zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na svou "zelenou" elektřinu můžete získat dotaci

23.01.2009
Energie
Na svou  zelenou  elektřinu můžete získat dotaci
Alternativních zdrojů sloužících k výrobě elektřiny je několik a na jejich zavedení a používání pro domácnosti lze získat dotace.

Peněžní příspěvky na výrobu energie ze všech obnovitelných zdrojů je možné čerpat z Operačního programu životního prostředí spuštěného Státním fondem životního prostředí. Až do roku 2013 lze o peníze také žádat u Evropského fondu pro regionální rozvoj, kde je k rozdělení připraveno pět milionů eur. Pro všechny dotace platí, že na jejich přidělení není žádný právní nárok. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Solární panely

Když si fyzická osoba vyrábí elektrickou energii pomocí slunečních panelů výhradně pro svou potřebu vytápění a ohřevu vody, může požádat Státním fond životního prostředí o dotaci. Ta se přiděluje zpětně až do výše 50 procent nákladů, nejvýše však do 50 tisíc korun. Cena Stavebnice solární fotovoltaické elektrárny přitom s polykrystalických panelů o ploše 20 metrů čtverečních, určená pro svépomocnou montáž, se pohybuje okolo 300 tisíc korun. Návratnost investice při prodeji veškeré produkce je do 10 let.

Větrné elektrárny

Levně umí elektrický proud vyrobit také větrné turbíny. Pro domácnosti, které si tak chtějí pořídit energii, však žádná možnost dotací neexistuje. Podnikatelé ale mohou až do konce února posílat žádosti o dotace z programu Eko-energie, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. O dotaci mohou požádat malé a střední podniky, které chystají svůj projekt mimo hlavní město. Na jeden projekt je možno získat dotaci půl až 100 milionů korun. Ta může pokrýt náklady projektu z 30 až 60 procent.

Vodní elektrárny

Různých typů vodních elektráren je, stejně jako druhů používaných turbín, celá řada. Například vodní mikroelektrárna, která vyprodukuje 200 W za hodinu a je tak vhodná pro průměrnou domácnost, stojí 139 tisíc korun. Ani u tohoto typu energie neexistuje dotace určená pro domácnosti. Podnikatelé však na její stavbu mohou získat dotaci ve výši 30 procent, maximálně však tři miliony. A to ze Státního programu na podporu obnovitelných zdrojů energie a úspor energie.

Lze také požádat o podporu formou půjčky až do výše 35 procent z předpokládaných nákladů s úrokem 1,5 procenta nad mezibankovní referenční sazbu a dobou splatnosti 12 let. Jinou možnost nabízí Program obnovitelné zdroje z Operačního programu Průmysl a podnikání. Dotace může činit až 46 procent uznatelných nákladů.

Kotle na biomasu

Cena kotle vhodného pro spalování biomasy je od 50 do 150 tisíc korun. Domácnost, která se rozhodne vyměnit tradiční kotel na tuhá paliva za ten na biomasu, může žádat o podporu Státní fond životního prostředí. Výše dotací ale nejsou ještě pro letošek stanoveny.

Tepelná čerpadla

Provoz tepelného čerpadla je energeticky nenáročný, může ušetřit až 80 procent nákladů za energii na vytápění a ohřev teplé vody. Cena čerpadla se v závislosti na výkonu pohybuje od 100 do 450 tisíc korun. Maximální výše podpory ze Státního fondu životního prostředí je 30 procent z nákladů na jeho pořízení a instalaci, maximálně však 50 tisíc korun.

Detaily o dotacích lze najít na www.edotace.cz. V rámci Státního programu na podporu obnovitelných zdrojů energie a úspor energie je také na www.i-ekis.cz zřízeno Internetové energetické konzultační a informační středisko.

Výkupní ceny energie

Ten, kdo vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, má právo ji prodat místně příslušnému distributorovi a ten musí ze zákona celou produkci odkoupit. Cena výkupu je daná Energetickým regulačním úřadem, www.eru.cz. Existuje ale ještě další možnost, kdy výrobce může svou vyrobenou energii prodat přímo i jinému odběrateli, a to za cenu, kterou si s ním dohodne. V tomto případě má právo dostat navíc od svého místně příslušného distributora příplatek k tržní ceně energie - tzv. zelený bonus za každou prodanou kWh (viz tabulka).


Výkupní ceny "zelené" elektrické energie
Zdroj Cena za 1 kWh Zelený bonus* za 1 kWh
Větrná elektrárna 2,34 1,63
Malá vodní elektrárna 2,70 1,30
Spalování biomasy** 4,49 2,95
Fotovoltaická elektrárna*** 12,89 11,91
* Finanční bonus pro výrobce, který prodá elektřinu jinému, než místně příslušnému distributorovi. Bonus mu ze zákona vyplácí místně příslušný distributor ** Při využití spalování a zplynování v kategorii O1 *** Do výkonu 30 kW
Poznámka: Ceny jsou bez 19% DPH Zdroj: Energetický regulační úřad

AUTOR: Vítězslav Křížek
AUTOR-WEB: www.ihned.cz/krizek

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí