zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plasty a snižování energetické náročnosti

18.03.2009
Energie
Plasty a snižování energetické náročnosti
Na úsporách energií v budovách se podílí řada výrobků z plastů. Mezi nimi vyniká zejména často aplikovaný pěnový polystyren (EPS).
K celosvětově nejužívanějším však patří i PVC, neboť tento materiál zaručuje dokonalou těsnost oken a dveří, která může zabránit až čtvrtině tepelných ztrát objektů.

CO UKÁZALA ZAHRANIČNÍ STUDIE

Ze studie CEPS, vypracované na zadání Evropské izolační platformy (EIP), vyplývá, že izolace budov je absolutně nejefektivnějším opatřením při úsporách energií a snižování emisí skleníkových plynů. Dále se v ní uvádí, že při realizaci všech navržených opatření ke zlepšení energetické účinnosti evropských staveb by se ušetřilo ročně 270 miliard eur za energie a snížily by se emise oxidu uhličitého o 460 milionů tun (více než je současný závazek z Kjótského protokolu).

Potenciál úspor je jak v obytných budovách, které představují 60 % z celkové spotřeby budov, tak i v ostatních objektech. Pokud jde o konkrétní tepelné ztráty na budovách, u obvodových zdí se vykazuje 35 %, u střechy 25 %, u podlahy 15 %, dveře znamenají 15 % a okna 10 %.

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V ČR

V ČR se otázka energetické náročnosti v mnoha směrech pozorně sleduje. Základem jejího snížení u budov musí být úpravy stavebního řešení. Požadavky jsou uvedeny v ČSN 73 0540-2 z dubna 2007. Nástrojem pro dílčí hodnocení stavebně energetických úprav obvodových konstrukcí budov je energetický štítek, který klasifikuje stavební řešení budovy do sedmi kategorií od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Obdobný průkaz energetické náročnosti celé budovy zohledňuje součet dílčích potřeb energií na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení. Povinnost dokládat oba průkazy má od 1. 1. 2009 vlastník budovy, společenství vlastníků, provozovatel a u novostaveb stavebník.

ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

Převážná většina bytové výstavby v ČR má parametry vnějších stěn zhruba čtyřikrát horší, než požadují současné technické normy. Profesní sdružení, které se na zateplování vnějších stěn soustřeďuje, je Cech pro zateplování budov (www.czb.cz). Jeho členové se zabývají zateplováním stěn nejrozšířenějším způsobem, tj. aplikací tzv. ETICS, což jsou vnější tepelně izolační kontaktní systémy. Lze v nich uplatnit několik druhů plastů - ať již pro izolační účely - PUR, PIR, XPS, EPS, tak pro upevnění a fixaci - PP, PA, PVC. Překotný nárůst produkce ETICS, kdy jen v roce 2007 se její objem vyšplhal na 16 milionů m2 a předpoklad za rok 2008 činí přes 18 milionů m2, vyžaduje, aby se dodržovaly optimální postupy při výběru ETICS a jejich zabudování do stavby. K úsporám energií v budovách významně přispívá také Sdružení EPS ČR se sídlem v Kralupech (www.epscz.cz), které úzce spolupracuje s CZB.

SPOTŘEBA EPS ROSTE

V Evropě je údajně izolováno pomocí EPS neuvěřitelných 200 milionů budov. Přitom vlastní spotřeba energie na výrobu EPS perliček, transport ke zpracovateli, vlastní výroba, úprava, zabalení desek a jejich transport na stavbu činí v závislosti od objemové hmotnosti 108 - 269 kWh na kubický metr. Při aplikaci na izolaci budovy se ušetří tato energie za méně než jeden rok, to znamená, že další roky do ukončení životnosti minimálně 25 let, spíše však 40 let, jsou čistou úsporou.

V roce 2007 se ve světě spotřebovalo 4,7 milionu tun EPS, v Evropě 1,4 milionu tun. Podíl EPS v Evropě na všech izolacích činí více než 35 %. ČR se absolutní spotřebou a spotřebou na hlavu dostala mezi pět prvních zemí v Evropě. Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu 2009 oznámilo, že ČR bude moci čerpat z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) až 13 miliard Kč na zateplování budov, z toho na program Panel je vyčleněno 3,5 miliardy Kč. Pozitivně lze hodnotit také program dotací na zateplování budov v roce 2009 ve výši 10 miliard Kč s pokračováním i v dalších letech, který připravuje MŽP. Výrobci EPS jsou připraveni dodat materiál v požadované tonáži. Zpracovatelské kapacity v tuzemsku jsou schopné pokrýt zvýšenou poptávku po EPS, přičemž jednou z priorit Sdružení EPS je přísný monitoring kvality produktů. Limitem čerpání plánovaných peněžních prostředků tedy bude rychlost vydání metodických pokynů a zejména kapacita stavebních firem speciálně zaměřených na zateplování budov.

AUTOR: Ing. František Vörös

Sdružení EPS ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí