zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

24.01.2009
Příroda
Zemědělství
Ochrana zvířat při veřejném vystoupení
Materiály potřebné pro schvalování řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení (včetně cirkusů)

 Ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., která se vztahují k veřejným vystoupením a řádům ochrany zvířat při veřejných vystoupeních a řádům ochrany zvířat při chovu (ustanovení účinná od 1.10.2008)

 Ve Sbírce zákonů v částce 2 naleznete vyhlášku č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Zde výklad k této vyhlášce.

-----

 Zákon na ochranu zvířat stanoví obecně, jaké jsou základní náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Podrobněji potom náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení stanoví vyhláška. Náležitosti řádů jsou stanoveny obecně tak, že se týkají zvířat v zájmovém chovu, hospodářských zvířat i zvířat volně žijících, která jsou chována v zajetí. Všechny řády tedy musí obsahovat tyto náležitosti bez ohledu na to, jakého druhu zvířat se veřejné vystoupení týká.

 Ministerstvo zemědělství zpracovalo několik vzorových řádů ochrany zvířat, tyto vzorové řády ochrany zvířat se člení na články. V souladu s tím, co zákon a vyhláška stanoví, by článků mělo být 11.

 Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení obsahuje zejména

článek 1 - údaje umožňující identifikaci pořadatele,
článek 2 - účel řádu,
článek 3 - druh, popřípadě věkovou kategorii zvířat, která se veřejného vystoupení účastní,
článek 4 - způsob manipulace se zvířaty,
článek 5 - popis zařízení, vybavení a pomůcek pro manipulaci se zvířaty,
článek 6 - popis prostor pro veřejné vystoupení zvířat,
článek 7 - zabezpečení přepravy zvířat na veřejné vystoupení,
článek 8 - způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče,
článek 9 - poučení osob o ochraně zvířat,
článek 10 - důvody k zastavení veřejného vystoupení,
článek 11 - platnost a účinnost řádu.

-----

Formulář žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení

Vzor plné moci k zastupování ve správním řízení

Formulář souhlasu s poskytnutím údajů informačnímu systému SVS ČR

-----

Vzorové řády ochrany zvířat pro veřejná vystoupení

 Vzorové řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení slouží jako pomůcka pro zpracování řádu ochrany zvířat. Formulace, které jsou obsaženy v této pomůcce, jsou pouze doporučující. Jejich cílem je pomoci vám při tvorbě vašich vlastních formulací podle vašich konkrétních podmínek. Navržená ustanovení tedy mechanicky neopisujte, ale přizpůsobte je a přeformulujte podle vašich konkrétních podmínek.

Vzorový řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení - obecný

Vzorový řád ochrany zvířat pro hodnocení exteriéru psů s průkazem původu

Vzorový řád ochrany zvířat při prodejní výstavě a setkání chovatelů terarijních zvířat

Vzorový řád ochrany zvířat při umisťovací výstavě koček z útulků

Vzorový řád ochrany zvířat při soutěži o nejkrásnějšího voříška

Vzorový řád ochrany zvířat při pouliční expozici zvířat

Vzorový řád ochrany zvířat při činnosti fiakristů a povozníků 

Vzorový řád ochrany zvířat - akvarijních ryb a vodních živočichů chovaných v akváriích, při výstavách a při společenských, soutěžních a prodejních setkáních chovatelů - akvaristů

Vzorový řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat v cirkusu

Vzorový řád ochrany zvířat při lovecké jízdě (koně a psi)

Vzorový řád ochrany zvířat při Hubertově jízdě

-----

 Řád ochrany zvířat je třeba zaslat ve dvou shodných písemných podepsaných vyhotoveních a na technickém nosiči dat - na disketě, CD nebo e-mailem.

 Vyplněné formuláře spolu s řády a dalšími potřebnými přílohami zasílejte nejméně dva měsíce před termínem akce poštou na adresu:

MZe, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

JUDr. Jana Spurná, Ing. Kristýna Burešová

Zdroj: MZe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha
9
12. 2017
9-10.12.2017 - Seminář, školení
Brno
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí