zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky na stránkách ÚKOZ

11.01.2009
Příroda
Zemědělství
Novinky na stránkách ÚKOZ
To, co se právě jeví býti aktuálním
Ochrana zvířat – nové kontaktní údaje

 Na základě novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, není Ústřední komise pro ochranu zvířat v zákoně na ochranu zvířat proti týrání uvedena jako orgán ochrany zvířat, ale jako poradní orgán ministra zemědělství.

 V důsledku výše uvedené změny došlo ke dni 1.1.2009 k přesunu výkonu kompetencí na úseku ochrany zvířat proti týrání z Ústřední komise pro ochranu zvířat na odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat.

 Telefonické a e-mailové kontakty dosavadních pracovníků zůstávají beze změny.

 Žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení, žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu, žádosti o udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení, žádosti o udělení osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení, dotazy k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, atd. proto zasílejte na tuto adresu:

Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1

 Informace - právo vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek, je-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře (stav od 1.1.2009)

 Informace a materiály k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči najdete v sekci Zvířata v zájmových chovech.

 Ústřední komise pro ochranu zvířat spolupracovala s Ministerstvem vnitra na aktualizaci vzoru obecně závazné vyhlášky obce k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů (tam viz bod 14).

 Ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., která se vztahují k veřejným vystoupením a řádům ochrany zvířat při veřejných vystoupeních a řádům ochrany zvířat při chovu (ustanovení účinná od 1.10.2008)

 Nové formuláře žádosti o udělení akreditace a osvědčení a o schválení řádu ochrany zvířat při chovu a veřejném vystoupení

Další aktuálnosti: 

 Jednodenní kurs o ochraně zvířat proti týrání určené především pro pracovníky obecních úřadů se bude konat 13.1.2009 v Praze. Přednáší JUDr. Spurná.

K novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání:

 Důvodová zpráva k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání - k zákonu č. 312/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Text je rovněž součástí sněmovního tisku 518.

 Důvodovou zprávu i níže uvedené výklady vyhlášek doporučujeme Vaší pozornosti, neboť v nich lze nalézt odůvodnění změn, které nastaly v zákoně na ochranu zvířat proti týrání od 1.10.2008.

 Dne 21.11.2008 bylo ve Sbírce zákonů v částce 133 vyhlášeno úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a to pod číslem 409/2008 Sb.

 Dne 1.12.2008 byla ve Sbírce zákonů v částce 134 vyhlášena vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Zde výklad k této vyhlášce.

 Dne 7.1.2009 byla ve Sbírce zákonů v částce 2 vyhlášena vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. Zde výklad k této vyhlášce.

 Dne 7.1.2009 byla ve Sbírce zákonů v částce 2 vyhlášena vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zde výklad k této vyhlášce.

 Dne 7.1.2009 byla ve Sbírce zákonů v částce 2 vyhlášena vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zde výklad k této vyhlášce.

 

 SVS ČR ústy svého mluvčího Ing. Josefa Dubna nepravidelně vydává zprávy a informace k aktuálním tématům, často i k ochraně zvířat. Tyto tiskové zprávy jsou zde.

Ing. Jiří Novák, JUDr. Jana Spurná

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí