zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doplňující informace k 7. výzvě (pro prioritní osu 1)

04.02.2009
Voda
Doplňující informace k 7. výzvě (pro prioritní osu 1)
Zveřejnili jsme aktualizovaný seznam aglomerací platný pro 7. výzvu OPŽP a přinášíme informace pro žadatele, kteří do 7. výzvy podávají opravnou žádost, původně podávanou ve 3. výzvě.

K 31. 1. 2009 byl aktualizován seznam aglomerací, který je přílohou Aktualizace strategie financování implementace  směrnice Rady  č. 91/271/ EHS. Úprava se týká  níže uvedených aglomerací a je nedílnou součástí seznamu aglomerací pro 7. výzvu.

Číslo

Název aglomerace

Kraj

Kategorie aglomerace - Tab.

1.

Chropyně

Zlínský

C.1

2.

Moravany u Brna

Jihomoravský

C.2

3.

Kostelec nad Černými Lesy

Středočeský

B.1

Upřesňující informace pro žadatele, kteří neúspěšně podali žádost  do  3. výzvy (v prioritní ose 1) a nyní připravují  tzv. „opravnou" žádost  do 7. výzvy.

Pro podání žádosti lze využít přílohy použité v rámci   3. výzvy. Platí to však jen za předpokladu, že tyto přílohy (jejich obsah, veškeré údaje v nich obsažené a související dokumenty) jsou aktuální, jsou v souladu s nově podávanou žádostí a splňují náležitosti stanovené Směrnicí MZP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory.

V každém případě je třeba aktualizovat následující přílohy žádosti:

  1. finanční analýzu včetně komentáře (aktualizované nástroje FEA pro vodohospodářské projekty jsou zveřejněny v prostředí BENE-FILL)
  2. ekonomické doklady
  3. stanovisko příslušného krajského úřadu (zejména vodoprávního úřadu) dojde-li ke změně rozsahu žádosti, změně PRVKUK apod.
  4. závěr zjišťovacího řízení EIA či Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle § 10 zákona č. 100/2001 v případě, že podléhají hodnocení podle zákona č. 100/2001Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. V případě podlimitních projektů, u kterých bylo zahájeno územní řízení (nebo jiná forma povolovacího procesu k realizaci projektu (ohlášení stavebnímu úřadu, stavební řízení) před 27. dubnem 2006 a u kterých zároveň nebylo provedeno zjišťovací řízení dle zákona 100/2001 Sb., předloží žadatel vyplněný screaningový dotazník. Bližší informace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory .

Podání žádostí v rámci 7. výzvy se řídí Směrnicí MŽP č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory  a žádost je třeba aktualizovat  v souladu s tímto dokumentem.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí