zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vědci varují: Kdo bude další?

21.11.2008
Příroda
Vědci varují: Kdo bude další?
Téměř čtvrtině všech druhů světových savců a až polovině primátů hrozí vyhynutí.
Mezinárodní svaz na ochranu přírody (IUCN) představil v říjnu letošního roku na Světovém kongresu ochrany přírody v Barceloně svoji letošní Červenou knihu ohrožených druhů. Vyplynuly z ní varovné informace. Téměř čtvrtině všech druhů světových savců a až polovině druhů primátů hrozí vyhynutí.
Zmíněný seznam byl poprvé sestaven v roce 1996 a organizace jej obnovuje každý rok. Oproti loňskému roku se celkový počet zapsaných druhů živočichů a rostlin zvýšil o více než 400.

Třetina na vymření
Nová studie poukazuje na to, že nejméně 1141 druhů savců z celkových 5487 je ohroženo vyhynutím. Realita však může být ještě horší, neboť k zařazení 836 druhů chybějí data. S dostatkem informací by s velikou pravděpodobností některé z nich patřily k ohroženým.
"Skutečností je, že počet ohrožených savců by mohl být vyšší než 36 procent," říká Jan Schipper z Mezinárodního svazu na ochranu přírody.
Od šestnáctého století vyhynulo na Zemi nejméně 76 druhů savců. V divoké přírodě potom další dva, které ještě přežívají v rezervacích.
Kromě první kategorie, do níž spadají úplně vyhynulé druhy, pracuje Červená kniha s dalšími: kriticky ohrožený, ohrožený, zranitelný, téměř ohrožený a nejméně znepokojivý.
Země s největším počtem druhů savců je Indonésie s 670 druhy, následována těsně Brazílií (648), Čínou (551) a Mexikem (523). Indonésie je však také zároveň zemí s největším počtem ohrožených druhů se 184 druhy. Polovina z 20 zemí, v nichž hrozí největší úbytek druhů savců, je z Asie. Zajímavostí je, že procentuálně největší počet ohrožených druhů se nachází na ostrovních státech.
V České republice se v současné době prokazatelně vyskytuje 87 druhů savců. Dva druhy, norka evropského a zubra, už v Česku nikde nenajdete. Do Červeného seznamu savců České republiky je zařazeno 28 žijících druhů, to jest 31,8 procenta současného druhového spektra. K nejkritičtěji ohroženým druhům patří vrápenec velký a další druhy netopýrů, sysel obecný, vlk či medvěd hnědý.

Snadný cíl
Savci se člení na 27 řádů. Mezi nejohroženější patří lichokopytníci s 81 procenty ohrožených živočišných druhů, dále jsou to s 50 procenty chobotnatci a se 48 procenty primáti.
Primáti jsou nejbližší zvířecí příbuzní člověka. Z doposud známých 634 druhů je jedenáct procent kriticky ohrožených, 22 procent ohrožených a dalších patnáct procent figuruje v Červené knize v kolonce zranitelní.
Důvodem jejich neutěšeného stavu je bezohlednost člověka, který pro získání úrodné půdy kácí a vypaluje pralesy, jež jsou odpradávna domovem primátů. Stejně vážnou hrozbou je lov opic pro maso a nelegální obchod (opice se používají v tradiční čínské medicíně nebo slouží jako domácí mazlíčci). Pro pytláky představují primáti snadný cíl. Jsou totiž aktivní ve dne, žijí ve skupinách a jsou velmi hlasití.
V Asii, kde žije nejvíce poddruhů primátů, hrozí vyhubení 71 procent z nich. Nejhorší je situace v Kambodži, kde je ohroženo 90 procent druhů a o mnoho bezpečněji se opice nemohou cítit ani v sousedním Vietnamu (86 procent).
Mezi nejvíce ohrožené druhy patří lemur širokonosý z Madagaskaru. Počet těchto primátů ve volné přírodě klesl až na kritických 140 jedinců. Africká opice gueréza červená nebyla spatřena již celých 25 let.
Za dobrou zprávu lze naopak považovat vyjmutí dvou druhů brazilských tamarínů - lvíčka černého a lvíčka zlatohlavého - ze seznamu ohrožených. Tyto dva druhy opiček byly úspěšně odchovány v zoologických zahradách a vypuštěny do volné přírody.
Mezi další kriticky ohrožené druhy se řadí kupříkladu rys pardálový, jehož populace poklesla v posledních letech na 84 až 143 dospělých jedinců.

Neunikl ani čert
Výrazné zhoršení situace nastalo u australského tasmánského čerta, jehož populace poklesla za posledních deset let téměř o šedesát procent, kočky rybářské či tuleně kaspického.
Kočka rybářská se na seznamu letos nově objevila v kategorii ohrožených druhů kvůli kritickému poklesu populace v Asii.
Nejvýznamnější hrozbou ohrožující savce je ztráta přirozeného prostředí, jež negativně ovlivňuje přes dva tisíce druhů. Důvodem jsou změny klimatu, které vedou k tání ledovců, odlesňování, těžba a znečišťování ovzduší a vod způsobené rozšiřováním měst.
Druhým největším zlem je zneužívání zvířat pro komerční účely neblaze dopadající na téměř tisíc druhů. Černému obchodu se zvířaty vévodí Čína, na druhém místě figurují Spojené státy. Ilegální obchod se zvířaty vynáší podle Interpolu ročně deset miliard dolarů. Mnoho zvířat je ceněno kvůli kůži nebo klům, ale i pro maso či magické rituály.
Výsledky Mezinárodního svazu na ochranu přírody však přinášejí i některé dobré zprávy a ukazují, že ochrana přírody může přivést některé druhy zpět z pokraje vyhynutí.
Díky záchranářskému úsilí se z krize v posledních letech vzpamatovalo pět procent druhů savců. Je mezi nimi například zubr evropský či severoamerický tchoř černonohý. Jistý pokrok byl zaznamenám i u slona afrického, který byl ještě nedávno vážně ohrožen.
Cílem IUCN není lidstvo strašit a vyhrožovat pomalou záhubou všeho a všech, ale shromažďovat informace, šířit osvětu a získávat stále více lidí pro dobrou věc.

AUTOR: Vanda Krčmářová

Mezinárodní svaz na ochranu přírody (IUCN)
Byl založen roku 1948 jako první globální organizace na světě zabývající se životním prostředím.
Dnes je největší profesionální sítí a čítá přes 1000 členských organizací, z toho 200 vládních, ze 140 zemí.

1141 druhů savců
z celkových 5487 je ohroženo vyhynutím.

Ilegální obchod se zvířaty vynáší podle Interpolu ročně deset miliard dolarů.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí