zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EU překračuje limity znečišťování ovzduší díky růstu silniční dopravy

08.12.2008
Ovzduší
EU překračuje limity znečišťování ovzduší díky růstu silniční dopravy

Navzdory významné redukci emisí v minulých letech se očekává, že pouze11 členských států EU ( včetně České republiky) nepřekročí do roku 2010 své emisní limity pro všechny čtyři látky podstatně znečišťující ovzduší - oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak a nemethanové těkavé organické sloučeniny - tak jak předepisuje Směrnice EU o národních emisních stropech (The National Emission Ceilings Directive - NECD). Nejobtížnější je dodržení emisního stropu oxidu dusíku – to je částečně způsobeno tím, že poptávka po silniční dopravě roste rychleji, než se předpokládalo.

Všechna tato fakta přináší zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu směrnice EU o národních emisních stropech pro rok 2007 NECD Directive status report 2007, jenž v sobě obsahuje i souhrnnou tabulku pro státy EU - 27 s předpokládaným odhadem dodržování emisních stropů.

Očekávané plnění emisních limitů v jednotlivých členských státech EU k roku 2010 (údaje z roku 2007)

(√ značí předpokládané dodržení příslušného emisního stropu, zatímco x říká, že bez zavedení dodatečných opatření k redukci emisí bude limit překročen)

NOX NMVOC SO2 NH3
Belgie x
Bulharsko
Česká republika
Dánsko x x
Estonsko
Finsko
Francie x x
Irsko x
Itálie x
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko(1) - - - -
Maďarsko x
Malta
Německo x x
Nizozemí x x
Polsko x
Portugalsko x
Rakousko x
Řecko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko x
Španělsko x x x
Švédsko x
Velká Británie x
(1)Lucembursko neposkytlo údaje

NECD Directive status report 2007 je v angličtině k dispozici na adrese
reports.eea.europa.eu

Více informací na stránkách EEA:
www.eea.europa.eu

Zdroj: http://www.cenia.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí