zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

02.03.2009
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 2. března 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

4.  
Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 727)  
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

K projednání bez rozpravy:

12.  
Zpráva o stavu zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti  
č.j. 218/09  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy  

13.  
Zpráva o průběhu a výsledcích devátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů a návrh na přijetí změny Přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů  
č.j. 228/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

19.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro konání motoristické akce MEZ Mistrovství České republiky „Valašská rally 2009“  
č.j. 211/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

20.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro konání Mistrovství Evropy resp. Mistrovství světa v trialu  
č.j. 212/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

21.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, a to pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v souvislosti s prováděním správy, údržby a kontroly vodních zdrojů a souvisejících objektů  
č.j. 213/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

22.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Kokořínsko pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 214/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

23.  
Žádost pana Ivana Novotného o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu trvalého užívání objektu  
č.j. 215/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

24.  
Přírodní rezervace (PR) Údolí Brtnice - stavba vrtané studny u rodinného domu na p.č. 62/2 v k.ú. Panská Lhota, okres Jihlava, žadatel Ing. Jan Coufal, Panská Lhota - Rokštýn 58, 588 32 Brtnice  
č.j. 216/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

25.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, za účelem vjezdu motorových vozidel a vstupu osob při realizaci rekonstrukce vedení VN 310 Teplice nad Metují - Adršpach  
č.j. 221/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

26.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala za účelem výstavby oplocení lesních kultur na pozemku p.č. 835/4 v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí  
č.j. 222/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

27.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), d), h) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví za účelem srážky vody v toku Střední Moravy potřebné k realizaci stavební akce "Rekonstrukce jezu Chomoutov, č.a. 61019"  
č.j. 223/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

28.  
CHKO Bílé Karpaty, vybrané přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) - odchyt hmyzu a sběr rostlin pro výzkumné účely, žadatel Petr Záruba, Průběžná I. 368, 251 64 Mnichovice  
č.j. 224/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, a to za účelem provádění výcviku členů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje v Hranické propasti v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic  
č.j. 230/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

30.  
Žádost společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na území Krkonošského národního parku z důvodu zajišťování svozu a distribuce prádla na území Krkonošského národního parku  
č.j. 231/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

31.  
Žádost pana Jiřího Šolce o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Richterovy Boudy z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 232/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

32.  
Žádost pana Romana Otty o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Špindlerův Mlýn – Vrbatova bouda za účelem zajištění zásobování a údržby rekreačního objektu na území Krkonošského národního parku  
č.j. 239/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

33.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro umístění dvou rodinných domů na p.p.č. 107/4, 107/6 a v k.ú. 108/5, v k.ú. Hlinná, v I. zóně CHKO  
č.j. 240/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos, a to za účelem provedení botanického výzkumu v rámci diplomové práce  
č.j. 241/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

35.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. zóny CHKO Beskydy, a to pro stavbu „Janíkovy mandlovny“ v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm  
č.j. 242/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska, a to za účelem výměny analogové vysílací technologie za digitální, na vysílači Děvín  
č.j. 243/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

37.  
Přírodní rezervace (PR) Choryňský mokřad - odchyt denních motýlů za účelem jejich mapování, žadatel Severomoravské sdružení Českého svazu ochránců přírody, PS 49, U Rajky 15, 757 01 Valašské Meziříčí  
č.j. 244/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

Pro informaci:

2.  
Informace o průběhu a výsledcích 14. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 4. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (1. – 12. prosince 2008, Poznaň, Polsko)  
č.j. 219/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

3.  
Informace o průběhu a výsledcích Dvacátého šestého zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států  
č.j. 229/09  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí