zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mezinárodní sčítání vodního ptactva se koná i na Labi

14.02.2009
Příroda
Mezinárodní sčítání vodního ptactva se koná i na Labi

Od druhé poloviny XX. století organizuje společnost Wetlands International, partner celosvětové BirdLife International, ochranářskou a výzkumnou akci, t. zv. mezinárodní sčítání vodního ptactva. Úkolem sčítání je sledování početnosti  mimohnízdních populací vodních ptáků a dynamiky jejich pohybu na  vodních plochách všech světadílů. Získané údaje jsou využívány pro odhad velikosti souborů jedinců všech druhů vodních ptáků, zjištění výrazných změn jejich početnosti a slouží i k vytipování mezinárodně významných lokalit vodního ptactva a navržení opatření směřujících k zlepšení ochrany ohrožených druhů.

V České republice má sledování výskytu a početnosti vodních ptáků bohatou tradici. Tato skutečnost je odrazem nejen vysoké úrovně ornitologie v Českých zemích, ale také výrazné dynamiky početnosti mnohých ptačích druhů obývajících zdejší vodní a mokřadní biotopy. Proto jsme se k mezinárodnímu sčítání vodního ptactva připojili již v roce 1965. Od tohoto roku se sčítají vodní ptáci i v okrese Litoměřice.

Od prvopočátku provádí v daném regionu sčítání členové Stanice ekologické výchovy Ciconia Českého svazu ochránců přírody z Roudnice n. L. Uskutečňují ho na struskovišti tepelné elektrárny Mělník u Horních Počápel a na řece Labe z Horních Počápel až do Litoměřic, což je 32 km toku řeky. Ptáci se monitorují  vždy od října do dubna, nejbližší sobotu nebo neděli k patnáctému dni daného měsíce. V sezóně 2008-2009 jsou hlavními sčítacími termíny 17 a 18. říjen 2008 a 18. a 19. duben 2009. Nejdůležitější mezinárodní termín byl 17. a 18. leden 2009.

Nejpočetnějším zimujícím druhem vodních ptáků na Labi je tradičně kachna divoká. Po ni následuje polák chocholačka, lyska černá, polák velký, atd. Ojediněle lze sledovat i potápky malé, volavky popelavé, slípky zelenonohé a další ptáky. Dne 17.1.2009 bylo na  17 km úseku Labe z Roudnice n.L. do Litoměřic zjištěno 1820 kachen divokých, 1868 poláků chocholaček a mnoho dalších druhů vodní avifauny. Neobvyklý byl přelet 64 ex. racků stříbřitých. Většinou jsou to všechno  ptáci ze severnějších a východních oblastí Evropy.

Pozornost široké veřejnosti a zvláště pak rybářů upoutal v posledních sezónách nárůst  kormoránů velkých. Zimující kormoráni u nás nehnízdí, ale přilétají na Labe s příchodem podzimu a zimy ze severní a východní Evropy. V minulosti byl tento druh ve všech zemích nemilosrdně pronásledován a hrozilo mu vyhubení. Po druhé světové válce, díky ochranářským opatřením téměř ve všech zemích starého kontinentu, kormoráni již nebyli tolik likvidováni a jejich počty začali stoupat, zejména v Polsku a v Pobaltských republikách. Na zimu pak začali přilétávat do střední Evropy, neboť v jejich domovině vody zamrznou a kormoráni se nedostanou k potravě. S příchodem jara pak z našeho Polabí odlétají do svých hnízdišť.

V zimní době můžeme na Labi  vidět i některé severské hosty, jako jsou morčáci velcí a bílí, nebo hoholové severní. Bohužel, některé druhy vodních ptáků se stávají vzácnými a mizí. Jsou to  například  čírky obecné a modré, ubývá však i labutí velkých, racků chechtavých a dalších druhů. Celkově je zimování vodních ptáků výrazně ovlivněno aktuálními meterologickými podmínkami.

V současnosti probíhá mezinárodní sčítání vodního ptactva ve více než  sto zemích pěti kontinentů. V České republice se sčítá cca na šesti stech lokalitách a organizuje ho katedra zoologie přírodovědecké fakulty KU v Praze a Česká společnost ornitologická. Významný podíl na mezinárodním sčítání vodních ptáků mají tedy i členové ZO ČSOP Ciconia z Roudnice n.L.

http://ustecko.region24.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí