zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

NOŠOVICKÉ ČISTÍCÍ RYBNÍČKY PODPORUJÍ EKOSYSTÉM

05.06.2009
Voda
Příroda
NOŠOVICKÉ ČISTÍCÍ RYBNÍČKY PODPORUJÍ EKOSYSTÉM

okolí rybníčků osidlují i ohrožené druhy živočichů

Nošovice, 3. června – Od loňského roku je v plném provozu unikátní systém biologického dočištění drenážních a dešťových vod, odváděných z areálu pivovaru Radegast v Nošovicích. Související soustava rybníčků přírodním způsobem čistí vodu, zároveň ale zvyšuje rozmanitost biotopů v nivě Morávky. Postupně se totiž  vracejí původní rostliny a živočichové, kteří jsou vázaní na vodní a mokřadní ekosystémy.

„Nošovické rybníčky jsou v jistém smyslu výjimečnou stavbou. Byly vybudovány jako soustava propojených nádrží v lužním porostu nivy řeky Morávky. Tento porost byl dříve součástí rozvětveného řečiště Morávky. V důsledku změn krajiny a regulací koryta Morávky se původní několikasetmetrové řečiště zúžilo, říční ramena zanikla a zarostla lužním lesem. Stavbou rybníčků došlo na malé ploše k obnově typického biotopu tůní
a periodicky zvodnělých terénních prohlubní. Jsme svědky výjimečného spojení umělé
a účelové stavby s přírodním prostředím tak křehkého ekosystému, jako jsou podbeskydské toky. V této lokalitě je dnes možné spatřit zejména zástupce obojživelníků a mokřadních druhů rostlin,“
říká Mgr. Petr Birklen z ostravského střediska Agentury ochrany přírody ČR.

K čemu rybníčky slouží? Především zachycují a čistí dešťovou a drenážní vodu odtékající z pivovaru Radegast. Rybníčky jsou izolované od ostatních vod, po vyčištění ale voda odtéká do řeky Morávky. Rybníčky vznikly mj. obnovou a rozšířením dvou odstavených říčních ramen řeky Morávky a jejich propojením uměle vytvořeným korytem plným záhybů a zátočin s významnou samočisticí schopností působením fyzikálních, chemických a biologických pochodů. Dlouhodobým cílem tohoto unikátního projektu je kromě dočisťování vod také zvýšení rozmanitosti biotopů v nivě Morávky.

V průběhu let se postupně navrací původní fauna a flóra, která byla vázaná na vodní
a mokřadní ekosystémy. Pivovar také vysázel cca 300 kusů dřevin, které v lokalitě původně rostly a patří do ní. Mezi vysazenými dřevinami byly například střemcha obecná, jilm vaz, olše lepkavá, javor mléč, jasan ztepilý, lípa srdčitá, dub letní, třešeň ptačí či různé druhy vrb.

„Vodní plochy jsou v krajině vždycky lákadlem pro živočichy, V nošovických rybníčcích se usídlily divoké kachny, množí se žáby a zahlédl jsem tam také lovit ledňáčka,“ říká
Mgr. Petr Chytil ze Správy CHKO Beskydy. K dalším obyvatelům lokality se postupně zařadili i zástupci ohrožených druhů jako mlok skvrnitý, užovka obojková nebo skokan zelený. Voda přitahuje i volavky popelavé a okolí dolního rybníčku obývala několik let ondatra pižmová.

Společně s recyklací, úsporami energie, minimalizací emisí CO2 i ostatních emisí je čištění průmyslových vod a péče o vodní zdroje v Plzeňském Prazdroji součástí strategie udržitelného rozvoje.

Kontakt:

Jiří Mareček

Tiskový mluvčí

724 617 219

Zdroj: TZ Plzeňský Prazdroj

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí