zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

05.01.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 5. ledna 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

10.  
Věrohodný a splnitelný plán (harmonogram postupu) pro implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod  
č.j. 1927/08 - bod 74 schůze vlády 16.12.2008  
Předkládá: ministr zemědělství 

13.  
Offsetting leteckých emisí CO2 spojených se zajištěním CZ PRES  
č.j. 1910/08 - bod 71 schůze vlády 16.12.2008  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

15.  
Zpráva o návrzích řešení možného jednotného systému nakládání s rizikovými komoditami  
č.j. 1941/08  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

 18.  
Program poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin z PGRLF, a.s.  
č.j. 1917/08  
Předkládá: ministr zemědělství 

34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Český les uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro LČR, s.p. LS Přimda za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin při realizaci lesního hospodářského plánu pro LHC Planá s platností let 2009 - 2018  
č.j. 1954/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
Žádost o povolení výjimky pro vjezd a setrvávání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Krkonošského národního parku  
č.j. 1955/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, pro realizaci stavby „parkovací stání"  
č.j. 1956/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Bc. Václava Sklenáře pro vjezd na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem fotografování  
č.j. 1960/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Horolezecký oddíl "Hore Zdar" se sídlem Wonkova 799, 500 02 Hradec Králové za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p.Sněžkou - Obří Důl vedoucí k objektu č.p. 231, nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 1961/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

40.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro konání I. ročníku závodu v běhu „Kvildský pašerák“ a „Krajských přeborů v běhu na lyžích“  
č.j. 1992/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 41.  
Žádost TJ Spartak Alpin clubu Rokytnice nad Jizerou o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 8. ročníku skialpinistického závodu „O dřevěného Krakonoše 2009“ dne 17.1.2009 na území KRNAP.  
č.j. 1993/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

Pro informaci:

6.  
Informace o plnění úkolu "Návrh na průběh dalších etap ekologické daňové reformy"  
č.j. 1972/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

10.  
Informace Ministerstva životního prostředí o návrhu opatření ke splnění směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září 1996, o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší  
č.j. 1958/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

15.  
Informace o činnosti Mezioborové pracovní komise pro Lednicko-valtický areál  
č.j. 1952/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 16.  
Informace o plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem při kontrolní akci č. 07/16 „Finanční prostředky státního rozpočtu určené pro vytváření, obnovu a provozování informačních systémů a komunikačních technologií v resortu Ministerstva životního prostředí  
č.j. 1957/08  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí