zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdo postoupil do druhéhé kola sanační 'superzakázky'

29.04.2009
Sanace, staré zátěže
Geologie
Kdo postoupil do druhéhé kola sanační superzakázky
Představujeme tým, jehož lídrem je Marius Pedersen Engineering a.s.

Společnost Marius Pedersen Engineering a.s. vstoupila do soutěže o veřejnou zakázku na komplexní odstranění starých ekologických zátěží vypsanou Ministerstvem financí ČR dne 9. 2. 2009 (podala žádost o účast v soutěži a předložila požadovanou kvalifikační dokumentaci).
Charakter zakázky vyžaduje koncentraci značných kapacit mimo jiné technických, technologických i odborných.
Sestavili jsme proto tým, jehož lídrem je Marius Pedersen Engineering a.s. a jeho subdodavateli jsou české specializované firmy disponující potřebnými kapacitami, znalostmi a dlouholetou praxí v  sanacích ekologických zátěží v ČR. Portfolio subdodavatelů zahrnuje celou českou skupinu Marius Pedersen, která je jedním z hlavních hráčů v ČR na trhu nakládání s odpady. Skupina má silné logistické zázemí ve svých čtyřiceti provozovnách a dceřiných společnostech na území ČR a rozsáhlé vlastní kapacity pro nakládání s odpady (od spalovny přes solidifikační, biodegradační linky až po skládky ostatních i nebezpečných odpadů). „Staré ekologické zátěže odstraňujeme v České republice od roku 1993 a známe dobře specifika místního prostředí. V průběhu posledních čtrnácti let jsme se podíleli jako hlavní dodavatel nebo subdodavatel na odstranění starých ekologických zátěží na více než padesáti lokalitách,“ říká Pavel Borůvka, obchodní ředitel společnosti Marius Pedersen.
Pro tuto činnost je skupina Marius Pedersen dobře připravena personálně, má potřebné technické zázemí a je držiteli všech předepsaných oprávnění a autorizací. V řadách jejích zaměstnanců pracuje 115 odborníků s vysokoškolským vzděláním, z toho 86 pracovníků má kvalifikaci přímo související s aktivitami v oblasti sanačních prací. „V praxi postupně ověřujeme a realizujeme nové metody úpravy a využívání nebezpečných odpadů. Spolupracujeme při tom s výzkumnými ústavy, vysokými školami a dalšími institucemi,“ dodává Pavel Borůvka.

Mezi další subdodavatele patří tradiční české společnosti:

• Zdravotní ústav Kolín a firma Envikon s.r.o., - působící v oblasti vzorkování odpadů, hodnocení a posuzování nebezpečných vlastností odpadů a chemických analýz.
• GEOtest Brno, a.s., EKOSYSTEM, spol. s r.o. či Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. - specialisté v oboru sanací, geologie, hydrogeologie, analýz apod.
• OKD, Rekultivace, a.s.  - významným způsobem se podílí na tvorbě krajiny a ochraně životního prostředí v ostravsko-karvinském regionu.
• Česká inženýrská a.s. - do týmu přináší svůj potenciál projektového řízení, řízení staveb a další inženýrské postupy.

Pro dokreslení informace je třeba doplnit, že skupina Marius Pedersen patří do skupiny VEOLIA (www.veolia.com), která je přední světovou společností v oblasti ekologie. Tato kombinace tuzemských znalostí a praxe s mezinárodními zkušenostmi je garancí kvality a zodpovědnosti při plnění této významné a dlouhodobé sanační akce.

Historie společnosti Marius Pedersen a.s.

 

Marius Pedersen A/S je přední dánskou společností, která se zabývá především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů, výstavbou silnic a výstavbou sportovních zařízení, výstavbou a renovací speciálních povrchů na těchto objektech, a to nejen v Dánsku, ale i v dalších zemích Evropy.

Sídlo společnosti Marius Pedersen a.s.

Firma Marius Pedersen A/S byla založena v roce 1925 jako společnost pro výstavbu silnic panem Marius Pedersenem, který byl v té době jediným vlastníkem firmy a ta se do konce šedesátých let zabývala převážně touto činností. Zajímavostí také je, že společnost vlastní několik patentů na technologie používané při realizaci silnic. Jedno z prvních osvědčení je i patent z roku 1935. V místním muzeu je umístěn jeden z prvních strojů na hutnění cest z roku 1935, který se dodnes dochoval. Dnes jsou samozřejmě společností patentovány podstatně modernější technologie, které se používají v celém světě.

Začátkem sedmdesátých let, když se v Dánsku začaly seriózně řešit otázky spojené s likvidací a využitím odpadů, byla Marius Pedersen A/S mezi prvními společnostmi, které se touto problematikou začaly zabývat. Do náplně její činnosti patří všechny systémy nakládání s odpadem, a to především:

 • výstavba a provozování zabezpečených a řízených skládek, včetně skládek s využitím bioplynu
 • sběr, svoz a doprava průmyslových i domovních odpadů
 • různé systémy separovaného sběru domovního odpadu včetně separovaného sběru nebezpečného odpadu z domácností, wet/dry systému
 • provozování skartačních systémů sběru, svozu a likvidace pro důvěrné dokumenty
 • výstavba a provozování zařízení pro kompostování "zelené frakce" odpadu
 • výkup, třídění a zpracování druhotných surovin
 • recyklace a znovuvyužití odpadů, včetně výstavby a provozování recyklačních závodů
 • systémy sběru, svozu a termické likvidace pro nemocniční odpad a další druhy nebezpečných odpadů
 • sanace starých ekologických zátěží
 • propracovaný počítačový systém evidence a sledování všech systémů nakládání s odpadem, jehož výstupy jsou cenným zdrojem informací nejen
 • pro zákazníka, ale i pro firmu a především pro orgány státní správy a místních samospráv zabývajících se odpady
 • poradenská a konzultační činnost pro zákazníky
 • inženýrská a přípravná činnost spojená s přípravou a výstavbou těchto zařízení a systémů

V polovině roku 2001 uzavřel Fond Marius Pedersen Dánsko s divizí odpadového hospodářství VIVENDI Environnement - ONYX holdingovou společnost Marius Pedersen / ONYX Holding A/S.

Fond Marius Pedersen, jako vlastník stejnojmenné společnosti, se rozhodl zajistit ekonomickou stabilitu a pokračování dynamického rozvoje společnosti pro budoucí léta právě vytvořením společnosti s ONYX.

ONYX tímto potvrzuje pozici vedoucí společnosti v oblasti nakládání s odpady v Evropě a poskytuje služby ve více než 40 zemích světa. To řadí toto holdingové uskupení na třetí příčku na světě.

V České republice tento krok znamená pro Marius Pedersen / ONYX Holding A/S klíčovou pozici na českém trhu s prakticky celoplošnou působností.

V prosinci 2002 získala VIVENDI Environnement nezávislost a díky důvěře významných investorů, akcionářů, samosprávných celků a průmyslových partnerů se výhradně koncentruje na poskytování služeb v oblasti vodohospodářství, odpadů, energetiky a přepravy osob. V dubnu 2003 přijala firma rovněž novou identitu v podobě nového jména - VEOLIA Environnement.

Další informace k sanační zakázce na serveru Ministerstva financí: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_reseni_ekolog_zavazku.html?year=PRESENT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí