zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Optimální provoz kancelářské budovy

20.03.2009
Obecné
Energie
Optimální provoz kancelářské budovy
V objektu Nordica Ostrava se podařilo nalézt vyvážené ekonomické řešení, zohledňující úspory energie bez navýšení cen nájemních prostor.
Z výsledků průzkumu trhu vyplývá, že většina společností při plánování kancelářských prostor již začíná uvažovat o realizaci ekologických opatření. Uměním je pak vytvořit koncept budovy, který dokáže dát do souladu i ostatní požadavky, jako je například co největší množství prosklených ploch na fasádě.

Přínosem projektu u administrativní budovy Nordica je poměr ochlazovaného povrchu k objemu stavby a vyvážený poměr zasklení a pevné fasády. Další technická řešení vycházejí ze zkušeností z předešlých projektů v České republice, ale i z mnoha projektů ze zahraničí.

Tepelně technické parametry izolací mají doporučené hodnoty ČSN 730540. Samozřejmostí je přítomnost venkovních stínicích prvků, které mají právě díky svému vnějšímu umístění vysokou efektivnost a jejich ovládání systémem MaR je nadřazeno ovládání jednotlivci.

ENERGETICKÝ KONCEPT

Pro úsporu energie se využívá princip předehřátí nebo předchlazení vstupního vzduchu k centrálním VZT jednotkám podzemním kanálem. Odpadní vzduch je pak používán k ohřevu podzemních pater.

V budově jsou uplatněny technologie rekuperace. Systém VZT byl navržen na nízkou hodnotu spotřeby energie pro ventilátory (Specific Fan Power, SFP) - používá se nižších rychlostí proudění vzduchu v potrubí a nízké tlakové ztráty a také se zde využívají AHU jednotky s frekvenčními měniči, které regulují výkon dle aktuálních potřeb objektu. Budova má rovněž možnost využívat principu volného chlazení (free cooling) pro režim chlazení.

I při uplatnění všech těchto řešení byl výsledný rozdíl v navýšení nákladů proti "standardu" pouze o jedno až dvě procenta.

VYTÁPĚNÍ

Výměníková stanice dálkového vytápění využívá odpadního tepla z blízké elektrárny. Výměníková stanice typu voda-voda byla osazena do samostatné místnosti na úrovni 2. PP. Vzhledem k nízkým tepelným ztrátám objektu a tepelným ziskům od výpočetní techniky, osvětlení a lidí již nebylo potřeba instalovat radiátory. Pro vytápění kanceláří se použilo fan-coilů umístěných v podhledech, které jsou schopny prostory případně vytápět.

Pro statické vytápění zejména ve skladových prostorech, sociálních zařízeních a společných prostorech se zde využívají topná tělesa. Zvolena byla desková ocelová tělesa a konvektorová tělesa v místech s nízkými parapety. Opatřena jsou radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi na přívodu a regulačně uzavírací spojkou na zpátečce.

CHLAZENÍ

Jako podklad pro vypracování návrhu chlazení sloužily výpočty externích a interních tepelných zátěží. U kanceláří, konferenčních a zasedacích místností se předpokládá prostor 8 m2 pro osobu. Maximální obsazení budovy by mělo být 1200 osob, předpokládá se o něco méně, zhruba 1000 (s rezervami může dům pojmout až 1400 lidí).

Tepelná zátěž byla vypočítaná 72 W na osobu, tepelná zátěž elektrickým zařízením (počítače, kopírky atd.) 200 W na osobu, tepelná zátěž osvětlení 100 W na osobu.

Chladicí systém budovy umožňuje využití tzv. volného chlazení, které při vhodných vnějších podmínkách šetří značné množství energie. Je určen pro celoroční provoz - i při nízkých teplotách využívá chladný venkovní vzduch. Systémy s touto funkcí dokáží při dostatečně nízké venkovní teplotě omezit nebo zcela vypnout kompresory ve strojovnách chladu a tak výrazně snížit energetickou náročnost. Samotné chlazení pak potřebuje energii pouze pro ventilátory, které zprostředkovávají výměnu energie v systému voda-vzduch.

Podstropní jednotky fan-coil jsou samozřejmě mimo topení určeny i pro chlazení kancelářských prostor a disponují individuální regulací teploty, která je ovšem podřízena centrální regulaci objektu.

Systém MaR pak v nočních hodinách omezí větrání a chlazení daných prostor. Vzhledem k přístupu investora této stavby k samotnému životnímu prostředí je jakožto chladivo použita látka označovaná názvem R134a, tato látka neobsahuje freony a další škodlivé prvky.

VZDUCHOTECHNIKA

V rámci zadání investora byl také návrh vzduchotechnického zařízení, které obsahuje řadu nadstandardních prvků a parametrů. Pod vlastním objektem se nachází vzduchotechnický kanál, který pomáhá šetřit energii jak v režimu chlazení, tak v režimu topení, kdy se příchozí čerstvý vzduch předchlazuje a nebo předehřívá. Ve strojovně vzduchotechniky je pak umístěna také rekuperace, která má i funkci přenosu vlhkosti. VZT jednotky jsou pak propojeny s frekvenčními měniči, které reagují na aktuální potřebu kancelářských prostor a omezují výkon VZT jednotek.

Celková idea VZT systému pak vychází ze zadání na nízkou hodnotu SFP (Specific Fan Power), kdy se soustředí na nízkou rychlost vzduchu v potrubí a nízké tlakové ztráty.

Odpadní vzduch budova využívá pro vytápění a větrání dvou podzemních pater s parkovacími místy.

AUTOR: Ing. Václav Matoušek
Skanska Property
Czech Republic, s.r.o.


Základní údaje o stavbě

Zastavěná plocha (7 nadzemních podlaží) - 2331 m2

čistá kancelářská plocha - 11 400 m2

Celková kapacita v podzemních garážích - 130 vozidel

Fasády jsou řešeny kombinací oken, omítky, kamenného obkladu a prosklených stěn.

Základní typy obvodových plášťů:

Zateplené železobetonové stěny kontaktním zateplovacím systémem + tenkovrstvá omítka - 2.- 6. NP

Zateplené železobetonové stěny + kamenný obklad - 1. NP

Hliníkový okenní systém - okna 1.- 6. NP

Fasádní systém s hliníkovými rámy - prosklení atria

Pro zasklení byla zvolena skla typu Float (v izolačním dvojskle), tvrzené sklo (v izolačním dvojskle nebo jednoduché), vrstvené sklo (v izolačním dvojskle nebo jednoduché) a sklo reflexní proti průchodu tep. energie (v izolačním dvojskle)

klimatické podmínky

> Venkovní výpočtová teplota: -15 °C zima, léto +32°C

> Kanceláře - teplota pro zimu byla navržena 21 °C,

pro letní období 26 °C

> Počet topných dnů: 229

> Průměrná teplota v topném období: +4 °C
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí