zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference Vodohospodářské projekty a fondy EU

26.05.2009
Voda
Konference Vodohospodářské projekty a fondy EU

Severočeská vodárenská společnost byla ve dnech 13. – 14. května 2009 společně se Statutárním městem Ústí nad Labem spolupořadatelem odborné vodohospodářské akce – mezinárodní konference a panelové diskuze Vodohospodářské projekty a fondy EU. Jejím cílem bylo umožnit výměnu zkušeností z ČR i ze zahraničí na poli realizace projektů vodního hospodářství financovaných z fondů EU a napomoci přenosu „nejlepších praktik“.

Ochrana vod  je jedním z pilířů ochrany životního prostředí ČR. Všechny nové členské státy EU se při vstupu do EU zavázaly naplnit směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 91/271/ES, týkající se čištění komunálních odpadních vod. V rámci přístupových jednání bylo pro ČR vyjednáno pro implementaci této směrnice přechodné období jen do konce roku 2010 – na rozdíl od řady sousedních států, které vstupovaly do EU v témže období a jejich přechodné období trvá až do roku 2015.

Program diskuze naplánovaný na čtvrtek 14. května v sále hotelu Vladimir byl rozčleněn do tří bloků. Moderovali je ti, kdo mají k oboru vodárenství blízko:

-        Jan Kubata, primátor Statutárního města Ústí nad Labem a místopředseda Severočeské vodárenské společnosti,

-        Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti,

-        Petr Gandalovič, poslanec, dříve ministr zemědělství, do jehož gesce vodní hospodářství spadá.

Hosty a prezentujícími účastníky panelové diskuze byli např. Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy, František Barák, předseda představenstva oborového sdružení SOVAK a ředitel VaK Hradec Králové, Jan Kříž, ředitel odboru fondů EU na Ministerstvu životního prostředí. Do jednotlivých bloků diskuze se aktivně zapojili zástupci nejvýznamnějších vodárenských společností ČR a další hosté, kteří v oboru působí. Ze zahraničních hostů přijal pozvání např. Wolfgang Pfeiffer, ředitel odboru vodního hospodářství na Regierungspräsiedium Chemnitz. Očekávána byla rovněž účast těch zahraničních hostů, kteří mohli objasnit stanovisko Evropské komise k problematice, akce se však nezúčastnili.

 „V rámci Operačního programu Životní prostředí jsou v současnosti alokovány finanční prostředky pro projekty na modernizaci, výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury v letech 2007 – 2013. Jejich čerpání je však vázáno na splnění řady podmínek – tzv. podmínek přijatelnosti – které činí pro řadu vodárenských společností dotace EU velmi obtížně dostupnými ne-li nedostupnými,“ vysvětluje Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti.

Jan Kubata, místopředseda Severočeské vodárenské společnosti a jeden z iniciátorů konference, dodává: „Výstupem konference je Memorandum, obsahující několik základních tezí, jak by bylo možné tyto dotační prostředky odblokovat a v rámci rovných možností pro všechny je včas využít na kofinancování připravených projektů. Sledujeme tím cíl, při naplnění požadavků nové přísné legislativy nadále udržet cenu vody na sociálně únosné úrovni. Memorandum jsme zaslali formou dopisu předsedovi Vlády ČR.“

 

Memorandum vodohospodářské konference
14. květen 2009, Ústí nad Labem
pro předsedu Vlády ČR

V návaznosti na komplexní posouzení aktuální situace při čerpání dotačních titulů EU ve vodohospodářské oblasti se zástupci měst, obcí, vlastníků, provozovatelů i odborníků z oblasti vodohospodářské oblasti se účastníci konference shodli na následujících požadavcích:

 

  • Požádat Evropskou komisi o potvrzení formálního naplnění požadavků směrnice č. 271/91/ES pro všechny aglomerace, v jejichž rámci  bude realizace opatření zahájena do 31. 12. 2010,
    a které nebudou mít tudíž v té době plně dokončeny příslušné projekty výstavby a obnovy vodárenské infrastruktury
  • Znovu otevřít otázky Podmínek přijatelnosti v oblasti vodního hospodářství tak, aby všechny skupiny žadatelů měly rovný přístup ke zdrojům fondu a potvrdit odmítnutí zpětné aplikace Podmínek i na projekty programovacího období 2004-6
  • Zajistit, aby MŽP jako řídící orgán a SFŽP jako orgán implementační upravily vnitřní předpisy a metodické pokyny pro žadatele tak, aby umožnily v maximální míře využít oddělitelnost majetku (při zachování stávajících smluvních vztahů umožnit vznik nových smluvních vztahů k nově budované infrastruktuře v oblasti vodního hospodářství) a nahradily tzv. Finanční model pro splnění zvláštní podmínky týkající se problematiky výpočtu ceny pro vodné a stočné jednoduchými pravidly v souladu s platnými cenovými předpisy
  • Zajistit, aby Vláda ČR rozhodla o finanční spoluúčasti státu při naplnění závazků vyplývajících ze směrnice č. 271/91/ES při výstavbě nové vodohospodářské infrastruktury v aglomeracích, které nemohou za současných podmínek čerpat prostředky z fondů EU
  • Zajistit, aby v souladu s čl. 9 Rámcové vodní směrnice byla pravidla cenotvorby nastavena tak, aby vlastníci vodárenského majetku vytvářeli a respektovali dlouhodobě politiku finančních zdrojů na řádnou obnovu vodárenského majetku z vodného a stočného a zabránit neřízené tvorbě a aplikace duplicitní regulace oboru ze strany MŽP
  • Zvážit ve Vládě ČR nastavení mimorozpočtových zdrojů, které budou použity pro všechny aglomerace, jejichž dotační financování je omezeno současnými Podmínkami přijatelnosti s cílem zachování solidární ceny vodného a stočného a eliminace vzniku tzv. zakázané veřejné podpory


Kontakt:

Ing. Dagmar Haltmarová

Tisková mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 603 542136

E-mail: dagmar.haltmarova@svs.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí