zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2008

06.03.2009
IPPC
Pokuty nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC v roce 2008
Rekordní pokuta 2 mil. korun..

Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o.

Českobrodská 1329,

198 21 Praha 9 - Kyje,

Č. případu ČIŽP: 0800792

IČ: 41189698

Pokuta uložena v celkové výši 150 000,- Kč a to za správní delikty podle:

-    § 37 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, ve znění platném a účinném v době spáchání správního deliktu. Porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm a), který stanoví povinnost provozovatele zařízení provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona. Porušení zákona nastalo neoprávněným používáním chladiva R22 v  Zařízení na výrobu nápojů a dále neoprávněným nakládáním s nebezpečným odpadem kat.č. 13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje.

-    § 66 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) předáním nebezpečného odpadu neoprávněné firmě, § 16 odst. 1 písm. f) nezabezpečením nebezpečných odpadů, zejména odpadních olejů ve shromaždišti, před klimatickými vlivy a § 16 odst. 1 písm. e) nedůsledným tříděním plastových odpadů.

 

Územní působnost: OI ČIŽP Praha

Právní moc  –  4.6.2008

 

Gesta a.s. Rynoltice

Rynoltice čp. 149, PSČ 463 55

Č. případu ČIŽP: 0731639

IČ 445 69 785

Pokuta uložena ve výši 250 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se dopustil provozovatel zařízení dekontaminační plo-cha - kategorie 5.1 dle  přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapa-citě větší než 10 t denně) tím, že provozoval toto zařízení bez platného integrovaného povolení.

 

Územní působnost:: OI ČIŽP Liberec

Právní moc (PM)  – 28.5.2008

 

Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.

Beranových 140, 199 03  Praha 9,

IČ: 27422356

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč dle § 37 odst. 5 písm. c) zákona č. 76/2002 Sb., o inte-grované prevenci, za správní delikt dle § 37 odst. 3 tohoto zákona, kterého se právnická osoba provozující zařízení „Lakovna kabin nákladních automobilů“ dopustila  tím, že jej provozovala v rozporu s podmínkami integrovaného povolení (neoprávněné nakládání  s nebezpečnými odpady, nedostatečné třídění odpadů a nedostatečné označení nádob na nebezpečný odpad), takže došlo k porušení ustanovení 16 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  –  5.6.2008

 

Technická služba Nová Role s.r.o.

Chodovská 286, 362 25 Nová Role

IČ 263 29 883

Pokuta uložená ve výši 200 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci porušením ustanovení § 16 odst. 1 písm a) tohoto zákona. Provozovatel zařízení skládky odpadů v k.ú. Božičany provozoval toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení  tzn. např.:

-    přijmul odpad bez povolení k odstraňování na této skládce,

-    špatně vedl průběžnou evidence o odpadech,

-    překročil povolenou maximální velikost aktivní plochy skládky

-    neprováděl hutnění kompaktorem

-    atd.

 

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň

Právní moc  – 4.4.2008

 

 

Lafarge Cement, a.s.

Čížkovice čp. 27, PSČ  411 12 

IČ: 14867494

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč a to za prokázaný správní delikt podle § 37 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, kterého se společnost jako provozovatel zařízení Fluidní sušárny strusky a Linky pro výrobu odsiřovacích vápenců dopustil tím, že porušil § 16 odst. 1 písm. a) provozováním zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení – nebyl dodržen stanovený emisní limit pro oxid uhelnatý,  org. látky vyjádřené jako TOC a nebyl dodržen stanovený emisní limit pro oxid siřičitý.

 

Územní působnost: OI ČIŽP Ústí nad Labem

Právní moc  –  18.1.2008

 

Pokuty pravomocně uložené ve 2.pololetí roku 2008 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku IPPC

 

ZEVO, spol. s r.o.

Jevišovice 102,  PSČ 671 53, 

 IČ: 49451693

Pokuta uložena ve výši 2 000 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o integro-vané prevenci (podle § 37 odst. 3 zákona o integrované prevenci platného v době porušení povinnosti), kterého se dopustil tím, že v období od 31.10.2007 do 31.1.2008 provozoval zařízení „ZEVO, spol. s r.o. - Bioplynová stanice Velký Karlov“ v  k.ú. Hrádek u Znojma, které spadá pod režim zákona o integrované prevenci (kategorie 6.5 dle  přílohy č. 1 zákona, tj. zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 t denně), bez platného integrovaného povolení.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  –  15.7.2008

 

ŠKODA JS a.s. Plzeň

Plzeň, Orlík 266, PSČ 316 06,

IČ 252 35 753

Pokuta uložena ve výši 500 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci při porušení ustanovení § 16 odst. 2 tohoto zákona, kterého    se účastník řízení dopustil tím, že v období mezi 31. 10. 2007 a 9. 4. 2008 prokazatelně provozoval zařízení Mořicí a niklovací pracoviště v Reaktorové hale, bez platného integrovaného povolení.

Územní působnost: OI ČIŽP Plzeň, právní moc – 30.9.2008

 

MORAVIA CANS a.s.

Tovární 532, 687 71 Bojkovice,

IČ: 469 00 616

Pokuta uložená ve výši 150 000,- Kč za správní delikt podle § 37 odst. 2 zákona o inte-grované prevenci, kterého se dopustil tím, že v období od 31.10.2007 do 19.3.2008, tj. do dne nabytí právní moci integrovaného povolení, provozoval zařízení „Automatické lakovací linky pro povrchovou úpravu aerosolových obalů s užitím organických rozpouštědel“ v k.ú. Bojkovice, které spadá pod režim zákona o integrované prevenci, bez platného  integrovaného povolení. Tímto jednáním došlo provozovatelem k porušení ustanovení  § 16 odst. 2 zákona o integrované prevenci, tj. že provozovatel zařízení spadající pod režim zákona o integrované prevenci nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat.

Územní působnost: OI ČIŽP Brno, právní moc  – 28.08.2008

 

ALCAN PACKAGING SKŘIVANY s.r.o.

Tovární 67, 503 52  Skřivany,

IČ: 25265717

Pokuta uložena v celkové výši 150 000,- Kč provozovateli zařízení pro potisk potravinář-ských folií s tiskařskou linkou Schiavi, podle § 37 odst. 2 a odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 2   pro-vozovat zařízení pouze na základě platného integrovaného povolení vydaného podle tohoto zákona (provoz v období od 1.11.2007 do 18.2.2008).

Územní působnost: OI ČIŽP Hradec Králové, právní moc  –  14.8.2008

 

Skládka Uhy, spol. s r.o.

Uhy, 273 24 Velvary, 

 IČ: 625 86 611

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč dle § 37 odst. 4 písm. b) zákona č. 76/2002 Sb.,   o integrované prevenci, za správní delikt dle § 37 odst. 2 tohoto zákona , který stanoví, že právnická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že provozuje zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, tj. za porušení  § 16 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci (nedůsledně překryté těleso skládky inertním materiálem a nedůsledná kontrolu úplnosti základních popisů odpadů při přejímce odpadů do zařízení).

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  –  11.8.2008

 

Modřanská potrubní, a.s.

Komořanská 326/63, 143 14 Praha 4 – Modřany,

 IČ: 49240005

Pokuta uložena v celkové výši 100 000,- Kč dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který stanoví povinnost inspekci uložit pokutu právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu, tj. za porušení § 16 odst. 3 tohoto zákona (bylo nakládáno s celou řadou druhů nebezpečných odpadů bez tohoto souhlasu v celkovém množství více jak 590 tun).

Územní působnost: OI ČIŽP Praha, právní moc  –  1.8.2008

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí