zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brownfieldy (nejen) na severní Moravě čekají na své investory

21.01.2009
Geologie
Brownfieldy (nejen) na severní Moravě čekají na své investory
Evidujeme 258 brownfieldů, ale jejich celkový počet odhadujeme až na 1350.
V době, kdy lokality na zelené louce jsou již téměř zaplněny a další již nejsou k dispozici, jsou brownfieldy zajímavou možností pro nové investory. Nejvíc je jich v Moravskoslezském kraji, kde jsme si o nich povídali s Ing. Lenku Matýskovou, ředitelkou regionální kanceláře CzechInvestu v Ostravě.

Kolik brownfieldů ze severní Moravy již obsahuje databáze CzechInvestu?

Evidujeme 258 brownfieldů, ale jejich celkový počet odhadujeme až na 1350. Do evidence jsme zařazovali pouze lokality od velikosti dvou hektarů a objekty od velikosti 500 m2. Nacházejí se na rozloze 43,86 km2, která je srovnatelná s plochou Lipenské přehrady. Přes 50 % lokalit prokazatelně netrpí ekologickou zátěží, což je lepší výsledek než průměr ČR.

Jaký je vlastnický podíl veřejného sektoru?

Podle výsledků mapování jednotlivých lokalit a objektů odhadujeme tento podíl na 30 %. Obce a města však nadále oslovujeme a informujeme je o možnostech účasti v Národní databázi brownfieldů, kterou CzechInvest dále rozšiřuje. Možnost marketingové podpory regenerace nevyužívaných lokalit prostřednictvím internetového portálu www.brownfieldy.cz jsme tlumočili mj. i na našich seminářích pořádaných ve všech krajích loni na podzim. Pokud samosprávy vlastní brownfield a uvažují o jeho regeneraci formou nabídky novému investorovi, mohou tuto lokalitu zveřejnit v Národní databázi brownfieldů, a to buď pomocí on-line formuláře přímo na webu nebo se mohou obrátit na odbor koncepce regionálních projektů agentury CzechInvest. O této možnosti zároveň mohou informovat i další vlastníky nevyužívaných nemovitostí ve své obci. Zařazení do databáze majitele k ničemu nezavazuje ani je neomezuje a je bezplatné.

V zahraničí je běžné, že při rekonstrukci průmyslových lokalit úzce spolupracuje místní veřejná správa se soukromým investorem. Jak je tomu v Moravskoslezském kraji?

V kraji je příkladem takové spolupráce společný projekt města Třince a Třineckých železáren. Brownfield v části areálu železáren byl přebudován na průmyslovou zónu Baliny. Vlastníkem zóny, investorem a příjemcem státních dotací za finanční účasti TŽ, a. s., je město Třinec. Šlo o přípravu dvacetihektarové plochy pro investory, kteří se rozhodli investovat zhruba 1,2 miliardy korun. V současné době je zóna zcela zaplněna.

Z jakých dotačních programů lze získat prostředky na regeneraci brownfieldů?

Operační program Podnikání a inovace zahrnuje 15 programů podpory. Jsou určeny především pro podnikatelské subjekty ze zpracovatelského průmyslu. Jedním z vhodných programů, ze kterého mohou také města a obce zafinancovat regeneraci nevyužívaného objektu typu brownfield, je program Nemovitosti.

Jak dlouho trvá posuzování a schválení žádostí a jaká je lhůta pro vyplácení dotace?

Počátkem listopadu 2008 jsme v Moravskoslezském kraji registrovali 62 žádostí na dotaci z programu Nemovitosti v celkové výši 1171,8 milionu korun. Určit konkrétní termín pro vyhodnocení projektu a pro samotné proplácení dotace je velice obtížné. Je vždy nutné posuzovat individuální projekt. Na rychlosti posouzení žádosti o dotaci má vliv řada faktorů. Už ve fázi podávání žádosti o dotaci může dojít k prodloužení lhůty kvůli nutným opravám či doplnění, které vyžaduje projektový manažer. Délka hodnocení projektu se liší i podle výše požadované dotace, například střední projekty posuzuje zjednodušená komise ve lhůtě jednoho až dvou měsíců, a dále pak velké projekty projdou hodnocením standardní komise, a to trvá dva až tři měsíce.

Dotace je vyplacená zpětně až po uskutečnění daného projektu. Pokud je rozdělen na etapy, pak se část příslušné dotace vyplací po skončení dané etapy, a to na základě předložení žádosti o platbu. Příjemce podpory je povinen tuto žádost předložit do šesti měsíců od ukončení projektu, poté probíhá kontrola předložené žádosti. Je-li vše v pořádku, je dán pokyn pro vyplacení dotace.

Délka lhůty pro vyplacení dotace se odvíjí od velikosti projektu a typu programu, který si žadatel zvolil. Může to být šest měsíců, kdy od podání žádosti o platbu je dotace vyplacená na účet příjemci podpory. Tato lhůta však může být kratší nebo i delší, například jeden rok.

AUTOR: LIBUŠE MIARKOVÁ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí