zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Neměňte rozhodnutí o ekologických opatřeních, vyzývá Arnika hejtmana Palase

02.07.2009
IPPC
Neměňte rozhodnutí o ekologických opatřeních, vyzývá Arnika hejtmana Palase

OSTRAVA - Otevřený dopis zaslalo v pondělí 29. června sdružení Arnika hejtmanovi Moravskoslezského kraje Jaroslavu Palasovi jako reakci na jeho nedávné prohlášení, že Moravskoslezský kraj svá stanoviska ohledně zpřísněných emisních limitů pro některé  znečišťovatele zřejmě přehodnotí a zmírní. „Vyzvali jsme pana Palase, aby kraj na opatřeních trval a neumožnil znečišťovatelům odsouvání jejich plnění,“ uvedla vedoucí ostravské pobočky Arniky Vendula Kubačáková. „Velmi jsme uvítali nedávné kroky Moravskoslezského kraje, které vedly k nastavení přísnějších limitů pro největší znečišťovatele. Nyní průmyslové podniky požadují zmírnění těchto opatření a argumentují ekonomickou krizí.“

V rozhovoru pro Český rozhlas dne 15.6.2009 uvedl Palas následující: „Na základě metodického pokynu ministerstva životního prostředí byly, řekněme, zpřísněny podmínky pro jejich činnost. Pro nás nějaký metodický pokyn není závazný. Pro nás je závazná vyhláška a zákon. Takže v intencích těchto zákonů vrátíme rozhodnutí tam, jak to ukládá zákon.“

„Je nutné vzít v úvahu, že emisní limity dané zákonem jsou nastaveny univerzálně a plošně a nezohledňují kritickou imisní situaci na Ostravsku,“ uvedla Kubačáková. Mezi kompetence krajského úřadu patří také v rámci procesu IPPC (1) možnost zpřísnit zákonem nastavené limity dle posouzení kvality ovzduší v daném místě.

„V průzkumu našeho sdružení v roce 2008 před krajskými volbami pan Palas do dotazníku (2) uvedl, že opatření Moravskoslezského kraje ke zlepšení ovzduší jsou nedostatečná a jako hlavní důvod  zmínil malý tlak kraje na znečišťovatele. Současně sdělil, že v případě jeho zvolení na pozici hejtmana počítá s přehodnocením stanovených limitů a jednáním se znečištovateli,“ řekla tisková mluvčí Arniky Zora Kasiková. „I když jsme si vědomi současné ekonomické krize, domníváme se, že lhůty pro splnění emisních podmínek jsou dostatečně dlouhé a navíc průmyslové podniky v posledních letech vykazovaly vysoké finanční zisky,“ dodala.

Zároveň sdružení Arnika v dopise požaduje, aby hejtman vyzval průmyslové podniky, žádající zmírnění emisních limitů kvůli ekonomické krizi, aby podložily toto tvrzení podrobnými výsledky finančího hospodaření v minulých letech a předložily Krajskému úřadu podrobnou analýzu finanční situace, která by nastala v případě realizace nařízených ekologických opatření.

Příloha -  dopis  hejtmanu Jaroslavu Palasovi

Vážený pan

Ing. Jaroslav Palas

hejtman Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

 

Vážený pane hejtmane Palasi,

oslovuji Vás na základě  zveřejněné informace, že Moravskoslezský kraj hodlá vrátit zpřísněné emisní limity největších znečišťovatelů na původní hodnoty nebo oddálit povinnost jejich plnění na pozdější dobu, neboť průmyslové podniky argumentují současnou ekonomickou krizí.

Je nutné vzít v úvahu, že emisní limity dané zákonem jsou nastaveny univerzálně a plošně a nezohledňují kritickou imisní situaci na Ostravsku. Mezi kompetence krajského úřadu patří také v rámci procesu IPPC možnost zpřísnit zákonem nastavené limity dle posouzení kvality ovzduší v daném místě. Jak si jistě uvědomujete, Moravskoslezský kraj a zejména Ostravsko-karvinský region se potýká s nejhorším znečištěním ovzduší v Evropě, které má negativní vliv na zdraví zdejších obyvatel. Imisní limity mnoha škodlivých látek zde bývají mnohonásobně překračovány – přitom Zákon o ochraně ovzduší, § 6, uvádí, že imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti.

V průzkumu našeho sdružení v roce 2008 před Vaším zvolením do pozice hejtmana jste do dotazníku uvedl, že opatření Moravskoslezského kraje ke zlepšení ovzduší jsou nedostatečná a jako hlavní důvod jste uvedl malý tlak kraje na znečišťovatele. Současně jste sdělil, že v případě Vašeho zvolení na pozici hejtmana patří mezi Vaše  konkrétní návrhy přehodnocení stanovených limitů a jednání se znečištovateli.Velmi jsme uvítali kroky Moravskoslezského kraje, které vedly k nastavení přísnějších limitů pro největší znečišťovatele.

V rozhovoru pro Český rozhlas dne 15.6.2009 jste uvedl následující: „Na základě metodického pokynu ministerstva životního prostředí byly, řekněme, zpřísněny podmínky pro jejich činnost. Pro nás nějaký metodický pokyn není závazný. Pro nás je závazná vyhláška a zákon. Takže v intencích těchto zákonů vrátíme rozhodnutí tam, jak to ukládá zákon.“ Takový postup by však byl v rozporu s předcházející proklamací.

Každé opatření, učiněné ke zlepšení stavu ovzduší, se projeví až po určité době. Vrácení limitů na jejich původní hodnoty či odsunutí ekologických opatření na pozdější dobu se projeví prodloužením stavu silného znečištění ovzduší o několik let.

I když jsme si vědomi současné ekonomické krize, domníváme se, že lhůty pro splnění emisních podmínek jsou dostatečně dlouhé (rok 2014), navíc průmyslové podniky v posledních letech vykazovaly vysoké finanční zisky. Podle dostupných informací například firma Arcelor Mittal loni vydělala pět miliard korun a na účtech nerozděleného zisku má skoro čtyřicet miliard.

Vyzýváme Vás tedy, abyste dodržel své předvolební sliby a trval na opatřeních, která povedou ke zlepšení alarmujícího stavu ovzduší na Ostravsku a neumožňoval znečišťovatelům odsouvání jejich plnění.

Zároveň požadujeme, abyste vyzval  průmyslové podniky požadující zmírnění emisních limitů kvůli ekonomické krizi, aby podložily toto tvrzení podrobnými výsledky finančího hospodaření v minulých letech a předložily Krajskému úřadu podrobnou analýzu finanční situace, která by nastala v případě realizace nařízených ekologických opatření.

Za sdružení Arnika
S pozdravem
Mgr. Vendula Kubačáková

Arnika – pobočka Ostrava, Jiráskovo náměstí 4, 702 00 Ostrava 2

www.ovzdusi.arnika.org

Tisková zpráva sdružení Arnika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí