zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci Vodárenská biologie 2009

02.12.2008
Voda
Pozvánka na konferenci Vodárenská biologie 2009
25. ročník mezinárodní konference

PROGRAM KONFERENCE

28. ledna 2009
Atomový kryt Praha

8.30 – 9.00

                                Registrace účastníků

9.00 – 9.20

                                ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9.20 – 12.40

                     LEGISLATIVA, PRÁVNÍ PŘEDPISY, NORMY

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., VŠCHT Praha

25 let problematiky aktuálních otázek vodárenské biologie

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.,

Povodí Vltavy, s. p., Praha

Připravované změny v právních předpisech

ve vztahu k vodnímu hospodářství

Ing. Lenka Fremrová,

Hydroprojekt CZ, a.s., Praha

Biologické metody v technických normách

MUDr. František Kožíšek, CSc.,

Státní zdravotní ústav, Praha

Jak hygienici k normám na pitnou vodu přišli –

a teď od nich chtějí zase odejít?

Ing. Alena Nižnanská, RNDr. Pavel Kořínek, Ph.D.,  Ing. Eva Břízová, CSc.,

CSLab, s.r.o., Praha

Mezilaboratorní porovnávání v oblasti pitných vod

10.40 – 11.00

                                             přestávka

Mgr. Petr Pumann, Ing. Ivana Pomykačová,

Státní zdravotní ústav Praha,

doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D., 

Mgr. Lucie Bláhová,

doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.,

BÚ AV ČR, v.v.i., Brno a CCT Brno

Výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pro stanovení microcystinů

RNDr. Blanka Desortová, CSc.,

RNDr. Ladislav Havel, CSc.,

VÚV T.G. Masaryka, v.v.i., Praha

Opakovatelnost a reprodukovatelnost stanovení biosestonu a pigmentů v povrchových vodách

Mgr. Petr Pumann,

Státní zdravotní ústav Praha

(Ne)reprodukovatelnost mikroskopického stanovení sinic

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.,

VŠCHT Praha,

Ing. Jana Hubáčková, CSc.,

VÚV T.G. Masaryka, v.v.i., Praha,

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.,

ČVUT Praha

Technické doporučení Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů

12.40 – 14.00

                                                oběd

14.00 – 16.00

                           VODÁRENSKÁ PROBLEMATIKA

Ing. Pavel Adler, CSc.,

Voding Hranice spol. s r.o., Hranice

Specifika rekonstrukce úpravny vody

Kouty nad Desnou

Ing. Jana Hubáčková, CSc.,

VÚV T.G. Masaryka, v.v.i., Praha,

RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.,

VŠCHT Praha,

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.,

ČVUT Praha

Poznatky z ukončeného projektu zaměřeného na jakost akumulované vody

 

doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.,

Ing. Bronislava Rohanová, Ing. Filip Horký,

ČVUT Praha

Technický audit vodojemů

Ing. Michal Korabík, RNDr. Václav Janík,

Mgr. Petra Oravcová,

VaK Vsetín, a.s.

Nápravná opatření ve VH objektech

ve společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Ing. Miroslav Váňa, Ing. Jana Hubáčková, CSc., Ing. Elzbieta Čejka,

VÚV T.G. Masaryka, v.v.i., Praha

Monitoring vodojemů z pohledu chemika

Mgr. Marcela Terrichová,

Ing. Libuše Benešová, CSc.,

Univerzita Karlova v Praze, FŽP, Praha

Biopolymery jako koagulační činidla pro úpravu vody

16.00 – 16.20

                                           přestávka

16.20 – 18.00

       NÁDRŽE, ŽIVINY, CYANOBAKTERIE, CYANOTOXINY, EKOTOXICITA

Mgr. Daniel Jančula,

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.,

BÚ AV ČR, v.v.i., Brno a CCT Brno

Snižování biodostupnosti živin ze sedimentů

RNDr. Mária Horecká, CSc.,

RNDr. Viera Nagyová,

Mgr. Andrea Švardová,

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH,

Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

Cyanobaktérie na vodárenskych nádržiach

na Slovensku

doc. Mgr. Luděk Bláha, Ph.D., 

doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. a kol.,

BÚ AV ČR, v.v.i., Brno a CCT Brno

Monitoring toxických sinic ve vodárenských nádržích ČR – tradiční a nové toxiny

doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.,

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.,

Mgr. Darina Vinklárková,

BÚ AV ČR, v.v.i., Brno a CCT Brno

Nechemické metody omezení rozvoje sinic

Mgr. Darina Vinklárková,

doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.,

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. a kol.,

BÚ AV ČR, v.v.i., Brno a CCT Brno

Vybrané fyzikální metody omezení rozvoje sinic

18.00

                       UKONČENÍ PRVNÍHO DNE KONFERENCE

18.30 – 20.30

                                             COCKTAIL

 

29. ledna 2009

 

9.00 – 9.10

                     ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE KONFERENCE

9.10 – 10.10

   NÁDRŽE, ŽIVINY, CYANOBAKTERIE, CYANOTOXINY, EKOTOXICITA -                                                                                                              pokračování

Ing. Lucie Černá,

doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.,

VŠCHT Praha

Hodnocení nutriční úrovně významných přítoků Želivky

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.,

Mgr. Zuzana Kramarová,

RNDr. Marianna Molnárová,

Univerzita Komenského v Bratislave, PrírF, Bratislava

Akumulácia a interakcie biogénnych a toxických kovov vo vodnej biote

Mgr. Zuzana Kramarová,                             prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.,

Univerzita Komenského v Bratislave, PrírF, Bratislava

Arzén vo vodách

10.10 – 12.30

                               ČISTÍRENSKÁ PROBLEMATIKA

Ing. Ladislava Matějů,

Státní zdravotní ústav, Praha

Legislativa nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygienizace

10.30 – 10.50

                                           přestávka

Ing. Dana Stará, Ing. Martin Srb,

Ing. Miloš Kočárník, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Martin Pečenka,

VŠCHT Praha,

Miroslav Kollár, Hach Lange, s.r.o., Bratislava – Vajnory,

Ing. Jan Lón, VaK Vodovody a kanalizace Jesenicka, Jeseník,

Lumír Proske,

Jesenická vodohospodářská společnost, Jeseník

Řízení vlastností aktivovaného kalu

na čistírnách odpadních vod

Ing. Lukáš Dvořák,

VŠCHT Praha

Vlastnosti permeátu z membránových bioreaktorů a možnosti jejich optimalizace

Ing. Marcel Gómez,

VŠCHT Praha

Zanášení membránových bioreaktorů produkty metabolismu mikroorganismů

Ing. Lenka Vacková,

VŠCHT Praha

Čištění odpadních vod pomocí enkapsulované biomasy

Ing. Ladislava Matějů,

Státní zdravotní ústav, Praha

Porovnání metod stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech

12.30

                                UKONČENÍ KONFERENCE

PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ

Dong Nguyen Thanh,

VŠCHT Praha

Adsorptive removal of copper and nickel from aqueous solutions

Ing. Lucie Černá,

VŠCHT Praha

Ukazatel BDOC v podélném profilu řeky Trnavy a Bělé

Ing. Eva Poláková,

VŠCHT Praha

Využití sorbentu Slovakite pro odstraňování kovů z vod

Ing. Pavel Michal,

VŠCHT Praha

Sledování biologické stability v distribuční síti

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Konference se bude konat v konferenčním sále Atomového krytu Kačerov (budova Depa Kačerov, Sliačská 1150/1, Praha 4).

2. Doprava: MHD ze stanice metra „C“ Kačerov autobusem č. 170 nebo č. 203 přímo k areálu Depa Kačerov, nebo ze stanice metra „C“ Budějovická autobus č. 118 nebo č. 121 přímo k areálu Depa. Účastníci, kteří přijedou auty, mohou zdarma parkovat na nehlídaném parkovišti (kapacita cca 40 vozidel) proti areálu Depa (do ulice Zakryté).

3. Registrace účastníků bude probíhat od 8.30 hod. do 9.00 hod. dne 28.1.2009, odborný program začíná po oba dny v 9.00 hod. Konec konference je plánován na 12.30 dne 29.1.2009.

4. Termín pro přihlášky:  21. ledna 2009. Vyplněnou a podepsanou přihlášku laskavě zašlete na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469682303-5, přímý 469318422, fax: 469682310, halouskova@ekomonitor.cz , havlova@ekomonitor.cz .

5. Vložné (včetně sborníku v ceně 414,- Kč)
  včetně DPH 19%
plné vložné na oba dny 2800,- Kč
snížené vložné na oba dny* 2200,- Kč
plné vložné jednodenní 1900,- Kč
snížené vložné jednodenní* 1500,- Kč
vložné pro přednášející (první autory a studenty v denním studiu) 1000,- Kč
pro důchodce (bez sborníku) 300,- Kč
*Nárok na slevu vložného mohou uplatnit studenti a pracovníci příspěvkových 
a rozpočtových organizací a veřejných škol.

Organizace, informace a přihlášky:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Olga Halousková, Jana Havlová
    Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
fax: +420 469 682 310, tel. - ústředna +420 469 682 303, tel. přímá +420 469 318 422
   http://www.ekomonitor.cz
http://www.ekomonitor.cz/rss/seminare.xml

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí