zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komunální odpad v České republice

03.04.2009
Odpady
Komunální odpad v České republice
V České republice se sběrem dat o produkci a nakládání s odpady ekonomických subjektů i obcí zabývá Český statistický úřad (ČSÚ),

který publikuje získaná data jednak ve vlastních publikacích, ale také je zasílá již více než 10 let do Eurostatu. První data, která byla Eurostatem požadována a ČSÚ odeslána, byla data za rok 1995. Do roku 2004 probíhal reporting národních údajů o odpadech prostřednictvím Společného dotazníku Eurostat/OECD Joint Questionnaire on Waste. Ke změně ve struktuře vykazování údajů o odpadech do Eurostatu došlo v roce 2006, kdy oddělení statistiky životního prostředí poprvé odeslalo údaje o odpadech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2150/2002 o statistice odpadů. Toto nařízení vstoupilo v platnost pro všechny členské státy EU na konci roku 2002 a jeho gestorem za ČR je právě Český statistický úřad. V rámci poskytování informací o odpadech zaujímají důležité místo data produkci a nakládání s komunálním odpadem, která jsou podkladem pro sestavování strukturálních indikátorů.

Začátkem března letošního roku zveřejnil Eurostat tiskovou informaci, ve které porovnává data o produkci komunálního odpadu na obyvatele v jednotlivých zemích EU. Následující tabulka je získána ze stránek Eurostatu epp.eurostat.ec.europa.eu a je záměrně setříděna vzestupně podle produkce komunálního odpadu na obyvatele v roce 2007.

 


Definice, která je součástí této tabulky na stránkách Eurostatu zní: „Produkce komunálního odpadu se skládá z odpadu, jehož sběr a nakládání s ním zajišťuje územní samospráva prostřednictvím systému odpadového hospodářství. Převážná část komunálního odpadu vzniká v domácnostech, zahrnuty jsou také odpady podobného charakteru, které pocházejí z obchodů, kanceláří a veřejných institucí." Všechny země by měly tuto definici respektovat, ale ne pro všechny je to technicky proveditelné, proto některé používají odhady. Český statistický úřad vychází při sběru dat o odpadech z platné národní legislativy. Za zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky zodpovídá Ministerstvo životního prostředí, které definuje pojem komunální odpad v § 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob oprávněných k podnikání. Z konzultací problematiky komunálního odpadu s Eurostatem, který je informován o rozdílném chápání pojmu komunální odpad, víme, že se jedná o velmi úzké vymezení toho, co může být do komunálního odpadu zahrnuto.

Data ČSÚ vykazovaná za Českou republiku jsou v souladu s platnou legislativou ČR a odpovídají také požadavkům Eurostatu pro vyplnění výše uvedené tabulky. Při porovnání dat v tabulce vidíme, že všechny země východní Evropy produkují méně komunálního odpadu než země západní Evropy. Dalo by se tedy usuzovat na podobné spotřebitelské chování obyvatelstva podle geografické příslušnosti. Vzhledem k tomu, že naši sousedé, Slovensko a Polsko produkují přibližně stejné množství komunálního odpadu na obyvatele jako Česká republika, přikláněla bych se k názoru, že obyvatelstvo těchto zemí díky zvyklostem, které jsou jiné než třeba v Dánsku nebo Nizozemí, skutečně vyprodukuje méně komunálního odpadu. Data ve výše uvedené tabulce mohou vést k dalším otázkám například zda vyšší produkce komunálního odpadu na Maltě či Kypru nemůže pramenit z rozvinutého turistického ruchu, díky němuž se sezónně zvyšuje počet osob produkujících komunální odpad, ale statistický přepočet na obyvatele se provádí v tomto případě na nižší základ, kterým je střední stav trvale bydlících obyvatel. Podobně by situace mohla vypadat v Lucembursku či Irsku, kam přicházejí občané jiných zemí přechodně za prací. Tyto domněnky by mohla potvrdit podrobnější studie, pro kterou by bylo potřeba získat detailnější podklady.

Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech přichází s návrhem novely zákona o odpadech, ve které uvažuje o rozšíření stávající definice pojmu komunální odpad o odpad, který pochází z činnosti zaměstnanců v podnikové sféře, ale přímo nesouvisí s výrobními postupy. Pokud by se ke komunálnímu odpadu z domácností vykazovanému obcemi přidal komunální odpad z výrobní sféry, vyšlo by v České republice v roce 2007 více než čtyři sta kilogramů vyprodukovaného komunálního odpadu na obyvatele.

Následující tabulka a graf přinášejí data o komunálním odpadu získaná Českým statistickým úřadem z hlášení od obcí. Můžete je nalézt v publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů v roce 2007, také na stránkách www.czso.cz.

 

 


 Český statistický úřad se řídí při získávání a zpracování dat platnou legislativou, používá standardní statistické postupy, při publikování výsledků zjišťování dodržuje daný časový harmonogram, a jeho metody jsou prověřeny dlouholetou zkušeností. Spolupracuje s Eurostatem na podkladech pro zlepšení stávající evropské legislativy pro sběr dat o produkci a nakládání s odpady. Usiluje vždy o dosažení hlavního cíle statistických zjišťování, kterým je sledování trendů, to znamená vývoje daného ukazatele v časové řadě, a interpretace získaných dat v širších souvislostech.

 Ing. Miloslava Veselá

Vedoucí oddělení statistiky životního prostředí (ČSÚ)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí