zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Používaní sedimentů na zemědělské půdě

03.03.2009
Voda
Zemědělství
Pozvánka na seminář Používaní sedimentů na zemědělské půdě
Seminář je vhodný pro pracovníky správních úřadů (krajské, obecní), správce a majitele vodních toků a vodních nádrží, zemědělskou veřejnost, apod

Dům techniky Pardubice

- Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

- Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR

- Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých

- Agentura práce

Vás zve na seminář

Používaní sedimentů na zemědělské půdě

9. 4. 2009

8,00 – 9,00 hod. Prezence
9,00 – 13,30  hod. Odborný program

• Novela zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech + návrh novely zákona o ochraně ZPF – obojí ve vztahu k pro-blematice použití sedimentů na země-dělské půdě; + terminologie „odpadů“; (ing. Budňáková)

• Návrh vyhlášky pro používání sedimen-tu na zemědělské půdě (s nabytím účinnosti dnem 1.3.2009) - návrh ob-sahuje 7 příloh (dr. ing. Čermák)

• Limitní hodnoty obsahu rizikových prv-ků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit (dr. ing. Čermák)

• Podmínky a způsob používání sedimen-tů na zemědělské půdě (dr. ing. Čer-mák)

• Vedení evidence o použití sedimentů (dr. ing. Čermák)

• Monitoring použití sedimentů na země-dělské půdě (dr. ing. Čermák)

• Postupy rozboru sedimentů a půdy a metody odběru vzorků sedimentu a půdy (ing. Vácha, PhD.)

• Průběh a výsledky projektu NAZV - po-užití sedimentů na zemědělské půdě (ing. Vácha, PhD.)

Novelou zákona 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů a návrhem vyhlášky o použití sedimentů na zemědělské půdě, jde o vytvoření jednotného systému v nakládání se sedimenty na zemědělské půdě.
Seminář je tedy vhodný pro pracovníky správních úřadů (krajské, obecní), správce a majitele vodních toků a vodních nádrží, zemědělskou veřejnost, apod

Lektor:
dr. Ing. Pavel Čermák
ředitel Sekce úřední kontroly
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně

Vedoucí akce: Ing. Naďa Kořínková
Tel.: 466 615 607, e-mail: korinkova@dtpce.cz

Informace: Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320, e-mail: buchtova@dtpce.cz

Kontakt:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Fax: 466 612 100
www: dtpce.cz

Organizační pokyny

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: 9. 4. 2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy      č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo tro-lejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parko-vání: parkovací dům u obchodu PLUS cca        3 min. chůze od Domu techniky (50 Kč/1 den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 8. 4. 2009 na adresu:
  Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
  nám. Republiky 2686
  532 27  Pardubice
  tel.: 466 614 320, 466 615 607
  fax: 466 612 100
  e-mail: korinkova@dtpce.cz
5. 
Účastnický poplatek činí 1428,- Kč
a obsahuje 
vložné 1200,- Kč
19 % DPH   228,- Kč

Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904
Platbu uhraďte na účet:
č. 10006-7503524/0600 u GE Money Bank
Pardubice, variabilní symbol 10020721
Účastnický poplatek je možné uhradit
u prezence.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí