zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2008

12.05.2009
Voda
Hospodářské výsledky Severočeské vodárenské společnosti za rok 2008

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zveřejňuje informaci o výsledku svého hospodaření za loňský rok: Celkový hospodářský výsledek - zisk po zdanění – činí 344,3 milionů korun. Má být reinvestován do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku.

Podle auditované účetní závěrky se společnosti podařilo dosáhnout hospodářského výsledku ve výši 344,3 milionu korun. Je to způsobeno na jedné straně výnosy společnosti z tržeb za nájemné (vodohospodářského majetku pronajatého Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s.), na straně druhé racionalizací nákupu služeb a dalších nákladů. To, že se SVS daří trvale dosahovat kladného hospodářského výsledku, se od roku 2005 promítá do realizace velkého objemu strategických, zejména legislativou vyvolaných investic.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „O rozdělení zisku rozhoduje v souladu
s Obchodním zákoníkem valná hromada akcionářů, což jsou v našem případě ze 100 % města a obce. Zisk je po odečtení povinných odvodů podle stanov společnosti každoročně reinvestován výhradně do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku. Je žádoucí plánovat kladný hospodářský výsledek. Bez zajištění vlastních finančních zdrojů v dostatečné výši bychom nemohli žádat o dotace příp. o úvěry pro projekty, které vedou k naplnění požadavků legislativy. Dostatečné vlastní finanční zdroje nám umožňují bez ohrožení stability společnosti realizovat i ty velké projekty, pro které se případně dotace získat nepodaří – nyní např. stavby rozděleného projektu Dolní Labe.“

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice
a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí