zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová síť modelových ekologických farem

20.11.2008
Zemědělství
Nová síť modelových ekologických farem
Jedná se o vytvoření sítě informačních míst vybavených informačními tabulemi, letáky, prezentační technikou..

Olomouc – Bioinstitut, o.p.s. v rámci realizace projektu „Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin“ zahájil vytváření sítě ekologicky hospodařících podniků s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin. Cílem vytvoření této sítě je zprostředkovat informace všem zájemcům o vazbu mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí i krajinným rázem, a zájemcům zabývajícím se možností zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách.

Jedná se o vytvoření sítě informačních míst vybavených informačními tabulemi, letáky, prezentační technikou; na kterých bude možné pořádat exkurze, semináře, školení zaměřené na vysvětlování souvislostí mezi šetrným zemědělským hospodařením a biologickou rozmanitostí a ochranou krajinného rázu, resp. na seznámení s problematikou produkce a zpracování bioproduktů na farmě. Podniky zapojené do sítě musejí splňovat jednotné požadavky uvedené níže.

Síť ekologicky hospodařících podniků s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin je vytvořena proto, aby na konkrétních příkladech představila multifunkčnost ekologického hospodaření. Zásadní význam projektu spočívá v zájmu ekozemědělce pečovat o zemědělskou i nezemědělskou půdu; v tom, že vnímá ekofarmu jako propojený celek, ve kterém mohou být využita opatření pro přírodu i k hospodaření samotnému.

Podniky zapojené do sítě musejí splňovat tyto základní standardy:

  • ekologický podnik s rostlinnou a živočišnou produkcí, podnik zaměřený na speciální plodiny – byliny, zelenina, ovoce, vinohrad
  • pozemky (nebo část pozemků) některé ekofarmy na území CHKO nebo NP
  • současný stav podniku v oblasti ekologického zemědělství v návaznosti na ochranu přírody (využití PRV - AEO nebo dotací MŽP, péče o „místa pro přírodu“) resp. zpracování bioproduktů (využití PRV – investice do vybavení na zpracování bioproduktů)
  • dosažené výsledky – realizovaná opatření pro přírodu resp. zpracování biopotravin, prodej ze dvora, historie farmy a povědomí o ní
  • komunikativnost zemědělce
  • aktivity ve vztahu k informování ostatních ekozemědělců i veřejnosti – konkrétní (pořádání exkurzí na farmě, vystoupení na seminářích,…) i potenciální (zájem…)


Z ekologických farem zabývajících se zpracováním bioproduktů jsou vybírány vzorové podniky, které především:

  • zpracovávají vlastní bioprodukty
  • prodávají ze dvora nebo v místních prodejnách (např. zdravé výživy), místním školám, domovům důchodců apod.
  • splňují zásady a požadavky Všeobecného potravinového práva (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002/ES) a pravidel Nařízení 852/2004/ES (v rámci tohoto nařízení zejména sedm principů HACCAP – systém kritických bodů analýzy rizik);
  • mají ve zpracování bioproduktů tradici a mohou mít regionální známku.

 

Optimálním příkladem bude informační místo zahrnující zemědělské aktivity zahrnující ekologické hospodaření se vztahem k ochraně životního prostředí a současně zpracování bioproduktů na farmě.

Síť modelových podniků je realizována v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství.  Podrobnější informace o projektu se dozvíte na webu www.pro-bio.cz.

Další informace poskytne:

Ing. Alena Malíková

Tel.: 604 905 611

E-mail: alena.malikova@bioinstitut.cz

 

Bioinstitut o.p.s.,

Křížkovského 8, Olomouc

Tel: 585 631 178

E-mail: info@bioinstitut.cz

Web: www.bioinstitut.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí