zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Unikátní bytový dům na bázi dřeva

03.01.2009
Obecné
Unikátní bytový dům na bázi dřeva
První obytný dům s 22 m vysokou nosnou konstrukcí kompletně ze dřeva ovšem musel nejprve vyřešit splnění platných norem
Berlínská čtvrť Prenzlauer Berg je bohatší o jeden unikát - budovu E3. Tento v Německu ojedinělý sedmipatrový výškový dům na bázi dřeva má nosné panely opláštěné deskami Fermacell.

První obytný dům s 22 m vysokou nosnou konstrukcí kompletně ze dřeva ovšem musel nejprve vyřešit splnění platných norem. Protože předpisy stavebního řádu se v Německu doposud takovou stavbou nezabývaly, byl projekt posuzován podle současných evropských norem.

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Při projektování a schválení této sedmipodlažní budovy byla ústředním tématem požární ochrana. Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG pro stavební projekt celistvou koncepci požární ochrany, kterou v návrhu nosné konstrukce zohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací, intenzivního sladění a včasného odsouhlasení s krajským úřadem Berlin-Pankow byli architekti schopni svůj avantgardní záměr prosadit. Základním prvkem projektu požární ochrany jsou velmi krátké únikové cesty, významné zvýšení požární odolnosti nosných stěn dřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření) sádrovláknitými deskami Fermacell. Vnitřní a vnější opláštění nosné konstrukce tak splňuje kritéria požadované třídy opláštění K60 (dle EN 13501-2), tzn. v případě požáru zabraňuje po dobu minimálně 60 minut vznícení dřevěné nosné konstrukce. Odolnost samotných dřevěných stavebních dílců proti ohni je více než 90 minut. Požárně technické vlastnosti sádrovláknitých desek Fermacell a tím dosažení účinné požární ochrany opláštění byly prokázány ve spolupráci s Výzkumným a zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.

PÁDNÉ ARGUMENTY

Experti firmy Xella Trockenbau-Systeme byli do projektu zapojeni již ve fázi plánování. Podle jejich návrhu je nosná dřevěná konstrukce opláštěná dvěma sádrovláknitými deskami o tloušťce 18 mm. Toto "zapouzdření" splňuje všechny požadavky na protipožární ochranu v budovách třídy IV.

Sádrovláknité desky Fermacell nejsou použity jen pro opláštění nosné konstrukce v interiéru, ale také u fasády. Na hrubou stavbu byly použity desky o tloušťce 12,5 mm. Na nich je upevněn minerální kontaktní zateplovací systém, který je omítnut. Skladba fasády poskytuje dostatečnou ochranu před povětrnostními podmínkami a současně je protipožární ochranou budovy z vnější strany.

Pro použití přírodního materiálu hovořilo více argumentů. Volba materiálu a možnost předvýroby stavebních dílců usnadnily logistiku. Oproti běžným stavebním postupům se snížila pracnost na stavbě. Na výstavbu jednoho patra stačilo jen deset dnů, což je u stavební proluky a nadto v rušné části města obzvlášť důležité. Stavebníci nejprve vztyčili nosné sloupy a položili příčné nosníky, pak namontovali prefabrikované stěnové panely z masivního dřeva.

Další výhodou jsou velmi dobré izolační vlastnosti. Navzdory poměrně malé tloušťce stěn stačí 4 litry topného oleje na metr čtvereční za rok k tomu, aby nájemníci bytů o velikosti 120 až 150 metrů čtverečních měli příjemné teplo. Kromě toho znamenají štíhlé stěny dodatečný zisk obytné plochy. Dřevo jako stavební materiál zaručuje příjemné prostředí: reguluje teplotu a vlhkost a tím vytváří příjemné klima. To, co platí pro interiér, prospívá také životnímu prostředí. Technologie stavění a typ konstrukce budovy E3 jsou příspěvkem pro ochranu klimatu.

PODMÍNKY PRO DŘEVOSTAVBY V NĚMECKU

V Německu bylo v rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu prokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normy lze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Od nové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 lze budovy na bázi dřeva zařadit až do třídy budov 4. Tato třída zahrnuje objekty střední výšky, které se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m2. Tím lze využít v rozsáhlém měřítku přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysoký stupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě: krátkou montážní dobu a rychlost využití, nízkou vlastní hmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že je dřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou, vykazující minimálně 60 minut (K60) dle EN 13501-2. Mimoto musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály. Účinné požárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocí sádrovláknitých desek.

MATERIÁL S ŘADOU VÝHOD

Konstrukce opláštěné deskami Fermacell vykazují požární odolnost až REI 120 a jsou dle EN 13501 klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy reakce na oheň A2. K požárnímu opláštění se pro třídy účinné požární ochrany nabízejí následující možnosti:

> K30: 1 x 18 mm Fermacell (alternativně 2 x 10 mm)

> K60: 2 x 18 mm Fermacell

Tyto druhy lze použít jak pro stěnové a stropní konstrukce, tak i jako podlahové prvky. Díky své homogenní sádrovláknité struktuře jsou sádrovláknité desky stabilní a vysoce zatížitelné, stejně tak jsou odolné proti mechanickému zatížení. Pro statické vyztužení budov jsou dány stejné únosnosti jako u desek na bázi dřeva. K dispozici jsou jednoduché návrhové tabulky a příklady pro smykové namáhání stěnových panelů dle nové ČSN 73 1702. Desky zajišťují optimální zvukovou izolaci a jsou vhodné i do prostorů s měnící se vlhkostí vzduchu (např. koupelny). S hodnotou lambda lambdaR = 0,32 W/mK se vyznačují dobrou tepelnou vodivostí. Součinitel difuzního odporu je mikro = 13, desky jsou difuzně otevřené. Dále jsou vzduchotěsné, takže jsou ekonomicky vhodné i pro konstrukce nízkoenergetických a pasivních domů. K vypracování a realizaci projektů vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva nabízí Xella Trockenbau-Systeme rozsáhlý servis a zajišťuje kontakt s architekty, znalci a statiky.

Současně firma poskytuje podporu při detailním odsouhlasení konstrukce. S využitím jejího know-how vzniklo v průběhu uplynulých let množství objektů na bázi dřeva, včetně České republiky, kde je průkopníkem společnost RD Rýmařov, která zde s použitím sádrovláknitých desek Fermacell zrealizovala již přes šedesát bytových domů.

OPTIMISMUS JE NAMÍSTĚ

Aplikace ucelených požárních koncepcí ukazuje, že vícepodlažní dřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt. Podstatná je úzká souhra a komunikace mezi projektantem, prováděcí firmou a schvalujícím správním orgánem během všech stavebních prací. Sádrovláknité desky Fermacell nabízejí dřevostavbám i do budoucna komplexní řešení témat požární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostí a tepelné ochrany.

V České republice je ovšem v tomto směru vývoj opožděn - zatím zde platí normy, které dostatečně nezohledňují moderní technologie a současné trendy stavebnictví na bázi trvale udržitelného rozvoje. Aktivity výrobců, zástupců odborného školství a mladých architektů však dávají naději, že i u nás se vícepodlažní dřevostavby brzy prosadí. Zbývá jen "probudit" státní správu, která zatím na současné evropské trendy v oblasti legislativy a norem dostatečně pružně nereaguje.

AUTOR: Ing. Peter Šovčík


Vystavba vícepodlažních dřevostaveb v České republice

Rodinné domy s dřevěnou rámovou konstrukcí se v České republice objevují stále častěji. Vícepodlažní objekty, které mají ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou tradici, však u nás stále ještě narážejí na problémy. Projekční konzultant Xella Trockenbau-Systeme Praha, Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, vysvětluje: "Důvody je nutno hledat především v požadavcích na požární ochranu staveb - za nimi se skrývá možné šíření požáru konstrukčními dutinami a pozdější selhání nosné konstrukce v důsledku skrytého doutnání. Moderní dřevostavby se v dnešní době skládají z kvalitních materiálů. Např. opláštění deskovými materiály na bázi sádry chrání čelní stranu nosné dřevěné konstrukce před vzplanutím. Z boční strany je konstrukce chráněná nehořlavými izolacemi. Konstrukce jsou vzduchotěsné a celkově vyplněné nehořlavým izolačním materiálem pro zamezení případného šíření požáru dutinami. Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem, které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestože konstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jich využít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavně zatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň, které se používá pouze v České republice a na Slovensku."

Podle Ing. Jiřího Pohloudka, předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů a ředitele RD Rýmařov, Evropa toto zatřídění nemá a nezná! "Vícepodlažní dřevostavby jsou u nás díky rigiditě norem a silnému vlivu výrobců klasických stavebních materiálů trvale diskriminovány. Ze dřeva se v Česku nyní staví stále jen asi čtyři až pět procent všech rodinných domů, a to je podstatně méně než například v některých zemích západní Evropy," tvrdí Ing. Jiří Pohloudek. V poslední době je naděje, že dojde k úpravě normy a diskriminující požadavek na druh konstrukce (DP1) bude nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícení nosné dřevěné konstrukce, a to vložením termočlánků mezi jednotlivé vrstvy.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí