zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dostavbu silnice R43 zdržuje postup investora

29.10.2008
EIA
Dostavbu silnice R43 zdržuje postup investora

Ministerstvo životního prostředí se musí důrazně ohradit proti nařčením některých politiků, že svými posledními rozhodnutími zdržuje či dokonce blokuje přípravu rychlostní silnice R43, která má propojit dálnici D1 u Brna s rychlostní silnicí R35 u Svitav. Obě poslední vyjádření MŽP vydalo výlučně z pozice úřadu, který má zákonem [1] danou povinnost řádně vést proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Obě odmítavá vyjádření jsou odborná a nutná ze zákona. Zakládají se na objektivní nedostatečnosti dokumentace EIA k oběma úsekům rychlostní silnice R43, které předložil investor – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

 

Jižní úsek dálnice D1 – Kuřim

V tomto úseku v okolí Brna investor dokumentaci EIA předložil v letech 2001, 2004 a 2007, přičemž byla opakovaně vrácena k přepracování, neboť nepředstavovala dostatečný podklad pro vydání závěrečného stanoviska EIA.

 

Třetí předložená dokumentace EIA z roku 2007 je nesourodým a nepřehledným konglomerátem dokumentace EIA z roku 2001, přepracované v roce 2004 (obsahuje variantu R43 přes Bystrc), a „dodatku“ k dokumentaci EIA z roku 2007 (obsahuje variantu R43 kolem Ostrovačic, tzv. Boskovickou brázdou). Proces EIA zde probíhá podle již neplatného zákona č. 244/1992 Sb., který od roku 2001 již neplatí.

 

R43 není závazně uvedena v příslušném územním plánu Velkého územního celku Brněnské regionální aglomerace z roku 1983.

 

V procesu strategického posouzení vlivů (SEA) Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR v roce 1999 získala R43 nesouhlasné stanovisko. Vláda přesto rozhodla o výstavbě R43 v trase Brno – Svitavy.

 

Vedení trasy R43 je proto třeba nejprve zpracovat koncepci dopravního řešení celého regionu a posoudit ji v procesu strategického posouzení vlivů (SEA) na úrovni Jihomoravského kraje. Proces projektové EIA na úsek D1 – Kuřim nemůže nahradit proces SEA.

 

Severní úsek Svitávka – silnice R35

V tomto úseku ŘSD předložilo MŽP dokumentaci EIA pouze pro variantu R43 v trase Svitávka – Staré Město u Moravské Třebové, přestože MŽP v závěrech zjišťovacího řízení upozornilo ŘSD, že je nezbytné předložit i variantu v trase Svitávka – Svitavy.

 

Předložená trasa R43 Svitávka – Staré Město u Moravské Třebové je v rozporu s usnesením vlády č. 741/1999 o Koncepci rozvoje dopravních sítí, které uvádí R43 v trase Brno – Svitavy s tím, že její trasa bude upřesněna při pořizování územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní aglomerace, přičemž k tomuto procesu dosud nedošlo.

 

MŽP nezná důvody, pro které ŘSD od roku 1999 nerespektuje zmiňované usnesení vlády, nicméně jako ústřední orgán státní správy je tímto usnesením vlády vázáno. ŘSD přesto v uplynulém období poskytlo podklady s trasou R43 k Moravské Třebové Pardubickému kraji, který ji zakotvil v územním plánu kraje.

 

Trasa R43 kolem Moravské Třebové vytváří ve výrazně nejfrekventovanějším dopravním směru Brno – východní Čechy dopravně nelogické prodloužení o délce cca 20 km. Ten nejenže způsobuje zbytečný nárůst spotřeby pohonných hmot a produkce emisí, ale především snižuje atraktivitu R43 pro řidiče ve srovnání s mnohem kratší stávající silnicí I/43 stísněným a hustě zastavěným údolím Svitavy. Tím pádem zvyšuje riziko, že se údolí Svitavy výstavbou R43 podstatně méně odlehčí od nežádoucí tranzitní dopravy.

 

Poznámky:

[1] Jde o zákon č. 100/2001 Sb., resp. dřívější 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí