zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Univerzitní kampus v Brně využívá decentralizovaný systém odvodnění dešťové vody. Inovace nebo návrat k přírodě?

28.01.2009
Voda
Univerzitní kampus v Brně využívá decentralizovaný systém odvodnění dešťové vody. Inovace nebo návrat k přírodě?
Decentralizovaný systém odvodnění řeší jak problém lokálních záplav, znečišťování řek zředěnými splašky, tak také na některých místech snižuje intenzitu eroze půdy a zásobuje klesající hladiny podzemních vod.

Hospodaření s dešťovou vodou je revoluční trend ve vodním hospodářství. Vybízí k převratu lidského myšlení a chování k dešťové vodě. Jeho podstatou je snaha postarat se o přívalové srážky v místě, kde dopadly na zemský povrch.

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích drží republikový unikát v hospodaření s dešťovou vodnou na velké ploše.

Řešitelé projektu pro odvodnění kampusu, firma JV PROJEKT VH, s.r.o, byla nucena od běžného způsobu odvodnění, který chápe dešťovou vodu jako problém a snaží se ji z urbanizovaných území co nejrychleji odvést do kanalizace či řeky, ustoupit, a navrhnout jiný způsob odvodnění – decentralizovaný systém odvodnění, který zadržuje dešťovou vodu na pozemku.Ing. Jiří Vítek, jednatel této společnosti, vysvětluje tehdejší okolnosti: „Od Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., jsme dostali omezující kritéria pro množství dešťové vody, které se může z území kampusu přivést do stokového systému města. Situaci jsme se rozhodli řešit použitím decentralizovaného systému odvodnění. Systém je na území asi 35ha založen a postupně se staví.  Nikdo si přitom neuvědomil, že jsme tím vytvořili možná republikový unikát. Na tak velké ploše je použití tohoto systému opravdu jedinečné.“

Decentralizovaný systém odvodnění - pravidlo pro hospodaření s dešťovou vodou

Je třeba zabránit tomu, aby dešťová voda z pozemku odtekla se stejnou intenzitou, s jakou na něj spadla. Nejúčinnější metodou hospodaření s dešťovou vodou (HDV) je decentralizovaný systém odvodnění, který ctí princip trvale udržitelného rozvoje. Deště se zadržují v  nádržích na pozemku, na rozdíl od centralizovaných zadržovacích nádrží na stokových sítích, jak je tomu u běžného způsobu odvodňování.

Decentralizovaný systém odvodnění řeší jak problém lokálních záplav, znečišťování řek zředěnými splašky, tak také na některých místech snižuje intenzitu eroze půdy a zásobuje klesající hladiny podzemních vod.Snahou tohoto způsobu odvodňování je to, aby dešťová voda odtékala z povrchu stejným způsobem, jak tomu bylo před urbanizací. Toto řešení nám dokonce dává šanci udělat to, např. vzhledem k půdní erozi, ještě lépe“, vysvětluje Ing. Jiří Vítek.

Líbí se decentralizovaný systém ekologům?

Ing. Jan Mičan, zaměstnanec společnosti Ekologické audity a posudky, s.r.o., považuje hospodaření s dešťovou vodou za výbornou myšlenku, kterou podporuje.

Ale dodává také důležitou připomínku: „Záleží na stavebním rázu odvodňovaného pozemku. Hydrogeologie pozemku či statika stavby není vždy vhodná pro zasakování. Existují pozemky, které je nutné odvodnit běžným způsobem. Důležité je, aby posouzení prováděli vždy odborníci, nikoli veřejnost. Toto posouzení by mělo proběhnout na základě hydrogeologického a geologického průzkumu pozemku“, dodává Ing. Jan Mičan.

Byrokratická bariéra pro nové řešení

Česká republika zatím pro zavedení nové metody nemá předpoklady. Problém je nutné řešit systémově a to je dlouhodobá záležitost.V prosinci 2007 Ministerstvo zemědělství ČR obdrželo tzv. Podklad pro koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích, který shrnuje důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současnou situaci v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně způsobu, jak ho dosáhnout.

Podle ředitele odboru vodohospodářské politiky z Ministerstva zemědělství, Ing. Miroslava Krále, CSc., by Koncepce měla být hotova do konce prvního pololetí 2009.

Nejdříve musíme vybudit politickou vůli, aby se principy mohly dostat do legislativy“, vysvětlil Ing. Jiří Vítek.

 „Nové vnímání dešťové vody musíme zakořenit v lidech a dostat systém do obecných pravidel. Dešťová voda padá na všechny pozemky – soukromé i obecní. Bude těžké přimět majitele soukromých nemovitostí tento systém používat, když nepůjdou města příkladem. Bez osvěty a systémových opatření se lidé dobrovolně omezovat nezačnou“, upozornil Jiří Vítek.

Decentralizovaný systém odvodnění dešťové vody podporuje i Evropská unie. V rámci programu INTERREG III B, CADSES, podpořila projekt RainDROP, který měl napomoci integrovat pravidla HDV v zemích CADSES. Na tuto iniciativu v budoucnu zřejmě naváže nový RainDROP, který by měl prohloubit systém a cestu k zavedení HDV.

Zdroj: www.inovace.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí