zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspěšné čerpání dotací pomáhá zlepšit životní prostředí měst a obcí

16.02.2009
Obecné
Úspěšné čerpání dotací pomáhá zlepšit životní prostředí měst a obcí

Podpora komunálních projektů a úspěšné příklady z praxe byly hlavními tématy odborného semináře zaměřeného na Operační program Životní prostředí. Sekce Národní sítě Zdravých měst (NSZM) nabídla informace k aktuálně otevřeným výzvám a konkrétní praktická doporučení pro žadatele ze strany odborných pracovníků Státního fondu životního prostředí ČR. Semináře se zúčastnil také senátor Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Sekce NSZM na téma „Operační program Životní prostředí“ se uskutečnila 12. února v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce v Praze a zúčastnilo se jí více než 90 zájemců o danou problematiku z řad zástupců územních samospráv, projektových manažerů nebo zástupců nevládních neziskových organizací. Účastníky semináře přivítal ředitel NSZM Petr Švec a také senátor Bedřich Moldan, který ocenil Operační program Životní prostředí jako účinný prostředek pro čerpání fondů EU a zároveň zdůraznil nutnost přípravy na období po roce 2013, kdy budou žadatelé čerpat finance také v oblasti životního prostředí přímo z evropských fondů.

Blok věnovaný doporučením pro úspěšné čerpání dotací zahájil náměstek úseku projektové přípravy a kontroly Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Leo Steiner. „Operační program Životní prostředí patří přes některé diskutované nedostatky k nejaktivnějším a především fungujícím programům. Úspěšnost žádostí je až dvoutřetinová a hlavně již probíhá skutečné financování, tedy proplácení faktur. Navíc poskytuje Státní fond Životního prostředí jako správce programu žadatelům kromě konzultací a technické pomoci také pomoc finanční. Reagujeme na aktuální situaci a potřeby žadatelů, a proto se Operační program Životní prostředí postupně mění. Počítáme s využitím prostředků získaných z prodeje emisních povolenek, takže v blízké budoucnosti dojde ke zvýšení celkové alokace programu a k rozšíření okruhu možných žadatelů. Chystá se další dotační program zaměřený na úspory energie, v souvislosti se změnou politiky EU bude v budoucnu možná také podpora projektů souvisejících s bydlením,“ řekl Leo Steiner.

Odborní pracovníci SFŽP poskytli účastníkům informace k aktuálním výzvám v konkrétních oblastech. Podrobně byly představeny možnosti čerpání z prostředků v rámci prioritních os 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, 3 – Udržitelné využívání energie, 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik a 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Představitelé SFŽP ve svých prezentacích zmínili také úspěšné projekty, úskalí při zpracování žádostí a aktivně se účastnili diskuze s účastníky semináře, které zajímala témata, jako je podpora pro rekonstrukce škol, energetický audit historických budov či uznatelné náklady.

Ukázkový přístup k řešení projektu představila odborná konzultantka NSZM Martina Kršňáková, která nabídla účastníkům semináře cenné praktické rady ke všem fázím řízení projektu, včetně předpokladů, rizik a udržitelnosti projektu. Účastníci Sekce NSZM byli seznámeni také s ukázkovým projektem realizovaným v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt „Úspory energií v mateřských školách v Humpolci“ představil místostarosta Humpolce Roman Brzoň společně s vedoucí oddělení školství MěÚ Humpolec Miluší Koudelkovou, která se s přítomnými podělila také o zkušenosti s administrací projektu.

Seminář proběhl v rámci projektu „Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce“, financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí