zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Větší ochrana katastru bude vykoupená obtížnější dostupností

19.02.2009
EIA
Větší ochrana katastru bude vykoupená obtížnější dostupností
Informace v katastru nemovitostí budou od března tohoto roku mnohem lépe chráněny před zneužitím. Podle novely katastrálního zákona budou muset všichni žadatelé o výpis z katastru prokázat svou totožnost a uvést důvod žádosti o výpis. Katastr také nabídne více informací, například předkupní právo či právo souseda parkovat na pozemku. Výpisy bude také možné získat u kteréhokoli českého katastrálního úřadu.

Citlivé informace uložené v katastru nemovitostí budou od 1. března 2009 lépe zabezpečeny proti zneužití. Novela č. 459 zákona o katastru nemovitostí (344/1992 Sb.) se snaží zamezit nekontrolovanému a hlavně anonymnímu přístupu k informacím uloženým v katastru nemovitostí. "Je to krok správným směrem. Přehled o majetku jakékoli osoby si doposud mohl udělat téměř kdokoli. Míra možného zneužití byla poměrně vysoká. Pokud časem do katastru přibudou ještě další informace o majetkových poměrech občanů, musí existovat účinné kontrolní mechanismy," uvedl advokát Jiří Bárta z advokátní kanceláře Lovells.

Novela se bude snažit zamezit zneužití povinným uváděním informací o osobách vyhledávajících v katastru: "Žadatel bude muset prokázat svou totožnost a sdělit účel, pro který výpis potřebuje. Novela člení jednotlivé typy účelů do několika kategorií, například ochrana životního prostředí, zemědělského půdního fondu, kulturních památek, oceňování nemovitostí, rozvoj území a pro obchodní praxi důležité hospodářské účely," uvedl Jiří Bárta. Pracovníci Katastrálního úřadu tak budou mít přehled o tom, kdo, kdy a za jakým účelem se na konkrétní majetek dotazoval. Novela zatím nepočítá s tím, že by i jednotliví vlastníci dostávali, byť na požádání, informaci, kdo se na jejich majetek dotazoval.

Získat výpis z katastru nemovitostí bude těžší

Zatím se dá jen obtížně odhadnout, jak bude v praxi naplňování novely vypadat. Daní za zvýšenou ochranu osobních údajů bude pravděpodobně složitější získání výpisu. Novela jasně nedefinuje kategorii pro podmínky soukromého vyhledávání v katastru, které bylo doposud velmi rozšířené a využívané, například i formou dálkového přístupu přes internet. Kategorie pro soukromé účely vyhledávání je totiž vymezena pouze jediným termínem, a to značně neurčitým "hospodářské účely". "Lze jen doufat, že tato definice nebude všeobjímající a nebude používána pro jakoukoli žádost. Novela by tak mohla v tomto ohledu postrádat smysl a praktičnost. Na druhou stranu detailnější ověřování účelu by vedlo k nárůstu byrokracie potřebné k získání informací z katastru," upozornil Jiří Bárta. Pro veřejnou správu jsou možnosti vyhledávání v registru naopak široké bez větších omezení.

Typickým příkladem důvodu žádosti o výpis je rutinní ověřování údajů o prodávaných nemovitostech či při jiných realitních transakcích. Případně může jít o oprávněné ověření solventnosti a důvěryhodnosti obchodního partnera. "Soukromé osoby budou mít po novele složitější a omezenou možnost získat z katastru libovolné informace o jiných subjektech. To jistě přinese řadu zajímavých aplikačních problémů v praxi, neboť tlak na získání těchto informací může být značný. Jak budou úředníci k takovým dotazům přistupovat, zda jejich vyřízení bude automatické či bude předmětem nějakého posouzení a jak dlouho potrvá jejich zpracování, se teprve ukáže," upozornil na možné administrativní komplikace advokát Jiří Bárta.

Rovněž není doposud známa administrativní procedura registrace u osob žádajících o výpis prostřednictvím notářských nebo právních kanceláří. "Předpokládáme, že bude muset existovat jakýsi automatický schvalovací mechanismus, jinak by dálkový přístup přes internet postrádal svoje opodstatnění," řekl Jiří Bárta.

Katastr nabídne více informací

Dobrou zprávou je i rozšíření různých druhů informací, které bude možné získat z registru. Dostupný bude nejen přehled vlastnictví k nemovitostem, ale i přehled veškerých jiných věcných práv zapsaných k nemovitostem. "Zprůhlední se a zjednoduší získání přehledu evidence nejen majetkových, ale i ostatních práv. Z registru tak bude možné zjistit například přehled předkupních práv na nemovitost nebo přehled oprávnění z věcného břemene, například právo parkovat na sousedově pozemku či právo průchodu přes pozemek, umístění dalších staveb nebo telekomunikačního zařízení," upřesnil Jiří Bárta.

V praxi tak přehlednější výpisy pomohou například při vyřizování dědických řízení či pozůstalostí. Rovněž kupující budou moci provádět nemovitostní transakce s jasnou představou, zda (a pokud ano, v jaké míře) je dotyčný majetek zatížen. "Věříme, že to přispěje k větší jistotě na trhu s nemovitostmi a také například zlevní průběh soudních sporů, ve kterých figurují nemovitosti. Často je velmi obtížné, a tím pádem i drahé, zajistit veškeré informace o sporných nemovitostech. Co mohlo dříve trvat týdny či měsíce, bude nyní možné zjistit v relativně krátké době," řekl Jiří Bárta.

Možnost získání výpisu se nově rozšíří o všechny katastrální úřady. Doposud bylo možné se jejich prostřednictvím dotazovat pouze na nemovitosti z jejich spádové oblasti. "Zažádat o výpis bude možné nejen u katastrálního úřadu, do jehož působnosti nemovitost patří, ale vlastně u jakéhokoli katastrálního úřadu kdekoli na území České republiky. Stejně jako doposud pak bude možné získat výpis i prostřednictvím služby Czech POINT nebo právní či notářské kanceláře, které disponují on-line přístupem. Bude však nutné vždy uvést totožnost žadatele a účel využití výpisu," upozornil Jiří Bárta.

Novela rozhodně představuje krok správným směrem. Po novele občanského zákoníku se dají předpokládat ještě další změny ve využívání katastru nemovitostí. Inspirací může být například Velká Británie. "V tamním katastru jsou zaneseny například právo dlouhodobého pronájmu (tzv. leasehold), informace o lesních porostech, lomech či dolech, o právu těžby a podobně. Lze jen doufat, že i takové informace budou časem v českém katastru nemovitostí k dispozici," uzavřel advokát Jiří Bárta z advokátní kanceláře Lovells.

Lovells je jednou z předních mezinárodních právních firem. Ve 26 kancelářích v Asii, Evropě a Spojených státech amerických pro Lovells pracuje více než tři tisíce právníků. Své služby poskytuje mnoha nadnárodním společnostem, finančním institucím a vládním organizacím. Pravidelně zastupuje klienty při mezinárodních transakcích a významných obchodních sporech. V České republice působí Lovells od roku 1991 a disponuje týmem 20 právníků.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí