zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Navrhovaná technologie pro modernizaci Prunéřova II není dostatečná

10.03.2009
Ovzduší
Energie
Navrhovaná technologie pro modernizaci Prunéřova II není dostatečná

Ministerstvo životního prostředí dnes vrátilo oznamovateli k dopracování dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí k projektu modernizace elektrárny Prunéřov II. „Majitel elektrárny, společnost ČEZ, nepředložil řešení s čistou účinností elektrárny na úrovni minimálně 42% a nevyhověl tak jednomu závěrů ze zjišťovacího řízení, které se vede před vlastním zpracováním dokumentace. Namísto toho trvá na  účinnosti maximálně ve výši  38 %, což není v souladu s jeho povinností předložit řešení na úrovni nejlepší dostupné technologie. To rozhodně nemůžeme považovat za dostatečné. K dispozici je technologie efektivnější, která bude zároveň znamenat úsporu spáleného uhlí i snížení emisí do ovzduší,“ říká náměstek ministra životního prostředí Aleš Kuták.

„Navrhovat pro elektrárnu projektovanou v roce 2009 technologii akceptovatelnou v 90. letech minulého století je zcela nepřijatelné. Jde to nejen proti smyslu integrované prevence znečištění, ale zejména proti nutnosti modernizace české ekonomiky,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Záměr ČEZ v elektrárně Prunéřov II předpokládá mj. úplnou výměnu všech tří stávajících kotlů, včetně opatření ke snížení emisí oxidů dusíku a úplné výměny technologického zařízení za kotli. Rekonstrukce počítá také s úplnou výměnou turbosoustrojí včetně napájecího zařízení, generátorů a dalších komponentů strojovny. Záměr počítá také s instalací nového odsiřovacího zařízení pro bloky C, D a E, kompletní výměnou automatického systému řízení technologických procesů a nově instalovanými technologiemi včetně kompletní výměny a modernizace elektrického zařízení, zavedení odsířených spalin do rekonstruovaných chladicích věží, apod. Po komplexní rekonstrukci mají být bloky C, D a E provozovány 6 300 hodin ročně s výkonem 3x250 MW.

ČEZ vycházel z toho, že se i při tak rozsáhlé rekonstrukci nadále jedná pouze o úpravu stávajícího zdroje znečištění. Jak ale ukazuje výše zmíněný výčet, rozsah výměny technologií jde jednoznačně nad rámec úpravy stávajícího zdroje a záměr je tedy nutné považovat za vznik nového technologického provozu. To je důležité, protože podle evropské směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění je třeba pro nové zdroje znečištění, uvedené do provozu po 31. 10. 2000, požadovat plnění přísnějších podmínek a uplatnění výrazně efektivnějších technologií, než kterou vydává ČEZ v dokumentaci za nejlepší dostupnou (BAT, Best Available Technique). Technologie, nabízená v dokumentaci, předložené společností ČEZ, tyto požadavky nesplňuje. MŽP požaduje, aby ČEZ předložil doplněnou dokumentaci, která bude počítat s takovou technologií, která zvýší budoucí účinnost elektrárny z dnešních 32,8 % nikoli na 38 %, ale na minimálně 42 %.

Při realizaci záměru tak, jak ČEZ navrhl, by došlo ke snížení ročních emisí tuhých znečišťujících látek o 39 % oproti roku 2007. Oproti roku 2008 (pro tento rok již platí omezení emisními stropy) by emise tuhých látek (TZL) poklesly o 14 %, emise SO2 o 55 % a emise NOX o 56 %. Při skutečném uplatnění BAT a zvýšení účinnosti elektrárny alespoň na 42 % by ale emise klesly významněji. Emise TZL by oproti roku 2008 poklesly o 20 %, emise SO2 o 57 % a emise NOX o 58 %. Zvýšení účinnosti elektrárny alespoň na 42 % by znamenalo také téměř 300 000 tun ušetřených emisí skleníkového CO2 oproti předloženému projektu a také úsporu spotřebovaného uhlí ve výši téměř půl milionu tun. V případě oxidu uhelnatého (CO) by navrhovaná technologie nedosáhla ani minimální nutné hranice příslušného referenčního dokumentu BAT. Ten vyžaduje maximální emise CO ve výši 200 mg/m3, zatímco návrh modernizace Prunéřova II slibuje 250 mg/m3 [1].

Zásadní výhradou je, že investor přes požadavky platného zákona o integrované prevenci znečištění (IPPC) i příslušné evropské směrnice nenavrhuje použití skutečně nejlepší dostupné technologie, což by vedlo ke zbytečně vysokým emisím do ovzduší z elektrárny Prunéřov II po další desítky let. Proto ministerstvo nadále trvá na tom, co už společnosti ČEZ sdělilo koncem července 2008 v závěru zjišťovacího řízení EIA. A to je navrhnout a zohlednit alternativní realizaci tepelných bloků s vyšší účinností, než je dnes navrhovaných 38 %. Navržená technologie by měla odpovídat tomu. co je pro elektrárnu typu Prunéřova dnes skutečně nejlepší dostupné, což je technologie s účinností alespoň 42 – 45 %.

Poznámky:

[1] Srovnání emisí znečišťujících látek podle návrhu ČEZ a podle požadavků MŽP na uplatnění nejlepší dostupné technologie (BAT):

Znečišťující látka

Stav v roce 2008

Stav podle návrhu ČEZ

Stav podle požadavků MŽP

TZL

638 t

549 t (-14 %)

511 t (-20 %)

SO2

15 510 t

6 980 t (-55 %)

6 598 t (-57 %)

NOX

17 148 t

7 545 t (-56 %)

7 163 t (-58 %)

CO2

7 104 828 t*

4 100 000 t (-42 %)

3 800 000 t (-46 %)

Spotřeba uhlí

6 325 259 t*

4 042 000 t (-36 %)

3 544 000 t (-44 %)

* jde o údaj za rok 2007, údaje za rok 2008 nejsou ještě k dispozici
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
21
1. 2021
21.1.2021 - Konference
Online
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí