zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ako sa bude recyklovať elektro odpad v budúcnosti?

08.12.2008
Odpady
Ako sa bude recyklovať elektro odpad v budúcnosti?
Európska komisia predstavila návrh revízie smernice a recyklácii elektrického odpadu a elektronického príslušenstva.

Výrobcovia sa obávajú, že budú musieť financovať zber tohto druhu odpadu z domácností.

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie včera (3.12.) rozhodla o revízii dvoch smerníc a súčasne predstavila návrhy revízie:

  • WEEE – Smernica o elektrických a elektronických zariadeniach,
  • RoHS – Smernica o recyklácii a použití nebezpečných látok.

Očakáva sa, že revízia oboch smerníc by mohla priniesť nasledovné zmeny:

  • Zmena cieľa zberu elektro odpadu zo súčasných 4 kg na jednu osobu. Mali by ho nahradiť rôzne záväzné ciele, ktoré by brali do úvahy stav ekonomiky danej členskej krajiny. Vo všeobecnosti by však mohlo ísť o cieľ, ktorý by sa odvíjal od zámeru vyzbierať odpad, ktorého hmotnosť predstavuje 65% priemernej hmotnosti elektrických a elektronických výrobkov umiestnených na trh za ostatné dva roky.
  • Preferovanie možnosti opätovného použitia kompletných zariadení pred ich recykláciou.
  • Zvýšenie cieľov pre recykláciu a opätovné použitie o 5%.
  • Vytvorenie zoznamu tzv. prioritných látok, ktoré sa používajú v elektrických a elektronických zariadeniach a pri ktorých existuje podozrenie, že môžu mať negatívny dopad na životné prostredie. Takéto hodnotenie látok, ako i ďalšia manipulácia s nimi, by sa mali vychádzať z novej chemickej legislatívy REACH Cieľom legislatívy REACH je zlepšiť ochranu životného prostredia i zdravia obyvateľov EÚ dôslednejšou kontrolou používaných chemických látok. REACH je skratkou plného názvu Registrácia, Evaluácia a Autorizácia Chemických látok.
  • Harmonizácia povinnosti výrobcov na úrovni EÚ registrovať svoje produkty a podávať príslušným úradom potrebné informácie.
  • Stanovenie minimálnych požiadaviek inšpekcie tak, aby mohli členské krajiny lepšie vynútiť ustanovenia smernice a monitorovať, čo sa deje s elektro odpadom.

Revízie oboch smerníc si kladú za cieľ prerozdeliť finančné bremeno, ktoré sa spája najmä so zberom elektro odpadu z domácností. V súčasnosti sa na takýto proces skladajú vo forme daní všetci obyvatelia. V budúcnosti by sa mohla finančná zodpovednosť rozdeliť najmä medzi firmy, ktoré dané zariadenia v minulosti vyrobili, a tých, ktorí si ich kúpili a užívali ich.

Podľa stranoviska Komisie, ambíciou legislatívnych zmien je prekonať súčasné technické, právne a administratívne prekážky a presunúť časť finančného jarma zberu a recyklácie odpadu na výrobcov a správu.

Komisár pre životné prostredie, Stavros Dimas Komisár pre životné prostredie (2004 - 2009) označil zamýšľané revízie smerníc za „príležitosť pre firmy EÚ inovovať a získať si prístup k hodnotným nerastným surovinám.“ Zo širšieho uhla pohľadu, revízia má byť jedným z krokov, ktoré povedú EÚ smerom k udržateľnej spotrebe a výrobe.

Voči navrhovaným revíziám namietajú predovšetkým firmy vyrábajúce elektrické a elektronické zariadenia. Napríklad priemyselné združenie EICTA, ktoré spája spoločnosti podnikajúce v sektore informačných a komunikačných technológií, varuje, že nový návrh stanovuje „nerealistické a neuskutočniteľne ciele pre zber“ odpadu. Súčasne namietajú voči rozdeleniu finančného bremena a zodpovednosti, ktoré je podľa nich stanovené v neprospech výrobcov.

WEEE Forum upozorňuje, že v čase, kedy návrh revízie vznikal, bola situácia na medzinárodných trhoch odlišná, než je dnes. Asociácia tvrdí, že súčasná finančná kríza sa podpisuje aj pod pokles cien základných nerastných surovín v elektro priemysle, ktorými sú najmä meď, hliníková očel a zinok. Podľa nich, pred časom sa dalo s elektro odpadom obchodovať veľmi efektívne, ale dnes, keď je cena ich zbytkových surovín nízka, trh „takmer úplne vyschol.“

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí