zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zařízení na energetické využití odpadu Malešice slaví desáté výročí

31.10.2008
Odpady
Zařízení na energetické využití odpadu Malešice slaví desáté výročí

Pražské služby dnes oslavily desáté výročí provozu Zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO Malešice za účasti primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma, generálního ředitele JUDr. Patrika Romana a dalších významných hostů.

V minulosti byla spalovna v Malešicích (dnes ZEVO), která je jedním ze závodů Pražských služeb, vnímána Pražany jako něco nechtěného, neznámého, obávaného. Čas ale potvrdil, že nic takového nenastalo, ba naopak, prokázali jsme, že moderním, ekologickým a bezpečným způsobem, který nebude zatěžovat budoucí generace odpady na skládkách, umíme termicky zpracovávat odpad a získávat z něj páru, která je dále používána k vytápění více než 15 000 domácností ročně.

Jsme společnost, které záleží na ekologii, životním prostředí a především na zdraví občanů a také proto investujeme stovky milionů korun do nových technologií a projektů. Jedním z těch opravdu významných byla stavba de-dioxinových filtrů, které jsme uvedli do provozu v říjnu 2007. Tato technologie nám umožnila naprosto radikálním způsobem snížit emise dioxinů a to až o 70 % pod zákonem stanovený limit. Další významnou investicí, která nás teprve čeká, je vybudování kogenerační jednotky, která nám umožní v procesu energetického využití odpadů produkovat nejen tepelnou, ale současně i elektrickou energii. Po uvedení kogenerační jednotky do provozu bude Pražany jejich odpad tedy nejen hřát, ale také jim svítit a to téměř ve 20 000 domácnostech. Součástí kogenerace bude také zařízení De-NOx, které sníží emise oxidu dusíku o 50 % pod zákonem stanovený limit,“ řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Většina věcí, které používáme, je na jedno použití. Není divu, že produkce odpadu stoupá. Vždyť jen za loňský rok jsme „vyrobili“ přes 240 tisíc tun komunálního odpadu. Kdybychom tolik odpadu měli odvážet na skládky, neměli bychom už patrně kde bydlet. Tady v Malešicích ale odpad mizí tím nejlepším možným způsobem – ekologicky šetrným a nesmírně efektivním. Díky tomu se nejen zbavujeme odpadu, ale získáváme také tepelnou energie, stavební materiál ze vzniklé škváry a také kov k recyklaci,“ řekl primátor hl.m. Prahy Pavel Bém

„Spalovna s odběrem tepla pro Centrální zásobování teplem (CZT) se stává teplárnou a s kogenerační jednotkou elektrárnou. S katalyzátorem odbourá - vajícím dioxiny, furany a oxidy dusíku zároveň znečišťuje výrazně méně než jiné obdobné zařízení. Pražská spalovna se za 10 let dostala mezi nejmoder -nější spalovny v Evropě," řekl radní pro oblast životního prostředí hl. m. Prahy Petr Štěpánek.

Dalším významným krokem pro zlepšení nepříznivého stavu ovzduší v hlavním městě je nastartování ekologického projektu, který má za cíl zahájit postupnou obměnu stávajících vozidel s naftovým pohonem pro svoz odpadu a vozidel pro samosběrné zametání za vozidla na zemní plyn, u nichž je minimalizován negativní vliv na kvalitu ovzduší. Koncem roku  budeme mít již 12 vozidel na zemní plyn a příští rok bychom rádi v tomto projektu pokračovali. Vše ale bude záležet jednak na našich finančních možnostech a také na podpoře našich partnerů – Hlavního města Prahy a Pražské plynárenské.“

Otevření ZEVO (dříve Spalovny Malešice) provázely velké protesty, tato technologie zpracování odpadu byla tehdy veřejností negativně vnímána. Z velké části na tuto situaci měla vliv neinformovanost Pražanů. My jsme dnes velmi otevření, pravidelně pořádáme dny otevřených dveří na ZEVO, umožňujeme školám, studentům, ale i dalším zájemcům se na vlastní oči přesvědčit, jak ZEVO funguje, spolupracujeme s novináři, odbornou i laickou veřejností. Pražané a nejenom oni  mohou také na našich webových stránkách on-line porovnat zákonem stanovené limity emisí, které plně odpovídají evropskému standardu, s provozními emisemi ZEVO.

Pražské služby se zabývají nejen likvidací odpadu, ale také sběrem a recyklací odpadu. Jak ukazují statistiky, odpad třídíme stále více a více. Velkou zásluhu na tom má jistě hlavní město Praha s velmi dobře vyřešenou koncepcí odpadového hospodářství, která je na úrovni nejvyspělejších západoevropských měst. Přesto, že Pražané se pravidelně umísťují na předních příčkách ve sběru tříděného odpadu a podle Evropského statistického úřadu byla v roce 2006 Česká republika první v Evropě v třídění a recyklaci plastů, ne vše se dá zatím vytřídit a materiálově zpracovat a od toho je zde ZEVO, aby ekologicky využilo nezanedbatelný energetický potenciál ukrytý ve zbývajícím komunálním odpadu. Za 10 let svého provozu ZEVO zpracovalo 2 087 961 tun komunálního odpadu. Toto množství by zaplnilo celou plochu fotbalového stadionu na Letné do výšky téměř 1 kilometru. Do sítě Pražské Teplárenské bylo za tuto dobu dodáno 11 970 652, 00 GJ tepla. Toto množství by pokrylo roční potřebu všech centrálně vyhřívaných pražských  domácností. Dnes je ZEVO naprosto samostatně ekonomicky chovající se subjekt, o čemž svědčí velmi dobré ekonomické výsledky. Za rok 2007 dosáhlo ZEVO čistého zisku 48 milionů korun. Po uvedení kogenerace do provozu očekáváme zvýšení zisku o více než dvojnásobek.  

Kogenerační jednotka je technologie, díky níž budeme moci v procesu energetického využití odpadů z vyprodukované páry vyrábět teplo a současně i elektrickou energii. Budeme moci využít kapacitu ZEVO na 100 % (max. kapacita 300.000 tun odpadu za rok), a tím pádem budeme schopni zpracovat veškerý komunální odpad vyprodukovaný v Praze. Kogenerační jednotku si lze zjednodušeně představit jako technologii, v níž pára projde turbínou, která z ní vyrobí elektrickou energii a pára pak ještě poslouží k ohřevu teplé užitkové vody. Po uvedení kogenerační jednotky do provozu bude Pražany jejich odpad nejen hřát, ale také jim svítit a to téměř ve 20 000 domácnostech. Zahájení stavby je plánováno na jaro 2009.

ZEVO 

Ročně se v  ZEVO zpracuje více než 200 tis. tun směsného komunálního odpadu, což představuje cca 230 nákladních aut denně. Odpad je pálen při průměrných teplotách vyšších než 900 °C. Základem technologického zařízení jsou 4  linky vybavené vertikálními kotli s válcovými rošty a vícestupňovým procesem čištění spalin. Každá z linek umožňuje spálit až 15 tun odpadu za hodinu a vyrobit 36 tun páry o teplotě 235 °C. Pára je dodávána do energetické sítě Pražské teplárenské, a.s.. Provoz ZEVO je nepřetržitý, veškerý dovážený odpad je kontrolován detekčním zařízením na zdroje ionizující záření, vážen a evidován.

Pražské služby

Společnost Pražské služby, a.s. je tradičním a spolehlivým poskytovatelem služeb nejen v oblasti sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu, ale i čištění, údržby komunikací a dopravního značení. Veškerý rozvoj této dynamické společnosti sleduje dva základní cíle: zákazníka a ekologii. Strategií je proto možné shrnout do dvou slov - NEPŘEKONATELNÝ SERVIS ...  

29.10.2008

Miroslava Egererová

tisková mluvčí

egererovam@psas.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí