zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Město Holice uchopilo nabízenou šanci

11.06.2009
Odpady
Město Holice uchopilo nabízenou šanci
Plánované zařízení bude sloužit ke sběru a využívání ostatních i nebezpečných odpadů, které vzniknou při činnostech v domácnostech především obyvatel Holic.
Jedním z prioritních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR je zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. Tento záměr se z velké míry týká především obcí a měst. K jeho naplnění by měly výrazně pomoci dotace z EU.

V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) je v letech 2007-2013 pro oblast nakládání s odpady (prioritní osa 4) vyhrazeno téměř 520,3 milionu eur. Obce a města mohou žádat například o prostředky na vybudování sběrného dvora, kompostárny či dalších technologií pro třídění a likvidaci odpadů. Tuto šanci využije město Holice v Pardubickém kraji pro vybudování Zařízení pro nakládání s odpady.

MODERNÍ ZAŘÍZENÍ

Plánované zařízení bude sloužit ke sběru a využívání ostatních i nebezpečných odpadů, které vzniknou při činnostech v domácnostech především obyvatel Holic. Podnikatelské subjekty tam budou moci odkládat odpad pouze na základě smlouvy s provozovatelem - Technickými službami Holice. Celé zařízení se bude skládat ze základního sběrného dvora s kontejnery a odkládacími místy v otevřených i uzavřených skladech pro ostatní i nebezpečné odpady, dále z recyklační a skladovací plochy pro stavební a demoliční odpady a z kompostovací plochy pro využití biologicky rozložitelných odpadů přeměnou na kompost a s manipulační plochou pro štěpkování větví.

Plánované náklady byly vyčísleny na zhruba 33 milionů korun. Vzhledem k objemu finančních prostředků potřebných k jeho vybudování se město rozhodlo zažádat na konci roku 2008 o dotaci z OPŽP, kde lze získat pro obdobný projekt v oblasti odpadového hospodářství až 90 % ze způsobilých výdajů.

JAK PŘIPRAVIT ŽÁDOST

Pro správnou administraci žádosti musí mít žadatel především dobře vypracovanou projektovou dokumentaci, minimálně na úrovni pro územní rozhodnutí podrobného položkového rozpočtu projektu. Pro projekt musí být vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Žadatel musí mít vyřešeny všechny pozemkové záležitosti, především vlastnictví pozemků (pozemky, na kterých je plánovaná realizace projektu, musí být ve vlastnictví žadatele, nebo musí být k projektu přiložena nájemní smlouva se souhlasem vlastníka

Z dalších podkladů jsou nezbytná různá čestná prohlášení žadatele či stanoviska úřadů. Velmi důležité je i finanční zdraví žadatele a doklad, že je schopen financovat povinných 10 % ze svých zdrojů či půjčkou.

Žádost o dotaci z OPŽP se vyplňuje v elektronickém prostředí Bene-fill na stránkách OPŽP (www.opzp.cz) a odevzdává se na krajských pobočkách SFŽP, který celý proces administruje. Schvalování žádosti trvá minimálně tři měsíce, přičemž prochází třemi koly schvalování a závěrečným hodnocením projektu. Prvním krokem je schválení formální správnosti žádosti na krajském pracovišti. V další fázi se projekt schvaluje na centrále SFŽP v Praze z hlediska obecné a následně specifické přijatelnosti. Pokud "projde" všemi třemi fázemi, je doporučen k přijetí a dalšímu hodnocení, na základě kterého se rozhodne, zda získá finanční podporu, či nikoli.

Projekt města Holice "prošel" všemi kroky schvalování bez připomínek. Na základě následného konečného hodnocení získalo město finanční prostředky ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. necelých 30 milionů korun. V současnosti radnice očekává písemné vyrozumění o získání dotace ze SFŽP, aby poté začala realizovat výběrová řízení na stavbu zařízení pro nakládání s odpady. Pokud budou příznivé podmínky a vše pokračovat bez problému, již v následujícím roce budou moci obyvatelé města Holice využívat pro nakládání s odpady nové moderní zařízení.

I když je získávání finančních prostředků z evropských fondů náročná záležitost, stojí zato ji podstoupit. Obce a města mohou čerpat již zmíněných až 90 % z celkových nákladů na projekt. Vzhledem k tomu, že musí naplňovat legislativu v rámci odpadového hospodářství ČR i EU, tj. zvyšovat materiálové využití komunálních odpadů, jistě stojí za zvážení využití dosud dostupných finančních prostředků z OPŽP. Podobně, jak to učinilo město Holice.

AUTOR: JITKA BEZCHLEBOVÁ
specialistka na oblast životního prostředí
GRANTIKA České spořitelny, a. s.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí