zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak postupovat, když voda odnese či zatopí dům

30.06.2009
Voda
Jak postupovat, když voda odnese či zatopí dům
Tisíce lidí, kterým nynější povodně poškodily dům, hlásí pojišťovnám škody na majetku.

Ve spolupráci s pojišťovnami jsme připravili stručný manuál, jak nejlépe postupovat a na co nezapomenout při hlášení pojistné události související s přírodní katastrofou.

Podle nejnovějších zpráv tuzemských pojišťoven rozvodněné řeky a potoky v Česku poškodily domy už tisícovkám lidí. Nejvíce poškozených je nyní ze severní Moravy. Nejčastější škody se týkají vyplavených sklepů a přízemí domů a zničeného zařízení domácností. Někteří lidé svá obydlí ale museli opouštět velmi narychlo a nestihli si tak vzít s sebou ani ty nejdůležitější dokumenty. Pokud měli své domy a domácnosti pojištěné, mohou se obrátit na svou pojišťovnu i bez čísla pojistné smlouvy. Budou potřebovat jen rodné číslo osoby, která pojištění sjednala, potvrzují shodně mluvčí tuzemských pojistných ústavů.

1. Zabraňte dalším škodám

V rámci svých možností zabraňte vzniku dalších škod.

Následky škod lze minimalizovat zejména:

 • vyčerpáváním vody, vysoušením a úklidem zasažených prostor,
 • zakrytím poškozené střechy fólií, umístěním zábran před dveře domu, zamezením dalšího zaplavení domu (pytle z pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení) atd.,
 • zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče nezapínejte a okamžitě předejte k opravě do odborného servisu,
 • nechte provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud byly zatopeny.


2. Pořizujte fotodokumentaci

Pořiďte si fotodokumentaci, jak vypadalo místo pojištění po události i poškozené věci. Pomůže vám to urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou. „Zničené nebo poškozené věci musí být vyfotografovány jakmile to situace umožní. Čím více fotografií, tím lépe,“ tvrdí Václav Bálek z České pojišťovny.

3. Oznamte pojistnou událost pojišťovně

Jakmile to bude možné, kontaktujte svoji pojišťovnu a ohlaste jí vzniklé škody. Pro kontaktování pojišťovny můžete využít jak bezplatné telefonní linky, tak často i online formuláře na webových stránkách pojišťoven. Pojistnou událost lze oznámit také poštou nebo na libovolné pobočce příslušné pojišťovny.

K rychlému vyřízení likvidace budete potřebovat zejména tyto údaje:

 • číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala),
 • stručnou charakteristiku škody,
 • kdy k této škodě došlo,
 • jaký je rozsah škody,
 • jaké je na vás spojení (telefon/mobil),
 • pokud je dům neobyvatelný, uveďte adresu, na které budete k zastižení.


4. Shromažďujte poškozené věci

 • shromažďujte poškozené a zničené věci a vytvořte jejich soupis i s uvedením popisu, stáří, pořizovací ceny a rozsahu poškození,
 • je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy či jiné doklady potvrzující vlastnictví věcí),
 • poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika/likvidátora pojišťovny (tj. například nábytek, elekronika...),
 • také další zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníka pojišťovny,
 • pokud z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů (nutné prokázat existenci těchto důvodů – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.) nelze zbytky na místě uchovat, tak je zlikvidujte.


Poznámka pro podnikatele:

U podnikatelů je navíc třeba pojišťovně předat účetní evidenci zasažených věcí (inventární soupisy s vyznačením zasažených věcí, cenami, stářím a odhadem poškození) a účetní stavy majetku z doby bezprostředně před vznikem škody (zásob, movitého i nemovitého majetku).

5. Začněte s úklidem

Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven), můžete začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny. Rozsah škod máte zmapován, provedli jste soupis věcí, u kterých došlo k poškození a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.6. Buďte opatrní

 • poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče ale nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou,
 • mějte na paměti, že uklízení zejména živelních škod znamená práci ve zhoršených hygienických podmínkách.


7. Zálohy od pojišťovny lze domluvit

Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace probíhá na základě předložených faktur, případně rozpočtem.

8. Pokud vás záplavy letos nezasáhly, ale obáváte se jich do budoucna

 • jestliže žijete v oblasti, kde bezprostředně nyní hrozí záplavy, žádná z pojišťoven vás už s největší pravděpodobností nepojistí,
 • pokud jste z oblasti, kde nyní záplavy nejsou, ale vy se jich obáváte do budoucna, uvědomte si, že pojištění rodinného domku není totéž, co pojištění domácnosti v ní se nacházející - je třeba pojistit oboje,
 • dávejte si pozor na zastaralé smlouvy. Pokud jste rekonstruovali, modernizovali či jinak doplnili vybavení svého majetku, žádejte aktualizaci, aby krytí v pojistce bylo dostatečné,
 • pokud jste již pojištěni, ověřte si, že máte v pojistce zahrnuto krytí rizika povodeň/záplava. Zvláště tam, kde je to rozumné,
 • je možné, že v některých notorických záplavových zónách vám pojišťovna toto riziko pokrýt odmítne, protože se tam už voda vyskytla opakovaně a je pravděpodobné, že přijde zase. Pojištění je založeno na nahodilém výskytu události.

Zdroj: http://www.penize.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
22
1. 2021
22.1.2021 - Seminář, školení
Pardubice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí