze průmyslové a přepravci jsou připraveni je zavádět. Nicméně je třeba vytvořit takové podmínky, které budou podporovat legislativní změny a vyjádří politickou vůli měnícího se všeobecného vnímání.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí