zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpadové hospodářství ČR v současném období

20.02.2009
Odpady
Odpadové hospodářství ČR v současném období

Zástupci Hospodářské komory České republiky se v období posledního týdne účastnili několika jednání o kritické situaci v oblasti využívání odpadů, způsobené zejména velkými problémy při odbytu vyseparovaných složek z komunálních odpadů. Na pátečním jednání se Svazem měst a obcí ČR byl předložen a projednán „Stabilizační program pro třídění odpadů“, který bude prováděn autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. ve spolupráci s městy a obcemi.

Tento program vnímáme jako nutný krok, kterým se podniky uvádějící na trh balené zboží spolupodílejí na řešení současného kritického stavu, spolu s hospodářskými subjekty jak v oboru zpracování odpadů, tak i v oboru nakládání s odpady. Ekonomická zátěž se tak rozkládá nejen mezi soukromou a veřejnou sféru, ale
i po celém odpadovém řetězci.

Ve stejný den se zástupci komory zúčastnili mimořádného jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na tomto jednání ve shodě
s přítomnými zástupci Svazu měst a obcí ČR vyjádřili jednoznačné stanovisko, že v této době nelze žádným způsobem legislativně zvyšovat zátěž podniků dalším zvyšováním požadavků na nakládání s odpady, které již dnes vysoce překračují požadavky EU.

Hospodářská komora ČR zdůrazňuje, že několikasetmilionový „Stabilizační program pro tříděný sběr“ sice považuje za nutný pro zachování současného kvalitního systému nakládání s obalovými a domovními odpady, avšak současně konstatuje, že nelze od soukromé průmyslové sféry očekávat další ekonomickou pomoc, která by výrazně překročila rámec tohoto programu. Již současné ekonomické zatížení podniků způsobené realizací tohoto programu je za stávající nelehké ekonomické situace významné, jakkoli se autorizovaná obalová společnost, odpadové firmy, města i obce snaží o maximálně efektivní nakládání s finančními prostředky.

Hospodářská komora proto při jednání sněmovních výborů zdůraznila, že za stávající situace a rovněž k navyšování legislativních požadavků či provádění systémových legislativních změn v odpadovém hospodářství bylo přistupováno jen tehdy, pokud to bude zcela nezbytné a jen po důkladné analýze ekonomických dopadů takových kroků.

Hospodářská komora zejména odmítá, aby se v této době přistupovalo ke zpřísnění požadavků odpadových předpisů na recyklaci či neefektivní využití odpadů. Rovněž odmítá, aby se jakýmkoli způsobem měnil Zákon o obalech, který již dnes klade na české podniky požadavky hodně překračující cíle, které našemu státu EU ukládá dosáhnout až v roce 2012.

Hospodářská komora stejně jako Svaz měst a obcí ČR považuje za nezbytné neprodleně přehodnotit odpadovou koncepci České republiky a vyzývá proto zejména vládu, aby přistoupila ke změně Plánu odpadového hospodářství v tom směru, který doporučuje Svaz měst a obcí spolu s Asociací krajů v jejich společném materiálu Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR

Současně Hospodářská komora odmítá plýtvání prostředky z operačních programů použitelných pro odpadové hospodářství na nekoncepční experimenty a vyzývá vládu, aby neprodleně změnila orientaci těchto programů na podporu standardních moderních odpadových technologií a to zejména těch, kde jde o investičně náročné celky, jakými jsou moderní zařízení na energetické využití odpadů.

Hospodářská komora i nadále považuje odpovědný vztah k životnímu prostředí za prioritu a povinnost podnikové sféry. Proto také vítá pokračující spolupráci průmyslu s veřejnou sférou měst a obcí, prostřednictvím společného systému sběru a třídění odpadu, který provozují obce společně s autorizovanou obalovou společností. Současně však vyzývá odpovědné úřady k tomu, aby svými návrhy a rozhodnutími nezvyšovaly zbytečně náklady takového systému. Vyzývá také jednotlivé vládní instituce, aby zvážily, zda není v možnostech státu nějakým způsobem přímo podpořit systém separace a recyklace a tím snížit ekonomické dopady dotčených podniků.

Autor: Jana Kozlíková

Zdroj: http://www.fragmenty.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí