zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na Seminář REACH, nový systém GHS a značení chemických látek a směsí

23.02.2009
Chemické látky
Legislativa
Pozvánka na Seminář REACH, nový systém GHS a značení chemických látek a směsí

Seminář se zabývá aktuálními informacemi o vývoji evropských a českých právních předpisů pro chemické látky a přípravky.

Dům Techniky Pardubice

- Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
- Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR
- Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
- Agentura práce

Vás zve na Seminář REACH, nový systém GHS a značení chemických látek a směsí

Lektor: Ing. Oldřich Petira, CSc.
znalec pro obory chemie a ochranu životní-ho prostředí se specializací na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost, poradce orgánů státní správy v tomto oboru

Program semináře

12. 3. 2009

8,00 - 9,00 hod. Prezence
9,00 - 14,00hod. Odborný program

o Principy nového systému klasifikace a označování látek v systému GHS a je-jich uplatnění v praxi

o REACH - povinnosti pro výrobce, do-vozce, následné uživatele a distribu-tory po ukončení první fáze předre-gistrací a zveřejnění "seznamu kandi-dátů" (látek vzbuzujících mimořádné obavy, SVHC)

o Diskuse na daná témata

Vedoucí akce: Ing. Naďa Kořínková
Tel.: 466 615 607, e-mail: korinkova@dtpce.cz

Informace: Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320, e-mail: buchtova@dtpce.cz

Kontakt:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice
Fax: 466 612 100
www: dtpce.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí