zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nový partnerský časopis - Zpětný odběr

16.07.2009
Odpady
Zpětný odběr
Nový partnerský časopis - Zpětný odběr

Výběr z čísla 2/2009

Z dětských povídek vznikla nakonec knížka
Do druhé hodiny odpolední zbývají ještě desítky minut a kavárna Domu knihy kanzelsberger na pražském Václavském náměst se začíná plnit pozvanými hosty. ke stolkům usedají lehce nervózní mladé slečny v doprovodu rodičů, o pár let starší student středních škol jsou již nad věcí a vesele diskutují. Ve dvě hodiny už jsou všechny židle obsazené, na svém místě je i porota, takže s vyhlašováním vítězů soutěže kam s ním aneb Jak to bylo u nás doma se může začít.

Kam kráčí novela zákona o odpadech?
Ministerstvo životního prostředí koncem února poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh nové legislatvy upravující hospodaření s odpady. Za poslední roky se již jedná o několikátý pokus, jak vyřešit právně neuspokojivou situaci nakládání s elektroodpady. má tato novela konečně šanci na schválení? bude akceptovatelná pro všechny kolektvní systémy?

Naší prioritou je rozšíření sběrné sítě
Rozhovor s novým jednatelem společnost Ekolamp Alexandrem Hanouskem.

Nechte zazářit talent svých dětí
Těžko najít někoho, kdo by si rád nehrál. No a navíc, když může jako odměnu získat zajímavé ceny. Zapojte i vy své dět do soutěže společnost Ekolamp!

Ohlédnutí za minulým rokem - informace z Roční zprávy 2008
Roční zpráva za výrobce a dovozce zapojené do kolektvního systému Ekolamp byla odevzdána na ministerstvo životního prostředí v pondělí 30. března. Zákonná povinnost tak byla splněna i díky všem našim partnerům, kteří řádně a včas dodali všechny potřebné podklady.

Sběrná síť
Ecobat disponuje rozsáhlou a různorodou sítí míst zpětného odběru na celém území České republiky. Nejvíce těchto míst se nachází v maloobchodních prodejnách (supermarkety, hypermarkety, elektroprodejny). V roce 2008 byl zaznamenán největší nárůst míst zpětného odběru, a to zejména díky zapojení škol v rámci projektu Recyklohraní.

Kolektivní systém ECOBAT a jeho aktivity
Nezisková organizace Ecobat s.r.o. byla založena v roce 2002 nejvýznamnějšími společnostmi na trhu s přenosnými bateriemi. Naše činnost probíhá na základě Dobrovolné dohody mezi Českým sdružením výrobců a dovozců přenosných baterií (ČSVDpb) a ministerstvem životního prostředí s cílem vybudovat a provozovat celostátní systém zpětného odběru. V současné době jsme jediným provozovatelem kolektvního systému zpětného odběru použitých přenosných článků a baterií v ČR.

Spolupráce s kolektivními systémy je na vysoké úrovni
Problémům, s nimiž se potýkají zpracovatelé, jsme se věnovali už v několika číslech Zpětného odběru. co ale trápí poslední prodejce, jak hodnot současnou legislatvu a jaké jsou jejich zkušenost s fungováním kolektvních systémů, jsme se zeptali zástupce jednoho z nich mgr. bohumila komína, vedoucího marketngového oddělení HP TRONIC Zlín.

Názory na novou směrnici se různí
Jedním z velmi diskutovaných témat mezinárodní konference Zpětný odběr bude bezpochyby nová směrnice Eu týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení. Vybraným odborníkům na tuto problematku jsme položili následující tři otázky:

Motivujeme lidi k třídění
Na pozici vedoucího odboru životního prostředí městského úřadu v písku sedí miloslav Šatra už dlouhých patnáct let. Stál tak u zrodu současného systému nakládání s odpady v písku. a jak říká, přestože se od té doby změnilo vedení radnice, základní principy, na kterých je zdejší odpadové hospodářství budováno, zůstaly zachovány.

Inspirace z jižních Čech
Třicettsícové město na řece otavě je branou do jižních Čech. může se pochlubit bohatou historií, mimo jiné i nejstarším dochovaným českým mostem, který přežil i velkou povodeň z roku 2002. k chloubám písku však patří i věci, které na první pohled nejsou až tolik vidět, pokud by ale nefungovaly, pocítli by to obyvatelé města velmi brzy - a hodně nepříjemně. Jednou z nich je i zdejší odpadové hospodářství.

Letošní podpora z Fondu Asekol přidělena
Do Grantového řízení pro rok 2009 se přihlásilo dvojnásobné množství žadatelů než v prvním ročníku. celkem 48 z nich získá fnanční podporu pro své záměry nebo nabídku nefnanční v podobě unifkovaného přístřešku, tzv. E-domku. také v letošním roce je nejčastějším záměrem řešitelů projektů lépe zabezpečit sběrný dvůr prot vykrádání a prot vlivům počasí na odpady a zpětně odebrané výrobky.

Třídění s nákupním košíkem
Žádné "chrámy konzumu", ale ekologická centra. už druhý obchodní komplex v Česku získal prestžní nálepku Eko-cENtRum. přímo v nákupní zóně můžete pořídit novou elektroniku, ale zároveň poslat tu starou do dalšího kola.

Naši regionální zástupci
ASEKOL má nyní nově v jednotlivých krajích vlastní regionální zástupce. Dochází tak k dalšímu zlepšení komunikace a smluvních vztahů s městy, obcemi a provozovateli sběrných dvorů. Náplní práce regionálních zástupců bude mimo jiné třeba uzavírání smluv, realizace technické podpory, kontrolní činnost na sběrných dvorech a mobilních svozech či spolupráce na krajských komunikačních a informačních aktvitách. pojďme si je představit.

Už čtyři roky zpětně odebíráme
V tomto čísle Zpětného odběru vám nepředstavíme žádnou z dalších skupin elektrozařízení. Článek jsme se rozhodli věnovat bilancování čtyř let působení kolektivního systému Asekol v České republice. Připomeňme si okamžiky, kdy byl uskutečněn první svoz, zprovozněn první e-domek nebo se třeba na náměstí objevil první Šrotozemšťan. To vše se totiž v Asekolu odehrálo, než jsme si letos mohli s ulehčením říct: "Ano, splnili jsme závazek eU recyklovat 4 kg na osobu za rok."

Odpadové dny 2009 - další šance pro odpad
Je to vůbec největší akce svého druhu. letos už podesáté probíhají odpadové dny. Na seriálu konferencí putujících Českem se setkávají odborníci, zástupci měst a obcí i různí výrobci či prodejci. živě během nabitého programu diskutují o tom, kam se dál posunout v nakládání s odpady.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí