zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář/exkurzi Lesní pedagogika pro pedagogy

22.04.2009
Les
Pozvánka na seminář/exkurzi Lesní pedagogika pro pedagogy
Pro lepší pochopení sledu prací v lese od založení porostu až po těžbu a zpracování dřeva  je připraven okruh v terénu...

Česká lesnická společnost, o.s.,

ve spolupráci se základní pobočkou ČLS v Liberci,

za finanční podpory

Ministerstva zemědělství, úsek lesního hospodářství a Lesů České republiky, s.p. 

 Vás srdečně zve na seminář/exkurzi

Lesní pedagogika pro pedagogy

V rámci pořádání akcí Lesní pedagogiky pro děti jsme se mnohokráte setkali s požadavkem samotných pedagogů, kteří se školním kolektivem děti doprovázejí, vědět o lese, lesním hospodaření a lesním prostředí hlouběji více podrobných informací. Pro lepší pochopení sledu prací v lese od založení porostu až po těžbu a zpracování dřeva  je připraven okruh v terénu (nejen děti se více naučí o lese v lese!). Tento okruh bude obsahovat ukázky sběru reprodukčního materiálu, pěstování sazenic dřevin v lesní školce, přirozenou i umělou obnovu porostů, ochranu lesa,  výchovné zásahy, mýtní těžbu a zakončen bude na pile, kde se dřevo zpracovává. Na každém z uvedených stanovišť budou probíhat uvedené činnosti standardně, budou doplněny odborným výkladem a seznámením s možnostmi, jak tento výklad přizpůsobit dětem různého věku. Pedagogové obdrží výukový materiál používaný při lesní pedagogice a uslyší výklad, aby jej mohli při vlastní výuce  adekvátně použít.

ČTVRTEK, 14. KVĚTNA 2009

Víte, kdy letos probíhá v ČR týden lesů? Termín a informace o dalších odborných seminářích ČLS najdete na www.cesles.cz

Mediální partneři ČLS:

www.silvarium.cz                                 www.enviweb.cz

Odborní garanti:

Ing. Jana Čacká

ÚHÚL Brandýs n. Labem, pobočka Jablonec

Jungmanova 10, Jablonec nad Nisou                         

tel.: 723 188 193, e-mail: cacka.jana@uhul.cz

Ing. Eva Kajzarová

LČR, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 

Liberec 1

tel.: 724525139 

Organizační garant:

Ing. Karel Vančura

Česká lesnická společnost, o.s.

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

 mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:

8,30  -    9,00 hod.                      prezence účastníků, nástup do autobusu (Liberec)

  9,00  -  17,00 hod.                    průjezd exkurzní trasou, výklad na stanovištích

  17,00  - 18,00 hod.                   předpokládaný návrat do Liberce

Historický vývoj lesnatosti krajiny  (Ing. Petr Navrátil, ÚHÚL)

-  výklad cestou  při přejezdu Liberec – Nové  Město pod Smrkem  /cca 1 hod/.

Ukázky pěstování sazenic lesních dřevin pro umělou obnovu lesa

-  lesní školka Nové Město pod Smrkem /cca 1 hod/ - zaměstnanci spol. Dendria, a.s.

Ukázky hospodaření v lese od zalesňování po ochranu lesa, výchovné zásahy, dále mýtní úmyslná těžba a přibližování dříví

-  cca 3 hodinový okruh na majetku Lesy ČR, LS Frýdlant /ing. Otto Kučera, p. Škoda, oba Lesy ČR/ + pracovníci akciové společnosti na této jednotce vykonávající lesnické práce;

- ukázky budou doplněny výkladem k jednotlivým činnostem včetně výkladu jak probíhá  práce s dětmi na stejném okruhu při akcích lesní pedagogiky/ Možnost vyzkoušet si měření taxačních dat (práce s výškoměrem, průměrkou, tabulkami), možnost vyzkoušet si práci při zalesňování.

Funkce lesa, problematika kalamitních holin na Jizerských horách, problematika myslivosti a škod zvěří, problematika vlastnictví lesů, hospodářská úprava lesů, typologie

- výklad při přejezdu Jizerských hor Nové Město pod Smrkem - Oldřichov v Hájích se zastávkami a ukázkami (možnost vyzkoušet si práci se sondýrkou) /cca 1,5 hod/ -
ing. Kajzarová /Lesy ČR/, Ing. Čacká, Ing. Navrátil /oba ÚHÚL/

Ukázka sběru reprodukčního materiálu – Ing. Jan Duda, Oldřichov v Hájích /cca 1 hod/

Prvotní zpracování dřeva – pila Facek Oldřichov v Hájích /cca 1hod/ - pracovníci pily

Organizační pokyny:

Odborná akce  se koná ve čtvrtek 14. května 2009 v Liberci,  počet přihlášek omezen kapacitou autobusu na 45 osob, sedadla budou obsazována podle pořadí došlých přihlášek (datum, případně hodina e-mailu rozhoduje).

-        nástupní a výstupní místo Liberec; Na rybníčku (cca 5min chůze od vlakového  či autobusového nádraží směrem do středu města, tramvajová zastávka stejného názvu, zde je i stanoviště odjezdu zájezdních autobusů;

-    v autobuse bude připraveno občerstvení v podobě nealko pití (balená voda, kelímky), termosky s teplým pitím, pokud  se nebude vyvíjet počasí teple, svačinu s sebou, drobný pišingr k dispozici bude.

1.     Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.

2.     Účastnický poplatek činí  150,- Kč.  Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, Praha 5, PSČ 150 00,              č.ú. 5115061308/4000,  k.s. 0308, v.s. 2240904.
Upozornění: ČLS  je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.

3.     Součástí účastnického poplatku jsou praktické výukové materiály pro pozdější použití při výuce dětí, občerstvení a doprava na exkurzi.

4.     Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 7. května 2009      
na e-mailovou adresu  cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní : ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit  více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře. Při platbě složenkou či převodem uveďte prosím do Zprávy pro příjemce jméno účastníka, firmu i v.s.     

5.     Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme vám výukové materiály.

6.     Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.

 

Doprava na exkurzi se přepokládá standardním autobusem, odjezd ze stanoviště odjezdu zájezdních autobusů Na rybníčku v Liberci v 9.00 hod.  Seminář / exkurze bude ukončen (-a) u Na rybníčku kolem páté hodiny odpoledne.

Z důvodu nutnosti objednat autobus na exkurzi Vás prosíme o včasné zaslání přihlášek (viz. poslední strana pozvánky).

 Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí