zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana zvířat při chovu

25.01.2009
Zemědělství
Ochrana zvířat při chovu
Materiály potřebné pro schvalování řádů ochrany zvířat při chovu

Ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., která se vztahují k veřejným vystoupením a řádům ochrany zvířat při veřejných vystoupeních a řádům ochrany zvířat při chovu (ustanovení účinná od 1.10.2008)

 Ve Sbírce zákonů v částce 2 naleznete vyhlášku č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu. Zde výklad k této vyhlášce.

-----

 Ministerstvo zemědělství schvaluje řády ochrany zvířat při chovu pouze tehdy, jestliže příslušný orgán veterinární správy uloží chovateli řád ochrany zvířat při chovu vyhotovit. Ministerstvo zemědělství tedy neschvaluje řády ochrany zvířat při chovu na dobrovolnou žádost chovatele.

 -----

Doporučené členění řádu ochrany zvířat při chovu

Článek 1 – identifikační údaje chovatele,
článek 2 - účel a cíle řádu,
článek 3 - druh a předpokládaný počet chovaných zvířat,
článek 4 - biologická charakteristika, fyziologické a etologické nároky zvířat, podmínky pro chovná zvířata,
článek 5 - objekty, zařízení a vybavení pro chov zvířat,
článek 6 - zákroky spojené s ochranou zvířat, zajištění jejich zdraví a pohody,
článek 7 - povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulace populace,
článek 8 - přeprava zvířat,
článek 9 - platnost a účinnost řádu.

-----

Formulář žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu

Vzor plné moci k zastupování ve správním řízení

Formulář souhlasu s poskytnutím údajů informačnímu systému SVS ČR

-----

Vzorový řád ochrany zvířat při chovu 

-----

 Vzhledem k častým dotazům, které se týkají Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie, sdělujeme následující:
 Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie byl schválen rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.3.2006.  

-----

 Řád ochrany zvířat je třeba zaslat ve dvou shodných písemných podepsaných vyhotoveních a na technickém nosiči dat - na disketě, CD nebo e-mailem.

 Vyplněné formuláře spolu s řády a dalšími potřebnými přílohami zasílejte poštou na adresu:

MZe, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

JUDr. Jana Spurná, Ing. Kristýna Burešová

Zdroj: MZe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí