zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obce úspěšně žádají o prostředky na čistírny odpadních vod

28.11.2008
Voda
Obce úspěšně žádají o prostředky na čistírny odpadních vod
Výbor doporučil k podpoře dalších 178 vodohospodářských projektů v celkové hodnotě dotační podpory více než 13,4 miliardy korun.
Důkazem, že naprostá většina obcí nemá problém se s dotačními podmínkami vyrovnat bylo poslední jednání řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) z minulého týdne. Výbor doporučil k podpoře dalších 178 vodohospodářských projektů v celkové hodnotě dotační podpory více než 13,4 miliardy korun. Ministr životního prostředí Martin Bursík již podpořené žádosti podepsal.

Celkem již bylo schváleno nebo je v procesu hodnocení téměř 300 žádostí v dotačním objemu dosahujícím 20 mld. korun, což představuje téměř 2/3 celkového rozpočtu programu vymezeném pro tuto oblast.

„Obce jsou vesměs výborně připraveny na možnost získání finanční podpory pro stavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod a jejich úspěšnost v OPŽP to jednoznačně dokládá. Některé zájmové skupiny opakovaně obviňují MŽP, že dojednanými podmínkami pro přijatelnost provozních smluv znemožnilo získání dotace pro většinu žadatelů. Obrovský zájem ze strany obcí i množství peněz, které projekty doporučené nyní ke schválení představují, jsou důkazem pravého opaku," říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Vzhledem k velké poptávce po dotacích souvisejících s našimi závazky vůči EU v oblasti odkanalizování a čištění městských odpadních vod lze reálně předpokládat, že zbylé alokované prostředky v operačním programu budou přiděleny žadatelům již v roce 2009, tedy ještě v první polovině programového období 2007-2013. Žádné dotační prostředky určené na výstavbu čistíren a kanalizací v rámci operačního programu se tak nebudou v žádném případě vracet zpět do Bruselu z důvodu jejich nedočerpání.

V souvislosti problematikou čerpání dotací do této oblasti nechalo vypracovat MŽP analýzu tzv. problematických aglomerací, kterou v pondělí přijala vláda.

Z  analýzy vyplývá, že výsledná „dotační" potřeba pro financování těch aglomerací, kde je uzavřena provozní smlouva končící po roce 2022 a kde prozatím není vůle jí ze strany obcí a provozovatelů zkrátit, je zhruba 1,2 miliardy korun. To je podstatně méně, než prezentovala například asociace krajů, hovořící až o padesátinásobku této částky. „Chybějící miliarda může být zajištěna z národních zdrojů, stále ale existuje čistší možnost dohody na úpravě provozní smlouvy a následné financování z Operačního programu Životní prostředí," říká ministr životního prostředí Martin Bursík. „Vzhledem k vysoké poptávce je však nutné, aby dohody nad úpravami provozních smluv byly sjednány co nejdříve, jinak dostanou šanci jiní," dodává Bursík.

Zvláštním problémem je pak čištění odpadních vod v hlavním městě, kterému chybí evropské peníze do rekonstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí ve výši 7, 3 miliardy korun. „Ovšem Praha by nedosáhla na dotace v žádném případě, protože její provozní smlouva byla v roce 2006 uzavřena formou dodatku bez řádného výběrového řízení, tedy nesplňuje základní kritérium transparentnosti. Proto Praha nemůže na dotaci z  OPŽP dosáhnout ani kdyby neplatila podrobná kritéria například co do délky provozních smluv," vysvětluje ředitel odboru fondů EU MŽP Jan Kříž.

Přehled schválených projektů z 3. výzvy OPŽP - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (1. prioritní osa)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí