zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Připravovaná směrnice o odpadních elektrozařízeních vzbuzuje kontroverze

25.05.2009
Odpady
Legislativa
Připravovaná směrnice o odpadních elektrozařízeních vzbuzuje kontroverze
Na 400 zástupců výrobců a dovozců, samosprávy, oborových organizací a kolektivních systémů se dnes sjelo na konferenci Zpětný odběr 2009 zejména kvůli nové evropské legislativě

Jedná se o již hotovou směrnici o odpadních bateriích a akumulátorech a o připravovanou směrnici o odpadních elektrozařízeních. Cílem organizátorů bylo sdělit návštěvníkům co nejvíce potřebných informací o zákonech a v případě elektroodpadové směrnice, ke které má řada odborníků výhrady, rozvinout diskusi vedoucí k vyjádření stanovisek pro její další možné úpravy.

Cílem připravované elektroodpadové směrnice je především zajistit dodržování předpisů a snížit parazitování a omezení dopadů sběru, zpracování a využívání elektroodpadu na životní prostředí. Vedle toho jde i o snížení správních nákladů odstraněním zbytečné administrativní zátěže.

Stěžejním a zároveň nejkontroverznějším bodem směrnice je změna cíle sběru pro členské státy z dosavadních 4 kg na osobu a rok na 65% podíl z hmotnosti spotřebičů uvedených na trh výrobci a dovozci v předchozích dvou letech, a to včetně zařízení B2B. Odhadem jde zhruba o dvojnásobný nárůst oproti původní hodnotě. Navrhované úrovně sběru by členské státy měly dosahovat pravidelně od roku 2016.

K návrhu EU je skeptický Jan Vrba, jednatel kolektivního systému ASEKOL, který se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. „V ČR se v roce 2008 podařilo sebrat zhruba 25 % tun elektrozařízení uvedených na trh v roce 2006 a 2007. Paradoxem je, že požadavek EU v současnosti splňuje pouze Norsko, které ani není členem EU,“ říká Vrba. K proklamovaným 65 % má ze všech českých kolektivních systémů nejblíže právě ASEKOL. Jeho klienti uvedli v roce 2007 na trh 37 185 tun elektrozařízení, z nichž ASEKOL loni dokázal sebrat téměř 35 %.

Výhrady ke směrnici zní i ze zahraničí. Generální sekretář evropské asociace sdružující evropské kolektivní systémy zpětného odběru elektozařízení (WEEE Forum) Pascal Leroy míní, že návrh neřeší problémy, které si směrnice vytkla za cíl – ilegální obchod a nakládání s elektroodpadem. A to i přesto, že ani původní čtyřkilogramová hranice nebyla podle něj ideální. „Namísto pozitivní změny bude docházet k tomu, že obchodníci s elektroodpadem, města nebo další třetí strany, které jej mají k dispozici, si budou moci diktovat podmínky, za nichž výrobci budou mít přístup k takovému odpadu. Že to je reálná hrozba, to lze vidět už dnes na příkladu některých členských zemí. Pokud chceme zabránit tomu, aby se tyto postupy rozšířily po celé EU, měly by být řešeny na konkrétních místech, kde k nim dnes dochází,“ říká Leroy, který návrh vnímá především jako bič na výrobce elektrozařízení a jejich kolektivní systémy.

Ministerstvo životního prostředí ČR se ke směrnici prozatím staví rezervovaně. „Celkový záměr novely, který se snaží podpořit a zefektivnit zpětný odběr elektrozařízení a zároveň zmírnit veškeré administrativní a finanční náklady, je vítán. Způsob a metodologie uvedení těchto cílů do praxe je však v současné chvíli předmětem dalších podrobnějších prací,“ říká Gabriela Homolová z oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce. Podle ní bude důležité určit správný rozsah působnosti směrnice tak, aby umožňovala jednoznačný výklad jednotlivých bodů.

Právě upřesnění podmínek funkčnosti systému kvituje jednatel kolektivního systému ECOBAT Petr Kratochvíl u již schválené směrnice EU o odpadních bateriích a akumulátorech, která je v současnosti projednávána v Poslanecké sněmovně ČR. „České prostředí zpětného odběru baterií a akumulátorů je příliš liberální, zhruba na úrovni komodit jako jsou pneumatiky, autovraky nebo oleje, kdy vztah mezi jednotlivými složkami systému je založen víceméně na základě dobrovolné dohody. Díky směrnici získá ECOBAT stejné postavení, jako mají například kolektivní systémy zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení nebo obalů, kde jsou vztahy mezi účastníky zpětného odběru jasně smluvně a zákonně podloženy,“ říká Petr Kratochvíl.

Podle něj je zásadní novinkou uložení závazné minimální kvóty 25% podílu sběru z hmotnosti baterií uvedených na trh v ČR od roku 2012 a navýšení podílu na 45 % od roku 2016. „První cíl zvládneme určitě, ten druhý je hodně ambiciózní. V současné době sbírají 45 % baterií uvedených na trh pouze dva státy v Evropě, a to Belgie a Švýcarsko. Věřím, že cíle do roku 2012 zvládneme, pak se uvidí“ zakončuje Kratochvíl.

Zdroj: společná tisková zpráva ASEKOL A ECOBAT

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí