zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehledné měření spotřeby energie – první krok k úsporám

28.04.2009
Energie
Přehledné měření spotřeby energie – první krok k úsporám
I v ČR v současnosti probíhají pilotní testy ověřující různé technologické alternativy zavedení inteligentního měření

Jedním z hlavních argumentů pro hromadné zavádění pokročilé měřicí techniky – tzv. smart meteringu – u maloodběratelů jsou předpokládané přínosy pro konečné zákazníky, zejména v podobě efektivnějšího užití energie. Vyčíslení těchto přínosů je však oproti nákladům nutným na vybudování potřebné měřící infrastruktury zatíženo velkou mírou nejistoty a řada pilotních a demonstračních projektů, které dnes ve světě probíhají, se proto právě na jejich posouzení zaměřuje.
I v ČR v současnosti probíhají pilotní testy ověřující různé technologické alternativy zavedení inteligentního měření typu AMM/AMI, tj. infrastruktury schopné dálkové správy a odečtu pro domácnosti a jiné maloodběratele. Tyto testy však bohužel postrádají vazbu na konečného zákazníka. Ve světle dosavadních zkušeností je tedy pravý čas je o tuto funkci pro ověření efektů doplnit.
V rámci aktivit mezinárodního projektu ESMA, jehož se SEVEn účastní, byl proto v průběhu podzimu loňského roku vypracován záměr na výše uvedené pilotní projekty typu AMM/AMI navázat a ve spoluprácis relevantními státními orgány a s jedním a později případně i s více distributory případně dodavateli energie připravit ucelený funkční systém poskytování informací o spotřebě energie koncovým zákazníkům primárně z řad domácností pro zvýšení jejich informovanosti a zájmu o možné úspory.
Navrhované řešení se liší od naprosté většiny dosavadních pilotních projektů, které byly do značné míry omezeny pouze na ověření možných efektů zavedení pokročilého měření u konečných zákazníků z řad maloodběratelů bez uplatnění dalších vhodných nástrojů a forem motivace, častokrát dokonce bez zájmu domácností o instalaci „chytrého elektroměru“.
Záměrem je využít souboru technických, informačních a ekonomických nástrojů a pobídek pro efektivní motivaci koncových zákazníků z oblasti maloodběru k úsporám energie při využití prostředků „inteligentní“ měřící techniky. Jeho základním principem je tak motivovat domácnosti k tomu, aby samy aktivně Ukázka displeje produktu Coracle, zobrazujícího spotřebu elektřiny v předešlém dni, tomu odpovídající výši nákladů a podíl jednotlivých dílčích spotřebičů na nich.
vyhledávaly a realizovaly opatření ke snížení spotřeby energie, v první fázi především elektrické.
Konečným cílem programu je pomoci při plnění národních závazků v oblasti snižování energetické náročnosti a omezování emisí skleníkových plynů.
Dosažené výsledky by pak mohly současně pomoci regulátorovi trhu při rozhodování, kdo a v jakém rozsahu má nést náklady na případné hromadné zavedení smart meteringu v budoucnu.


O jeho implementaci se v průběhu jara povedou intenzivní jednání se zástupci státní správy a energetických podniků.
Jedním z postranních výstupů pak má být i vývoj „inteligentního elektroměru“, který bude schopen nejen vzdáleného odečtu (a dalších dnes obvyklých funkcí charakteristických pro řešení typu AMM/AMI), ale také rozeznání dílčích oblastí spotřeby elektřiny.
Podobné řešení dnes vyvíjí např. společnost Oracle ve Velké Británii (viz obrázek).

Tomáš Voříšek, tomas.vorisek@svn.cz

Zdroj: Zprávy ze SEVEn

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí