zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Desky na bázi dřeva s respektem k ekologii

19.03.2009
Obecné
Desky na bázi dřeva s respektem k ekologii
Výzkumné instituce uvádějí, že současný Evropan tráví ve vnitřním uzavřeném prostoru až 90 procent svého času.
V současné době se kladou vysoké nároky na úsporu energií pro vytápění a při provozu objektů. S tím jsou úzce spojeny termíny jako zateplování a vzduchotěsnost.

Výzkumné instituce uvádějí, že současný Evropan tráví ve vnitřním uzavřeném prostoru až 90 procent svého času. Zdůraznění zateplování a vzduchotěsnosti znamená, že se zvyšují a i nadále porostou požadavky na vnitřní prostředí a kvalitu ovzduší.

ŠETRNÝ PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Snaha o maximální využití obnovitelných a energeticky nenáročných materiálů na bázi dřevní hmoty provází použití desek OSB SUPERFINISH(r) ECO. Z ekologického hlediska jsou důležitým přínosem k životnímu prostředí. Vyrábějí se ze dřeva převážně pocházejícího z certifikovaných lesů PEFC. Dochází u nich ke snížení škodlivých emisí, zvláště CO2, uskladněním v biomase. Využití dřevní suroviny při výrobě je stoprocentní. Vytříděný materiál nesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek je využíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by se ztratila energie vložená do vysušení třísek. Dřevní prach se uplatní jako obnovitelné palivo stejně jako kůra. Desky OSB SUPERFINISH(r) ECO jsou 100% recyklovatelné. Díky železniční vlečce ve výrobním závodě je velký podíl dřeva přepravován nákladními vlaky. Dochází ke snížení ekologické zátěže během přepravy materiálů, ale i spotřeby energie na zhotovení objektu a na provoz budovy, kde konstrukce dřevěných staveb umožňuje využívat přiměřenou tloušťku stěn při vysokých tepelně izolačních nárocích.

Po celý svůj životní cyklus splňují desky OSB SUPERFINISH(r) ECO náročné ekologické požadavky na kvalitu bydlení a ochranu životního prostředí. Stávají se tak plnohodnotným materiálem vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu. Šíří sortimentu nabízeného v kvalitě desek OSB SUPERFINISH(r) ECO firma Kronospan Jihlava významně přispívá k propagaci ekologicky ohleduplných staveb.

PŘEDPOKLADEM JE OMEZENÍ EMISÍ

Jedním z možných hodnocení vnitřního prostředí je stanovení emisních limitů tzv. VOC látek (Volatile Organic Compounds - těkavých organických sloučenin) emitujících z použitých materiálů do uzavřeného prostoru. Evropská nařízení se zmiňují o VOC látkách, hodnocení a limity těchto látek však ještě v rámci EU nejsou jednotné. Nicméně již existují v některých státech EU doporučující směrnice upravující limity těchto látek i způsob jejich hodnocení. Jedním z nich je i německý výbor AgBB hodnotící podle tzv. "AgBB schématu".

Pokud mluvíme o deskách na bázi dřeva OSB SUPERFINISH(r) ECO, je snížení emisí formaldehydu (formaldehyd je klasifikován jako VVOC látka - velmi těkavá organická sloučenina) významné do té míry, že se zde objevují další VOC látky, které by měly být brány v úvahu. Jsou to látky uvolňující se z přírodního dřeva. Pro představu některé VOC látky uvolňované ze dřeva jsou charakteristické svým specifickým zápachem označovaným jako vůně štípaného dřeva, která většině z nás přirozeně imponuje. Omezování emisí VOC látek ve vnitřním ovzduší u desek OSB SUPERFINISH(r) ECO je způsobeno převážně selekcí vhodného dřeva.

DALŠÍ ZLEPŠENÍ PARAMETRŮ

Je třeba upozornit na další zlepšení emisních parametrů, zejména u desek OSB SUPERFINISH(r) BAU ECO (OSB/4) vyráběných pouze ze smrkového dřeva. Tyto desky byly podrobeny stavebně-dozorčí zkoušce podle schématu AgBB, která obsahuje zdravotní hodnocení emisí VOC látek. Výsledky zkoušek provedených u Vývojové a zkušební laboratoře dřevařské technologie (EPH) Drážďany ukázaly, že použitím 100% smrkového dřeva k výrobě OSB SUPERFINISH(r) BAU ECO je již po sedmi dnech dosahováno významných výhod oproti deskám vyráběným převážně ze dřeva borového. Především jsou vykazovány zhruba o 60 % nižší emise všech těkavých organických sloučenin (TVOC), přibližně o 50 % nižší emise terpenů a asi o 50 % nižší emise pachově intenzivních aldehydů.

Cílená volba smrkového dřeva, která se vyznačuje nízkými emisemi VOC látek jako terpenů, organických kyselin a aldehydů a tím respektování přísných kritérií AgBB, je dalším krokem ve splnění vysokých požadavků kladených na stavební výrobky pro ekologické stavby. Desky OSB SUPERFINISH(r) BAU ECO znamenají značný přínos k podstatnému zlepšení kvality ovzduší interiérů a tím i k ochraně zdraví všech uživatelů.

Zjištěné údaje byly prezentovány s velkým ohlasem široké veřejnosti, stavebních firem i výzkumných instituci zabývajícími se ekologickými materiály na veletrhu BAU 2009, konaném letos v lednu v Mnichově.

POUŽITÍ V KONSTRUKCÍCH S DŘEVĚNÝM RÁMEM

Moderní dřevostavby musí svým konstrukčním řešením obstát vůči stejným požadavkům, jako jsou kladené na masivní silikátové stavby. Správným konstrukčním řešením a pečlivým provedením lze zajistit stejné i vyšší hodnoty kladené na statiku, tepelnou ochranu, akustiku, ochranu proti požáru, zdravotní nezávadnost a ekologickou ohleduplnost.

Pro snadnou a rychlou orientaci architektů, projektantů a stavebních firem při možných aplikacích OSB desek vydal Kronospan Jihlava svůj Technický katalog OSB SUPERFINISH(r) ECO, který zahrnuje stručný stavební lexikon nabízející jednoduchou orientaci ve stavební fyzice dřevěných domů a zejména doporučené skladby stavebních konstrukcí z těchto desek. V uvedených 34 detailech nabízí 112 variant různých typů skladeb obvodového pláště, jakož i vnitřních a dělicích skladeb konstrukcí stěn a stropů.

U každé konstrukce jsou uvedeny jak její komponenty v konkrétních tloušťkách, tak stavebně technické parametry (tepelný odpor, vzduchová, popř. kročejová neprůvzdušnost a požární odolnost), aby čtenář mohl získat základní představu o tom, která varianta je právě tou vhodnou pro jím zamýšlené použití i co a jak zlepšuje/zhoršuje parametry konstrukce. Údaje jsou podloženy hodnotami získanými vlastním měřením ve zkušebních laboratořích, jakož i již známými dříve měřenými údaji těchto konstrukcí veřejně dostupnými v zemích EU.

Během 1. čtvrtletí letošního roku bude uveřejněna nová verze katalogu, rozšířená o detaily ověřených konstrukčních styků jednotlivých skladeb konstrukcí (stěna-strop, stěna-střecha apod.)

Další informace lze získat na stránkách www.kronospan.cz nebo prostřednictvím tištěných katalogů získaných na adrese: prodej@kronospan.cz.

AUTOR: Ing. Jan Kníže
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí