zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SFŽP zvládá mimomářdný zájem žadatalů o dotace na vodohospodářské projekty

20.10.2008
Voda
SFŽP zvládá mimomářdný zájem žadatalů o dotace na vodohospodářské projekty

Celkem 203 projektů, podaných ve třetí výzvě Operačního programu životní prostředí (OPŽP), v nákladech dosahujících až 20 miliard korun hodnotí v současné době Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Projekty přispějí ke splnění závazků ČR vyplývající z evropské legislativy v oblasti odkanalizování a čištění městských odpadních vod a tím i ke zlepšení kvality vod u nás. Vydávání rozhodnutí o financování projektů se předpokládá v polovině listopadu 2008.

Vyhlášená výzva nebyla, na rozdíl od běžné praxe z jiných operačních programů, nijak finančně omezena, a to  právě z důvodu blížícího se termínu pro splnění zmiňovaných závazků, kterým je konec roku 2010. Znamená to zpracování historicky mimořádného finančního objemu evropských prostředků ve velmi krátkém čase. 

SFŽP zvládá administraci projektů, přestože Evropská komise rozhodla po červnové kontrole hodnocení finanční a ekonomické analýzy (FEA) projektů, předkládaných především obcemi a kraji do OPŽP, o změně metodiky. „Pro některé projekty to znamená navýšení maximální možné dotace, pro některé – především rekonstrukce čistíren odpadních vod - ovšem snížení této hranice,“ říká ředitel SFŽP Petr Štěpánek.

„Změnu schválila Evropská komise v průběhu hodnocení projektů, tedy žádná obec, žádný žadatel v té době neměl podporu přislíbenou a nebylo rozhodnuto o udělení dotace, ani o její výši,“ upozorňuje ředitel odboru Fondů EU MŽP Jan Kříž [1]. Z 203 projektů, kterých se tato změna metodiky dotkla, došlo u 13 ke snížení podpory na 60 % kvůli dlouhým smlouvám o pronájmu infrastruktury, tedy kvůli základním parametrům dotačního programu, nikoli změnou metodiky. Změna metodiky znamenala snížení maximální možné podpory u 125 projektů, naopak u 65 z nich znamenala navýšení hranice nejvyšší možné dotace.

„Na jedné straně je pravda, že někteří žadatelé budou muset víc připlatit ze svého, na druhou stranu se tak ale prostředky z  cca 40 miliard korun, které máme na tento účel k dispozici, dostanou k více žadatelům,“ říká ředitel Kříž. SFŽP nabídne obcím možnost část prostředků na dofinancování až do výše 15 % krýt bezúročnou půjčkou. Díky intenzivním konzultacím MŽP a SFŽP s Komisí mají úspěšní žadatelé z OPŽP jistotu, že žádná budoucí kontrola z Evropské komise nepovede k vracení dotace, či její části.

SFŽP kromě toho vypíše ještě do konce listopadu tzv. „záchrannou výzvu“, do které se budou moci přihlásit znovu ti žadatelé, u nichž změna metodiky FEA bude znamenat nutné změny v předkládaném projektu. „Nabízíme naprosto plnou podporu a asistenci všem žadatelům, pomůžeme jim se změnami v projektech, poskytneme příručku, kterou k nové FEA vydala Evropská komise,“ říká náměstek ředitele SFŽP Petr Valdman.

V OPŽP bylo 29. června 2007, kdy byla vyhlášena první výzva připraveno již pět dalších pro všechny prioritní osy Programu. Tři z nich jsou již vyhodnoceny.

Více informací na:

www.opzp.cz

Poznámky:

[1] V rámci 3. výzvy OPŽP byl na konci dubna 2008 ukončen příjem žádostí na projekty, které řeší naplnění Směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních. Kontrola Evropské komise proběhla až po uzavření výzvy v červnu 2008.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí