zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vodohospodářský projekt s ekologickými dopady

28.04.2009
Voda
Vodohospodářský projekt s ekologickými dopady
Soubor šesti staveb, které řeší deficit splaškové kanalizace a nedostatky v zásobování obyvatele Plzně pitnou vodou, představuje jednu z největších investic v novodobé historii města.
Jde o doplnění vodohospodářské infrastruktury za 60 109 000 eur, s podporou Evropské unie a českého státu. Cílem projektu bylo zlepšit zásobování obyvatel Plzně pitou vodou i kanalizační síť, především v okrajových částech města, zachytit přívalové srážky a vyčistit odpadní vody na městské ČOV před jejich vypuštěním do řeky Berounky.

Jednotlivé stavby realizovalo sdružení stavebních firem Čistá Plzeň, které tvoří společnosti Hochtief CZ jako vedoucí sdružení (34 %), Metrostav (25 %), Stavby silnic a železnic (23 %), TCHAS (10 %) a Strabag (8 %). Podporu a propagaci projektu po celou dobu zajišťovala společnost P.G. Management, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku uvedených služeb.

K největším stavbám vodohospodářského komplexu patří soubory Lobzy a Vinice zahrnující vodovodní řady včetně velkokapacitních vodojemů. Projekt zahrnuje rovněž kanalizaci na Valše, odkanalizování Křimic, Radčic a Lochotínské ulice. Dalšími stavbami jsou nové retenční nádrže Gera a Bolevec, které budou zadržovat přívalové deště, aby voda nezahlcovala městskou kanalizaci.

VODÁRENSKÝ SOUBOR LOBZY

Vodárenský soubor Lobzy tvoří soubor staveb za 15 milionů eur, kromě vodojemu je to výtlačný řad pitné vody vedený z vodojemu Homolka přes městskou část Slovany a Lobzy. Jeho vybudováním budou odstraněny problémy se zásobováním pitnou vodou v městské části Lobzy a Doubravka, především podél Rokycanské třídy, kde nedostatečný tlak v síti dosud způsobuje obyvatelům problémy.

Vodojem má kapacitu až 2 x 10 000 m3 pitné vody (do výkopu by se vešlo celé jedno fotbalové hřiště) a vybudovala ho akciová společnost Stavby silnic a železnic. Výtlačný řad DN 600 má délku zhruba 3,7 kilometrů. Celková délka položených nových vodovodních řadů je 7,3 km.

VODOJEM VINICE

Hlavním objektem tohoto vodárenského je vodojem o celkovém akumulačním objemu 2 x 6000 m3 pitné vody. Jeho součástí jsou rovněž propojovací řady a připojení vodojemu na dva výtlačné řady do vodojemu Sylván. Vodojem zlepší zásobování pitnou vodou v oblasti Roudné, části Lochotína, Vinic a v centru města. Zároveň bude díky němu možné odstavit z provozu starý a poruchový výtlačný řad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván.

Součástí souboru jsou dvě unikátní stavby - šachta hluboká 47 metrů a štola dlouhá 165 metrů, které umožňují propojení vodovodních řadů z vodojemu do ulice Pod Vinicemi. Celkem bylo na této stavbě položeno 5,1 km potrubí.

RETENČNÍ NÁDRŽE

Gera a Bolevec

Stavba je situována za Boleveckou ulicí nedaleko vysokoškolských kolejí. Jde o podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 2350 m3 vody. Jejím cílem je snížení množství odpadních vod v kanalizačním sběrači zejména při prudkých deštích, čímž se sníží riziko poškození kanalizace a zároveň bude zajištěno vyčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do řeky Berounky. Další nádrž na zadržování dešťové vody Bolevec je umístěna při komunikaci U Velkého rybníka nedaleko železniční trati na Žatec. Je to podzemní železobetonový monolitický objekt s retenčním objemem 3100 m3 a stejně jako nádrž Gera má snížit množství odpadních vod v kanalizačním sběrači a jejich vyčištění před vypuštěním do řeky.

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Kanalizační systém splaškové kanalizace Valcha vybudoval Metrostav, má celkovou délku zhruba 9 kilometrů a čerpání splaškových odpadních vod zajistí pět čerpacích stanic. Kanalizace umožní připojení 460 budov a je zaústěna do dosavadního Litického sběrače.

Druhý kanalizační systém splaškové kanalizace Křimice, Radčice a Lochotín má celkovou délku zhruba 14 kilometrů. Umožní plnohodnotné bydlení v okrajových částech Plzně. Protože bude napojen na současný kanalizační systém města, bude zaručeno kvalitní čištění odpadních vod v městské ČOV před jejich vypuštěním do Berounky.

AUTOR: Jiří Bigas

Způsob financování

Město Plzeň čerpalo finanční pomoc z Evropské unie a od českého státu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti částkou ve výši 39 090 000 eur a Státním fondem životního prostředí ČR částkou ve výši 63 325 850 Kč. Zbytek si město půjčilo od Evropské investiční banky.

Ke konci října 2008 zaplatilo město Plzeň dodavatelům stavebních prací a služeb celkem 43 000 000 eur, přičemž ke stejnému datu inkasovalo na dotacích částku ve výši 30 300 000 eur z Fondu soudržnosti Evropské unie a částku ve výši 42 176 000 Kč od Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové výdaje na realizaci projektu dosáhly 60 109 000 eur. Tato částka je vyšší oproti původním předpokladům o 3 612 000 eur. Důvodem je rozšíření prací v rámci projektu, konkrétně prodloužení kanalizačních odboček za hranici vozovky v počtu 868 kusů a opravy povrchů komunikací o výměře 45 000 m2
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí