zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na intenzivní kurz Legislativa ochrany životního prostředí

30.01.2009
Obecné
Legislativa
EMS
Pozvánka na intenzivní kurz Legislativa ochrany životního prostředí
Koná se ve dnech 7. – 9. dubna 2009 na zámku Kravsko

Kurz je určen pro podnikové ekology, manažery EMS, auditory EMS a všechny, kteří potřebují znát povinnosti vyplývající z české legislativy v technické ochraně životního prostředí.
Náš intenzivní kurz je vhodný pro zaměstnance podniků ze všech oborů (stavebnictví, chemický průmysl, potravinářský průmysl, zemědělství atd.), kteří potřebují k výkonu své práce znalost legislativy ochrany životního prostředí a její praktické naplňování.
 Kurz je členěn dle jednotlivých oborů na jednotlivé přednášky (odpady, obaly, vody, ovzduší, chemické látky a prevence závažných havárií). Každá přednáška bude obsahovat výklad základních nejdůležitějších povinností vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí a prostor pro diskusi účastníků kurzu, kde budou zodpovězeny dotazy účastníku zaslané předem, ale i další. Kurz je veden interaktivní formou a jsou zařazeny oddechové hry a cvičení.
 Přednášet budou zkušení pracovníci a specialisté v daných oborech (Mgr. Zdeňka Hybšová, Ing. Lenka Čtvrtníková, Ing. Jan Rutrle, Ing. Ondřej Lazárek).
 Mediálním partnerem kurzu je EnviWeb  - odborný portál pro životní prostředí
      
 Orientační členění přednášek intenzivního kurzu:
 
 7. duben 2009 (úterý)
 09,00  Příjezd, prezence
 09,30  Zahájení kurzu, představení, organizační záležitosti
 10,00 Úvod do legislativy ŽP ve vazbě na novinky 2008 (IRZ, ekologické újmy a další)
 12,30 Ochrana vod (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, vodoprávní povolení, provozní řády ČOV, lapol, havarijní plán dle § 39, žádosti, poplatkové přiznání apod.)
 17,00 Obaly (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, obal x neobal, plnění zpětného odběru, evidence obalů – poplatky)
 18,00 Ukončení, ubytování
 19,00 Odjezd do vinného sklípku – řízená degustace
 
 8. duben 2009 (středa)
 09,00 Odpady (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, povinnosti původců, odpadový hospodář, POH, evidence a hlášení o odpadech, základní popis odpadu, hodnocení vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí, nakládání se stavebním odpadem)
 15,00 CHLP + prevence závažných havárií (praktické povinnosti z legislativy pro uživatele NCHLP, souvislosti s dalšími právními předpisy, nakládání s nebezpečnými CHLP, BL, písemná pravidla, označení obalů pro vlastní potřebu, sklady CHLP, odborná způsobilost, zpracování a aktualizace „protokolu o nezařazení“)
 18,30 Ukončení 
 
 9.duben 2009 (čtvrtek)
 09,00 Ovzduší (povinnosti z legislativy, souvislosti s dalšími právními předpisy, kategorizace zdrojů, povinnosti provozovatelů ZZO [M, S, V, ZV], souhrnná provozní evidence, emise těkavých látek, poplatky a hlášení)
 15,30 Vyhodnocení kurzu, předání osvědčení o absolvování
 16,00 Ukončení celého kurzu
 
 V navrženém časovém harmonogramu přednášek je vždy počítáno s přestávkou na oběd (cca 12,00 -13,00) a s krátkými přestávkami na oddech.

Před začátkem našeho intenzivního kurzu nám v případě zájmu zašlete dotazy, které budou předány jednotlivým přednášejícím, aby se v případě specifických dotazů mohli připravit.

Počet míst uchazečů našeho intenzivního kurzu je omezen. Proto neotálejte s přihlášením do kurzu. Po naplnění kurzu, v případě zájmu bude vypsán další termín v nejbližším možném termínu.

Účastníci kurzu na závěr kurzu dostanou potvrzení o účasti o absolvování našeho kurzu s konkrétním počtem hodin přednášek.

Cena intenzivního kurzu zahrnuje účast na intenzivním kurzu, manuály, CD (vzory evidencí, hlášení, metodické pokyny, vzorové dokumenty a šablony, prezentace k jednotlivým přednáškám), které budou účastníkům kurzu předány při presentaci a občerstvení během přednášek, obědové menu a dále večerní posezení ve sklípku s řízenou ochutnávkou vín. Cena nezahrnuje ubytování a další stravování účastníků (to si hradí každý sám na základě objednávky).

cena  7 350,- Kč
+  DPH (v současnosti 19 %) 1 396,50 Kč
Celková cena s DPH 8 746,50 Kč

Kurz  pořádáme v salónku hotelu „Zámek Kravsko“ (www.zamekkravsko.cz). Zámek kravsko leží v obci Kravsko cca 8 km od Znojma směrem na Moravské Budějovice. Situační plánek, popř. popis cesty Vám zašleme po Vašem závazném přihlášení na kurz. Pro účastníky intenzivního kurzu není zajištěno ubytování. Ubytování si musí každý účastník zajistit sám, např. přímo v hotelu Zámek Kravsko (tel:+420774554491;e-mail: zamek.kravsko@naspa.cz nebo
www.zamekkravsko.cz  ) a nebo v jiném ubytovacím zařízení v okolí.

V případě zájmu zašlete prosím závaznou přihlášku na adresu:
- EKOBEST s.r.o., Elišky Krásnohorské 798, 544 01 Dvůr Králové n. L., nebo na email: rutrle@ekobest.cz

- EQ Servis s.r.o., Na Kopečku 500/3, 669 02 Znojmo, nebo na fax: 515220520 popř. na email: hybsova@eqservis.cz 

Platbu provádějte převodem na číslo účtu: 171891442/0300 tak, aby bylo kursovné 2.4.2009 na našem účtu. Při platbě uvádějte konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 200902 a jako specifický symbol uveďte, prosím, své IČO.

Na Vaši účast se těší za organizátory intenzivního kurzu Zdeňka Hybšová, Lenka Čtvrtníková, Jan Rutrle a Ondřej Lazárek.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí