zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Plasích byl otevřen sběrný dvůr odpadů za podpory EU

25.11.2008
Odpady
V Plasích byl otevřen sběrný dvůr odpadů za podpory EU

Za účasti zástupců města Plasy a zástupců poskytovatele finanční podpory byl slavnostně ukončen projekt výstavby nového sběrného dvora odpadů ve městě Plasy. Výstavba nového sběrného dvora odpadů byla finančně podpořena z prostředků Evropské unie, Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jedná se po sběrném dvoře města Stříbro o druhý dokončený sběrný dvůr odpadů za pomoci finančních prostředků OPŽP v Plzeňském kraji.

Sběrný dvůr odpadů byl postaven za čtyři měsíce na místě stávající lokality pro odkládání odpadů města, tedy v na místě, na kterém jsou obyvatelé města Plasy zvyklí ukládat svoje odpady.
Sběrný dvůr odpadů o velikosti necelých 1 400 m2 je vybaven nezbytnými a potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé ze svých domácností včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé města budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností jakou jsou lednice, televize, mikrovlnky apod. Ve sběrném dvoře je vybudováno speciální místo pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu – především ze zahrad (tráva, listí či větve). Toto místo je vybaveno štěpkovačem, obsluha sběrného dvora tak bude moci staré větve přímo naštěpkovat a následně budou spolu s ostatními odpady rostlinného původu odvezeny do kompostárny. Pro ukládání nebezpečných odpadů je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (např.autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků apod.).
Nezbytnou součástí sběrného dvora je vybavení zázemí pro obsluhu sběrného dvora- buňkou s nezbytným administrativním a sociálním zázemím. Celý areál sběrného dvora je oplocen a osvětlen a vybaven elektronickým zabezpečovacím a střežícím systémem včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat každou „nežádoucí“ návštěvu sběrného dvora odpadů. Sběrný dvůr je tak dostatečně zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob.

Celkové uznatelné náklady projektu vlastní výstavby nového sběrného dvora pro město Plasy jsou 5,055 miliónů Kč a Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěje téměř 90% těchto prostředků, konkrétně 4,55 miliónu Kč. Zbylých 500 tisíc Kč nákladů výstavby sběrného dvora uhradí město Plasy ze svého rozpočtu.

Projekt výstavby nového, moderně vybaveného sběrného dvora odpadů byl připravován od začátku roku 2007, žádost o finanční prostředky Evropské unie byla podána koncem října roku 2007 a finanční podpora na projekt z prostředků Evropské unie byla přislíbena v dubnu letošního roku. Samotná realizace stavby byla zahájena v červnu letošního roku. Po vyřízení nezbytných administrativních kroků vedoucích k zajištění provozu sběrného dvora odpadů se předpokládá zprovoznění nového sběrného dvora pro veřejnost ještě od prosince letošního roku.

http://www.regionplzen.cz

Město Plasy předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všechny občany, kteří uhradili příslušný poplatek za odpady v daném kalendářním roce. Město tak nabídne svým občanům nově velmi kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí.

Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým zařízením pro nakládání s odpady ve městech a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze jsou odpady odděleně shromažďovány a tříděny a velká většina z nich je pak materiálově využívána. V roce 2006 byla v Plzeňském kraji dokončena výstavba osmi sběrných dvorů odpadů v obcích a městech rovněž podpořená prostředky Evropské unie (Operační program Infrastruktura). V současné době je kromě sběrného dvora v Plasích a již otevřeného sběrného dvora ve Stříbře realizována výstavba dalších šesti sběrných dvorů odpadů v Plzeňském kraji za podpory Operačního programu Životní prostředí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí