zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontaminaci

27.11.2008
Odpady
Riziková analýza potvrdila vysokou kontaminaci bývalého skladu pesticidů a doporučila jeho dekontaminaci

KLATOVY/PRAHA – Riziková analýza bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech (1), kterou financoval Plzeňský kraj a zadalo Město Klatovy, prošla oponentním řízením a ve čtvrtek 27. listopadu bude s jejími výsledky seznámena i klatovská veřejnost. „Studie, kterou zpracovala na základě veřejné zakázky firma Dekonta, potvrdila vysokou kontaminaci stavebních konstrukcí a podlah v bývalém skladu pesticidů. Současně doporučila jeho dekontaminaci. Rovněž potvrdila kontaminaci zdrojů podpovrchové vody východně od objektu, a to hned několika pesticidy. Potvrdila tak de facto vše, na co jsme po několik let upozorňovali (2),“ zhodnotil výsledky rizikové analýzy bývalého skladu pesticidů vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů a programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

„Nejpodstatnější je, že riziková analýza byla z popudu naší petiční akce (3) a díky vstřícnému přístupu bývalého radního Plzeňského kraje doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. zadána a dokončena. Považujeme ji za základní kámen pro projekt na dekontaminaci objektu, jenž bude možné financovat zřejmě jenom s pomocí peněžních fondů Evropské unie,“ dodal Petrlík.

Za nejrizikovější považuje dokončená studie práci v kontaminovaném prostředí budovy a současně dlouhodobé pití vody ze zdrojů podpovrchové vody kontaminované pesticidy. Doporučuje, aby vlastníci studen východně od objektu byli upozorněni na zdravotní rizika spojená s případnou konzumací vody, a to nejen jimi samotnými, ale také domácími zvířaty. Ostatní scénáře ovlivnění lidského zdraví nebyly vyhodnoceny jako překračující akceptovatelné riziko (viz tabulku 31 ze studie) (4).

V rizikové analýze se doslova píše: „Průzkum znečištění stavebních konstrukcí potvrdil kontaminaci především podlah, a to pesticidy a ropnými látkami (v případě ropných látek i kontaminaci stěn ve dvou místnostech). Kontaminace podlah je soustředěna především do těch místností studovaného objektu, kde bylo dlouhodobě manipulováno s pesticidními přípravky,“ a dále ještě: „Míra kontaminace pesticidy a ropnými látkami v případě stavebních konstrukcí vyžaduje odstranění identifikovaných kontaminantů pomocí vhodného sanačního zásahu, nicméně nejedná se o havarijní stav, kdy by hrozilo akutní ohrožení lidského zdraví.“

V řadě případů byly zjištěné koncentrace pesticidů ve skladu ještě vyšší než v předchozích analýzách zadávaných po několik let sdružením Arnika.

Při hodnocení vlivů na okolní ekosystémy sice analýza uvádí, že „Obecně lze konstatovat, že v porovnání se zdravotními riziky pro člověka jsou ekologická rizika nevýznamná,“ ale současně dodává: “Detailní hodnocení vstupu sledovaných polutantů do potravního řetězce nebyly studovány. Toto detailní hodnocení nebylo předmětem této studie.“ Na jiném místě pak analýza Dekonty upozorňuje: „Rizikem v tomto ohledu zůstává únik kontaminantů mimo kontaminovaný oběh a jejich proniknutí do potravního řetězce nejrůznějších organismů. O potencionálním průniku kontaminantů do potravního řetězce mohou svědčit závěry analýz sledovaných polutantů ve vejcích slepic chovaných rodinou Rychtaříkových na lokalitě v předešlých letech,“ čímž se myslí rozbory zadané Arnikou v roce 2003.

Analýza má být prezentována veřejnosti 27. listopadu v 17 hodin v kulturním domě Družba v Klatovech.

Bývalý sklad pesticidů, který v restituci získala zpět rodina Rychtaříkových, byl v minulém století kontaminován dnes již většinou zakázanými pesticidy, především lindanem (5) a DDT (6), ale také celou řadou dalších pesticidů a ropnými látkami. V České republice existovalo takových míst více, pravděpodobně v každém z okresů alespoň jedno.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí